Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

FRAVAARSAG

Navn

FRAVAARSAG

Beskrivende navn

Fraværsårsag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2010
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver fraværsårsagen for en fraværsperiode. Fraværsårsagerne omfatter egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke samt barsels- og adoptionsorlov.

Detaljeret beskrivelse

Statistikken offentliggøres på fire fraværsårsager:
1100 - Egen sygdom
1200 - Barns sygdom
1300 - Arbejdsulykke
1400 - Barsels- og adoptionsorlov

De private virksomheder registrerer virksomhedens fravær på de fire fraværsårsager. De offentlige virksomheder/institutioner benytter nogle mere detaljerede fraværsårsager, som samles til de fire fraværsårsager, som statistikken offentliggøres på.

De fire fraværsårsager omfatter følgende:

1100=egen sygdom:
Almindelig sygdom, herunder graviditetsbetinget sygdom, fravær som følge af ulykke udenfor arbejdstiden og delvis sygdom.

1200=børns sygdom
Alt fravær i forbindelse med børns sygdom, herunder også overenskomst bestemt frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse, samt fravær i forbindelse med pasning af alvorligt sygt barn jf. Barselslovens § 26

1300=arbejdsulykke
Ulykker i arbejdstiden, såvel på arbejdsstedet som uden for arbejdsstedet.

1400=barsels- og adoptionsorlov
Kvinders og mænds fravær i forbindelse med graviditets-, barsels-, forældre-, børnepasnings- og adoptionsorlov. Fravær hos medarbejdere, der holder børnepasningsorlov efter de gamle orlovsregler, skal også registreres.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Fraværsperioder

I populationen fraværsperioder indgår alle fraværsperioder, som de ansatte, der indgår i fraværsstatistikken har haft i løbet af året. Fraværsperioderne omfatter egen sygdom, barns sygdom, barsels- og adoptionsorlov samt arbejdsulykke.

Der skal indberettes fraværsoplysninger for alle ansatte i virksomheden. Der indgår kun fraværsperioder for ansatte, der også findes i populationen for ansættelsesforhold.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2003 31-12-9999 1100 : Egen sygdom
01-01-2003 31-12-9999 1200 : Børns sygdom
01-01-2003 31-12-9999 1300 : Arbejdsulykke
01-01-2003 31-12-9999 1400 : Barsels- og adoptionsorlov