Gå til sidens indhold

SIDEDOER

Navn

SIDEDOER

Beskrivende navn

Sidebetegnelse eller dørnummer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver sidebetegnelse eller dørnummer som del af adresse.

Detaljeret beskrivelse

Angiver sidebetegnelse eller dørnummer som del af adresse.

Sidedørangivelse er del af adresse i CPR (det Centrale Person Register)

Feltet er højrestillet med foranstillede nuller eks. 00tv (til venstre), 00th (til højre)

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

SIDEDOER har ingen værdisæt