Gå til sidens indhold

KOEN

Navn

KOEN

Beskrivende navn

Køn

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver om personen er en mand eller kvinde udfra PNR 10.ciffer

Detaljeret beskrivelse

Angiver om personen er en mand eller kvinde udfra PNR (personnummer) 10.ciffer

Ved et lige ciffer er personen en kvinde
Ved ulige er personen en mand

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

KOEN har ingen værdisæt