Gå til sidens indhold

HUSNR

Navn

HUSNR

Beskrivende navn

Husnummer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Husnummer i adresse

Detaljeret beskrivelse

Husnummer i adresse inklusive eventuelt bogstav

Numrisk husnummer + bogstav (A-Z)

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

HUSNR har ingen værdisæt