Gå til sidens indhold

FM_MARK

Navn

FM_MARK

Beskrivende navn

Forældremarkering

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1986
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

FM_MARK (far-mor-markering) angiver, om en person bor på samme adresse som begge sine forældre, kun moderen, kun faderen eller ingen af dem. Hvis en person kun bor sammen med den ene forælder, oplyser FM_MARK endvidere, om denne er enlig eller i nyt par.

Detaljeret beskrivelse

FM_MARK (far-mor-markering) angiver, om en person bor på samme adresse som begge sine forældre, kun moderen, kun faderen eller ingen af dem. Hvis en person kun bor sammen med den ene forælder, oplyser FM_MARK endvidere, om denne er enlig eller i nyt par.

FM_MARK er baseret på forældrehenvisningsnumrene i CPR. Hvis disse mangler bliver FM_MARK sat til 6 (bor ikke sammen med forældre). Forældrehenvisningsnumrene er til stede i næsten fuldt omfang for personer født efter ca. 1960, og de mangler i næsten totalt for personer født før 1950. Men de kan både mangle og være til stede i for personer i enhver alder.

FM_MARK er en variabel, der knytter sig til familien, og som vedrører hvert kvartal for E-familier (1986 og frem).

I perioden 1980 - 2007 findes en tilsvarende variabel ved navn FMMARK

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1980 31-12-9999 1 : Bor sammen med begge forældrene
01-01-1980 31-12-9999 2 : For børn: Bor hos mor, der er i nyt par. For voksne: Bor sammen med mor.
01-01-1980 31-12-9999 3 : For børn: Bor hos enlig mor. For voksneVværdien findes ikke.
01-01-1980 31-12-9999 4 : For børn: Bor hos far, der er i nyt par. For voksne: Bor sammen med far.
01-01-1980 31-12-9999 5 : For børn: Bor hos enlig far. For voksne: Værdien findes ikke.
01-01-1980 31-12-9999 6 : Bor ikke hos forældrene