Gå til sidens indhold

ETAGE

Navn

ETAGE

Beskrivende navn

Etageangivelse

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Etageangivelse som del af adresse i CPR (det Centrale Person Register)

Detaljeret beskrivelse

Etageangivelse som del af adresse i CPR (det Centrale Person Register). I Danmarks Statistik kan den have følgende værdier:

00 = ingen etage
*kl' = kælder
'st' = stuen
1 = 1 sal
2 = 2 sal
osv
I CPR, hvorfra vi modtager dat, forefiindes følgende værdier for etage etage: Blank (ingen etage), KL (kælder), ST (stuen) eller etagenummer

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

ETAGE har ingen værdisæt