Gå til sidens indhold

CIVST

Navn

CIVST

Beskrivende navn

Civilstand

Gyldighed

Gyldig fra: 15-05-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angivelse af en persons civilstand (ægteskabelige stilling).

Ugifte indgår ikke i civilstandstabellen.

Detaljeret beskrivelse

Ugifte indgår ikke i civilstandstabellen.

Angivelse af en persons civilstand (ægteskabelige stilling).

Civilstanden betegner den juridiske civilstand .

Registreret partnerskab er indført ved lov pr. 1. oktober 1989. Civilstandskoden blev således fra d. 1. okt. 1989 udvidet fra 4 til 7 civilstande.
'U' =Ugift (indgår ikke i civilstandstabellen)
'G' = Gift
'F' = Fraskilt
'E' = Enkestand
De nye civilstande var som følge af loven om registreret partnerskab:
'P' = Registreret partnerskab
'O' = Ophævet registeret patnerskab
'L' = Længstlevende af 2 partnere.
'D' = Død

Den 15. juni 2012 træder en ændring af ægteskabsloven i kraft, således at to personer af samme køn kan indgå ægteskab.

Par, der allerede har indgået registreret partnerskab, kan ikke blive gift med hinanden (igen), men kan fra den 15. juni 2012 få omdannet deres partnerskab til et ægteskab, hvis partnerskabet er indgået i Danmark, og hvis parterne er enige herom. Omdannelsen sker ved henvendelse til den kommune, hvor partnerskabet oprindeligt blev indgået. Ankestyrelsens Familieretsafdeling har udfærdiget en blanket, som parterne kan udfylde og sende til kommunen. Bemærk, at borgerne ikke har pligt til at anvende blanketten. Et registreret par, der ønsker en omdannelse, kan således også anmode herom i et brev m.v. til kommunen.

Når kommunens vielseskontor/borgerservice har konstateret, at der er tale om en fælles anmodning, og at partnerskabet er indgået i Danmark, udsteder vielseskontoret/borgerservice herefter en vielsesattest, hvor vielsesdatoen er den samme som tidspunktet for indgåelse af det registrerede partnerskab, og sender vielsesattesten til parterne.

Hovedparten af de registrerede partnerskaber, der er indgået i Danmark, er registreret i CPR, og kommunen skal derfor samtidigt sørge for, at partnerskabet også i CPR omdannes til et ægteskab. Datoen for omdannelsen af et partnerskab til et ægteskab i CPR skal ligeledes være datoen for indgåelsen af partnerskabet. Omdannelsen i CPR skal foretages af den kommune, der kan omdanne partnerskabet til et ægteskab. Omdannelsen i CPR sker ved, at det registrerede partnerskab "fortrydes", og der derefter laves en vielse fra den oprindelige dato.

Det skal tilføjes, at det fra den 15. juni 2012 ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab i Danmark. Det er dog fortsat muligt i Grønland. Registreret partnerskab indgået i udlandet vil fortsat kunne registreres i CPR."

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1600 31-12-9999 9 : Uoplyst civilstand
01-01-1600 31-12-9999 D : Død
01-01-1600 31-12-9999 E : Enke/Enkemand
01-01-1600 31-12-9999 F : Skilt
01-01-1600 31-12-9999 G : Gift (+ separeret)
01-01-1600 31-12-9999 L : Længstlevende af 2 partnere
01-01-1600 31-12-9999 O : Ophævet partnerskab
01-01-1600 31-12-9999 P : Registreret partnerskab
01-01-1600 31-12-9999 U : Ugift