Gå til sidens indhold

GF_VIRKFKOD_1

Navn

GF_VIRKFKOD_1

Beskrivende navn

Virksomhedsform

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver firmaets ejerform i hht. det Centrale VirksomhedsRegister (CVR), som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Detaljeret beskrivelse

Angiver kode for virksomhedsform.

Alle virksomheder i det Centrale VirksomhedsRegister (CVR-registret), der blev oprettet 17. oktober 1999, har også fået tildelt en VIRKsomhedsFORM-kode.

Variablen er udelukkende tilpasset Generel firmastatistik ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

Værdisættet indeholder de koder der benyttes i variablen.

Variablen er udgået. Se variabel Jur_virk_form.

Bilag

Tabel

Populationer:

Alle reelt aktive firmaer i Danmark

Afgrænsning af reelt aktive firmaer:

I det Centrale VirksomhedsRegister, der danner grundlag for det ErhvervsStatistiske Register, registreres alle firmaer, der er registreringspligtige i henhold til skatte- og afgiftslovene eller i henhold til selskabslovgivningen, uanset aktivitetsniveauet. Det betyder, at selv den mindste aktivitet, selvom den ikke er egentlig erhvervsmæssig, resulterer i en registrering af et firma. Det, der ønskes belyst i firmastatistikken, er den reelle erhvervsmæssige aktivitet. Med udgangspunkt i EU's anbefalinger medtager Danmarks Statistik ikke de mindste firmaer, men kun dem, der er reelt aktive hele året eller en del af året. Et firma anses for at være reelt aktivt, når det har ansatte, der leverer, hvad der samlet svarer til mindst et halvt fuldtidsårsværk.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 10 : Enkeltmandsvirksomhed
01-01-1900 31-12-9999 100 : Erhvervsdrivende fond
01-01-1900 31-12-9999 110 : Forening
01-09-2005 31-12-9999 115 : Frivillig forening
01-01-1900 31-12-9999 130 : Andelsselskab (-forening)
01-01-1900 31-12-9999 140 : Andelsselskab (-forening) begr. ansvar
01-01-1900 31-12-9999 150 : Forening eller selskab med begr. ansvar
01-01-1900 31-12-9999 160 : Europæisk Økonomisk Firmagruppe
01-01-1900 31-12-9999 170 : Filial, udenl. aktieselsk/kommaditsels
01-01-1900 31-12-9999 180 : Filial, udenl. anpart/tilsvar. retsform
01-01-1900 31-12-9999 190 : Filial af udenl.virksomhed m. bgr. ansv
18-08-2006 31-12-9999 195 : SCE-selskab
18-08-2006 31-12-9999 196 : Filial af udenlansk SCE-selskab
01-01-1900 31-12-9999 20 : Dødsbo
01-01-1900 31-12-9999 200 : Filial af anden udenl. virksomhedsform
01-01-1900 31-12-9999 210 : Anden udenlandsk virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 220 : Fast forret.sted,Europæisk Øko.Firmagrp
01-01-1900 31-12-9999 230 : Statslig administrativ enhed
01-01-1900 31-12-2006 240 : Amtskommune
01-01-2007 31-12-9999 245 : Region
01-01-1900 31-12-9999 250 : Primærkommune
01-01-1900 31-12-9999 260 : Meningshedsråd
01-01-1900 31-12-9999 270 : Enhed under oprettelse i E&S
01-01-1900 31-12-9999 280 : Øvrige virksomhedsformer
19-05-2004 31-12-9999 290 : Europæiske Selskaber (SE)
01-01-1900 31-12-9999 30 : Interessentskab
01-01-1900 31-12-9999 40 : Kommanditselskab
01-01-1900 31-12-9999 50 : Partrederi
01-01-1900 31-12-9999 60 : Aktieselskab
01-01-1900 31-12-9999 70 : Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
01-01-1900 31-12-9999 80 : Anpartselskab
01-01-1900 31-12-9999 90 : Fond
01-01-1900 31-12-9999 990 : Uoplyst virksomhedsform