Gå til sidens indhold

GF_RFEP_1

Navn

GF_RFEP_1

Beskrivende navn

Ordinært resultat

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Resultatet af den ordinære drift, dvs. af den primære og sekundære aktivitet målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

"Fremkommer som indtægter ved den primære drift (omsætningen) og den sekundære drift (andre driftsindtægter) fratrukket flg. omkostninger:
forbrug af varer og tjenesteydelser til den ordinære drift, lønninger og gager, pensionsomkostninger og andre omkostninger til social sikring, af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt nedskrivninger af omsætningsaktiver i det omfang, de overstiger normale nedskrivninger.

I den generelle højkvalitetsdokumentation af statistikområdet regnskabsstatistik kan i firma-skemaerne (under bilag) ses en fuldstændig liste over de regnskabsposter, som indgår i RFEP.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under ""Population"".
"

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_RFEP.

Bilag

Tabel

Værdisæt

GF_RFEP_1 har ingen værdisæt