Gå til sidens indhold

GF_OMS_1

Navn

GF_OMS_1

Beskrivende navn

Omsætning

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser der hidrører fra firmaets primære drift. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

"Omsætningen hentes primært fra Regnskabsstatistikken. For de brancher der ikke er dækket af regnskabsoplysninger, inddrages omsætningen fra statistikken over firmaers køb og salg, dvs. firmaernes momsindbetalinger. Det drejer sig om brancherne indenfor landbrug, fiskeri, forlystelser og kultur. Desuden indeholder den generelle firmastatistik en omsætning for de selvstændige læger og tandlæger, som er udregnet i forhold til de beløb, der indbetales i forbindelse med lønsumsafgiften.

""Omsætningen"" eller ""Salg i alt"" i firmastatistikken skiftede i 2002 navn fra GF_OMS_1 til GF_OMS_2, fordi grænsen for, hvornår man var pligtig til at lade sig momsregistrere, pr. 1/7-2002 blev forhøjet fra en årlig omsætning på 20.000 kr. til en årlig omsætning på 50.000 kr.

Internt databrud: med tiden stigende branchedækning hentet fra regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under ""Population""."

Bilag

Tabel

Værdisæt

GF_OMS_1 har ingen værdisæt