Gå til sidens indhold

GF_EGUL_1

Navn

GF_EGUL_1

Beskrivende navn

Egenkapital

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Egenkapital i kroner ultimo regnskabsårets afslutning.

Detaljeret beskrivelse

"Beregnes som aktiver i alt (AT) minus summen af hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser. Variablen er beregnet ultimo regnskabsårets afslutning.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning, jf. nedenfor under ""Population"".
"

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_EGUL.


Bilag

Tabel

Værdisæt

GF_EGUL_1 har ingen værdisæt