Gå til sidens indhold

GF_BAV_1

Navn

GF_BAV_1

Beskrivende navn

Bruttoavance

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

"Variablen dannes på baggrund af variable fra regnskabsstatistikken efter denne opregningsmetode:

GF_BAV_1 = (OMS + AUER + DLG) - (KRH + KENE + KLOE) - jvf. Regnskabsstatistikkens variable

OMS=omsætning
AUER=Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver
DLG=Ultimovarelager minus primovarelager

KRH=Køb af råvarer og hjælpematerialer - ekskl. køb af energi
KENE=Køb af energi (ikke en højkvalitetsvariabel)
KLOE=Køb af lønarbejde og underentrepriser


Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under ""Population"".

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_BAV.

Værdisæt

GF_BAV_1 har ingen værdisæt