Gå til sidens indhold

GF_ANSATTE_1

Navn

GF_ANSATTE_1

Beskrivende navn

Antal ansatte november

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver antal personer ansat i virksomheden ultimo november.

Detaljeret beskrivelse

"Variablen angiver antallet af personer ansat i virksomheden ultimo november det pågældende år. Der er ikke nødvendigvis tale om fuldtidsansatte.

For lønmodtagere vurderes det, om ansættelsen gjaldt ultimo november, men i vurderingen indgår kun lønmodtagere, der opfylder følgende:

- Personer, der i løbet af året i alt har fået en løn svarende til mindst 80 timer med garantiløn, dvs. 9.871 kr. i 2007
- Personer, der ikke var tilmeldt Arbejdsformidlingen som fuldt ledige i sidste uge af november
- Personer, som har registreret bopæl i Danmark ved årets udgang.

For at undersøge, om ansættelsen var gældende ultimo november, vurderes derefter oplysninger fra det centrale oplysningsseddelregister og fra lønstatistikken for den offentlige sektor. Indikerer datomarkeringerne, at jobbet relaterer sig til ultimo november, eller svarer ATP-bidragets størrelse til beløbet for en heltids-/helårsansat, medregnes ansættelsesforholdet.

Desuden vurderes oplysninger fra arbejdsløshedsstatistikregistret. Er per"

Bilag

Tabel

Værdisæt

GF_ANSATTE_1 har ingen værdisæt