Gå til sidens indhold

GF_AARSV_1

Navn

GF_AARSV_1

Beskrivende navn

Antal ansatte (i årsværk)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Antal ansatte lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede.

Denne variabel skal ses som udtryk for den samlede arbejdsmængde, der præsteres af virksomhedens ansatte, uanset om de arbejder heltid eller deltid, eller om de har været ansat hele året eller kun en del af året.

Detaljeret beskrivelse

"Antallet af fuldtidsbeskæftigede beregnes således:

Summen af indbetalinger til ATP-ordningen (Arbejdsmarkedets TillægsPension) for alle ansatte (idet der dog er korrigeret, så hver person maksimalt indgår med, hvad der svarer til ATP-årsbidraget for en fuldtidsansat) på et arbejdssted divideret med ATP-årsbidraget for en fuldtidsansat.

Personer under 16 år eller over 66 år omfattes ikke af ATP-ordningen. For disse personer er der ud fra lønnens størrelse beregnet et fiktivt ATP-beløb, som så er blevet lagt til arbejdsstedets øvrige ATP-indbetalinger.

ATP-bidraget varierer efter arbejdstidens længde hos samme arbejdsgiver. ATP-bidragssatserne er inddelt i fire grupper:

- Under 9 timers arbejde ugentlig - betales ingen ATP
- 9-17 timers arbejde ugentlig, 1/3 af fuldt bidrag
- 18-26 timers arbejde ugentlig, 2/3 af fuldt bidrag
- 27 timer og derover pr. uge, fuldt bidrag.

Dvs. at personer med mindre end ni timers arbejde pr. uge ikke indgår i opgørelsen af antallet af fuldtidsbeskæftigede.
"

Bilag

Tabel

Værdisæt

GF_AARSV_1 har ingen værdisæt