Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

CVRNR

Navn

CVRNR

Beskrivende navn

CVR- nummer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

CVR-nummeret er et entydigt identifikationsnummer, som alle juridiske enheder tildeles i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Detaljeret beskrivelse

CVR-nummeret er det entydige identifikationsnummer, som alle juridiske enheder (dvs. alle virksomheder uanset branche, sektor, virksomhedsform og størrelse) tildeles i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Nummeret skal bruges til at indentificere virksomheden entydigt over for alle offentlige myndigheder, og det bruges også i meget vid udstrækning til at identificere virksomheden over for andre virksomheder.
CVR-nummeret består af otte cifre og indeholder ingen information. De første syv cifre er et løbenummer. Ud fra de syv cifre udregnes det ottende ciffer, kontolcifferet, ved hjælp af modulus 11. For virksomheder, der kun har ét SE-nummer, er SE-nummeret lig med CVR-nummeret. CVR-nummeret er uændret i hele den juridiske enheds livsforløb. CVR-numre for ophørte virksomheder kan genbruges for visse virksomhedstyper.

Populationer:

Alle reelt aktive firmaer i Danmark

Afgrænsning af reelt aktive firmaer:

I det Centrale VirksomhedsRegister, der danner grundlag for det ErhvervsStatistiske Register, registreres alle firmaer, der er registreringspligtige i henhold til skatte- og afgiftslovene eller i henhold til selskabslovgivningen, uanset aktivitetsniveauet. Det betyder, at selv den mindste aktivitet, selvom den ikke er egentlig erhvervsmæssig, resulterer i en registrering af et firma. Det, der ønskes belyst i firmastatistikken, er den reelle erhvervsmæssige aktivitet. Med udgangspunkt i EU's anbefalinger medtager Danmarks Statistik ikke de mindste firmaer, men kun dem, der er reelt aktive hele året eller en del af året. Et firma anses for at være reelt aktivt, når det har ansatte, der leverer, hvad der samlet svarer til mindst et halvt fuldtidsårsværk.

Værdisæt

CVRNR har ingen værdisæt