Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

FAMANDOVERFORSEL

Navn

FAMANDOVERFORSEL

Beskrivende navn

Andre overførsler til familien

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Andre overførsler er en sumvariabel for alle personer, der tilhører den samme familie pr.31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år og beregnes som summen af:

Statens Uddannelsesstøtte (skattepligtig indkomst), boligstøtte (skattefri) og børnetilskud/børnefamilieydelse (skattefri).

Boligstøtten er lagt til hos den person i familien, der har søgt støtten.
Børnetilskuddet er lagt til den voksne i familier med en voksen, og i familier med to voksne er børnetilskuddet oftest lagt til hos kvinden.


FAMANDOVERFORSEL er baseret på ANDOVERFORSEL fra Personindkomster.
FAMANDOVERFORSEL = FAMOVRIG_OVERFORSEL_13+ FAMGRON_CHECK (2010-)


Familier uden andre overførsler (lidt flere end 50 pct.) indgår med 0 kr.


Beløbene er i kr. og øre. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

'Andre overførselsindkomster' er en sumvariabel for alle personer i den samme E-familie 31. december indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år) og beregnes således:

FAMANDOVERFORSEL er baseret på ANDOVERFORSEL fra Personindkomster.

FAMANDOVERFORSEL = FAMBOLIGSTOETTE + FAMBOERNETILSKUD + FAMSU,
hvor:
FAMBOLIGSTOETTE er boligstøtte/boligydelse,
FAMBOERNETILSKUD er børnetilskud/børnefamilieydelse (ændring i satserne for børnetilskud), og
FAMSU er stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte.

Læs mere om ændringerne i undervariablene under de enkelte variable og de tilsvarende variable under Personindkomster (KORYDIAL, KORSTOETT og STIP).

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Alle familier, som var bosiddende i Danmark. Familien er defineret pr. 31. december i indkomståret. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel

Populationen i datasæt, som udleveres af Forskningsservice, omfatter alle familier, som var bosiddende i Danmark pr. 31. december i indkomståret.

I publikationer og statistikbanktabeller inkluderes kun familier, hvor mindst én voksen har været bosiddende i Danmark både primo og ultimo året (fuldt skattepligtige), og som ved årets udgang er mindst 15 år. For at genskabe denne population skal det betinges, at FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0.

I vedhæftede tabel og graf er populationen den samme som den, Danmarks Statistik publicerer på, hvor FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0. Det er yderligere betinget, at beløbet er forskellig fra 0 i den vedhæftede figur og tabel.

Værdisæt

FAMANDOVERFORSEL har ingen værdisæt