Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

ELEMENTART

Navn

ELEMENTART

Beskrivende navn

Elementets art

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1993
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver arten af det element, der er impliceret i et givent personskadeuheld

Detaljeret beskrivelse

Angiver arten af det element, der er impliceret i uheldet

De involverede elementsarter (køretøjer, fodgængere, forhindringselementer) i uheldet registreres under samme uheld_id "UH_ID". Er der flere elementsarter involveret i uheldet registreres de med et fortløbende elementnummer.

Nummereringen af elementerne er vist i Vejdirektoratets vejledning til kodning af uheldssituationens element 1 og element 2 (de evt. øvrige invovlerede elementer er nummereret i tilfældig rækkefølge). Elementet, der teknisk set syner som årsag til færdselsuheldet (overhalende- , påkørende elementart eller elementarten, der skifter vejbane mv.) får tildelt elementnummer 1.

Grafen over udviklingen i elementer i trafikuheld siden 1993 viser et gennemgående fald frem til i dag. For perioden 1993-1996 forekommer et mindre databrud, da 300-400 uoplyste elementer årligt for denne periode ikke har kunnet klassificeres efter elementart. Det tidsmæssige sammenfald mellem de forskelligartede trafikpolitiske indsatser og udviklingen i de involverede elementer ses af bilaget for årene helt tilbage fra 1930. Elementart er tilgængeligt elektronisk tilbage til 1993.

Oplysningen om 3 og 4 hjulede motorkøretøjer under 400 kg indførtes i 2003. Frem til 2015 grupperedes den under motorcykler. Årligt har antallet ligget mellem 5 og 10. Fra 2016 grupperes den under øvrige.
Elcykler indføres og registreres fra 1. jan 2012 som elementart cykel (ELEMENTART= 61), men kan udskilles selvstændigt ved variablen artikelbogstav ("ART_BOGSTAV = 'E')

Letbanekøretøj grupperes sammen med bus i øvrigt. Det skyldes de køre på vej og over holder samme trafik og signal regler.

Link til kodeliste om indberetning af færdselsuheld fra Vejdirektoratet:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/ulykkestal/Documents/FUHSTAT%20vejledning%20vers%20maj07.pdf

Elcykler er registreret som ELEMENTART= 61 (cykel) og ART_BOGSTAV='E' for Elcykel. Gældende fra 1-1-2012.

For årene 1993-1996 er der ikke fuld overensstemmelse mellem de publicerede tal og datamaterialet, som indeholder værdien uoplyste for en mindre del af elemenarterne.Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

færdselsuheld med personskade hvor politiet har optaget rapport

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1600 31-12-9999 0 : Uoplyst færdselselement
01-01-1600 31-12-9999 1 : Hest med rytter
01-01-1600 31-12-9999 11 : Personbil
01-01-1600 31-12-9999 12 : Hyrevogn
01-01-1600 31-12-9999 13 : Køretøj 0-3.500 kg under udrykning
01-01-1600 31-12-9999 21 : Varebil 0-2.000 kg totalvægt
01-01-1600 31-12-9999 22 : Varebil 2.001-3.500 kg totalvægt
01-01-1600 31-12-9999 31 : Lastbil over 3.500 kg totalvægt
01-01-1600 31-12-9999 32 : Forvogn til sættevogn
01-01-1600 31-12-9999 33 : Rutebus
01-01-1600 31-12-9999 34 : us i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 35 : Bil over 3.500 kr totalvægt under udrykning
01-01-1600 31-12-9999 36 : Traktor
01-01-1600 31-12-9999 37 : Motorredskab
01-01-1600 31-12-9999 38 : Letbanekøretøj
01-01-1600 31-12-9999 41 : Motorcykel
01-01-1600 31-12-9999 42 : 3- eller 4-hjulet motorkøretøj under 400 kg
01-01-1600 31-12-9999 44 : Knallert-45 med konstruktive ændringer
01-01-1600 31-12-9999 45 : Knallert-45
01-01-1600 31-12-9999 50 : Knallert-30 med konstruktive ændringer
01-01-1600 31-12-9999 51 : Knallert-30
01-01-1600 31-12-9999 61 : Cykel
01-01-1600 31-12-9999 71 : Fodgænger
01-01-1600 31-12-9999 72 : Fodgænger på hjul, (rulleskøjter, kørestol el. lign)
01-01-1600 31-12-9999 79 : Flygtet ukendt elementart
01-01-1600 31-12-9999 80 : Jernbanetog
01-01-1600 31-12-9999 81 : Dyr
01-01-1600 31-12-9999 82 : Sten, roer eller lignende løse genstande
01-01-1600 31-12-9999 83 : Jord, grusbunker eller bygningsmateriel
01-01-1600 31-12-9999 84 : Afspærringsmateriel el. lign
01-01-1600 31-12-9999 85 : Hastighedsdæmpende foranstaltninger
01-01-1600 31-12-9999 86 : Container
01-01-1600 31-12-9999 87 : Hul i jorden
01-01-1600 31-12-9999 88 : Forjindringer over vejen (bro, portal, luftledninger el. lign.)
01-01-1600 31-12-9999 89 : Andet på eller over kørebanen
01-01-1600 31-12-9999 91 : Vejtræ (træer i rabat eller på fortov)
01-01-1600 31-12-9999 92 : Træer, andre (i have, mark eller lignende)
01-01-1600 31-12-9999 93 : Autoværn i midterrabat
01-01-1600 31-12-9999 94 : Autoværn i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 95 : Lysmast, vejskilt, hellefyr, rækværk el. lign.
01-01-1600 31-12-9999 96 : Husmur eller vinduesfacade
01-01-1600 31-12-9999 97 : Andet uden for kørebanen
01-01-1600 31-12-9999 99 : Uoplyst