Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

TILG_ART

Navn

TILG_ART

Beskrivende navn

Tilgangsart

Gyldighed

Gyldig fra: 01-10-1973
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Elev3 er en bearbejdet version af elevregistret. Overlap mellem uddannelser er fjernet men delelementer der indgår i den samme uddannelse er ikke samlet, da det fjerner muligheden for at se institutionsskift og pauser i et uddannelsesforløb. Alle tilgange og alle afgange fra en uddannelsesdel markeres i stedet for med en tilgangsart og en afgangsart. Det gør det muligt at se, om der fx er tale om en tilgang til en ny uddannelse eller om en overgang mellem to uddannelsesdele, som hører til samme uddannelse

Detaljeret beskrivelse

Variablen tilg_art består af to karakterer. For uddannelser som ligger i nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er andenkarakteren blank.

15 Forberedende uddannelser
29 Erhvervsfaglige grunduddannelser
30 Erhvervsfaglige uddannelser
35 Adgangsgivende uddannelsesforløb
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bacheloruddannelser
70 Lange videregående uddannelser
80 Ph.d.- og forskeruddannelser

Værdien af 1. karakter af tilgangsart fortæller, om tilgangen til en record er førstegangstilgangen til selve uddannelsen eller en tilgang til en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af tilgangsart i disse hovedgrupper:

1 . Uddannelse tilgang
2 . Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution
3 . Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution


I nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er uddannelserne opdelt på klassetrin og her bruges begge karakterer i tilg_arten.

10 Grundskole
20 Gymnasiale uddannelser

Værdien af 1. karakter af tilgangsart fortæller ligesom i de andre hovedområder, om tilgangen til en record er førstegangstilgangen til selve uddannelsen eller en tilgang til en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.
Værdien af 2. karakter af tilgangsart fortæller, om tilgangen til en record er førstegangstilgang til et klassetrin eller en genstart på samme klassetrin som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af tilgangsart i disse hovedgrupper:

11. Uddannelses- og klassetrinstilgang
20. Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution
21. Klassetrins tilgang, fortsætter på samme institution
30. Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution
31. Klassetrins tilgang, fortsætter på anden institution


Elevregistret blev i 2007 udvidet med oplysninger om elever i børnehaveklasse til og med 7. klasse. Denne udvidelse betyder, at der kommer en stigning i tilgangsarterne i denne periode.

Bilag

Graf - TILG_ART
Tabel - TILG_ART

Populationer:

Elever og studerende der er eller har været indskrevet ved en ordinære uddannelse

Elever og studerende der er eller har været indskrevet ved en ordinær uddannelse, der er offentligt reguleret i perioden 01-10-1973 og frem. Populationen dækker uddannelseskarrierer fra børnehaveklasse til forskeruddannelser på universitetsniveau.

Værdisæt

Værdisæt

1 : Uddannelse tilgang
10 : Uddannelse tilgang (udgår med ELEV3 version 2014 V1)
11 : Uddannelse og klassetrin tilgang
2 : Uddannelse genstart, fortsætter på samme institution
20 : Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution
21 : Klassetrin tilgang, fortsætter på samme institution
3 : Uddannelse genstart, fortsætter på anden institution
30 : Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution
31 : Klassetrin tilgang, fortsætter på anden institution