Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

AFG_ART

Navn

AFG_ART

Beskrivende navn

Afgangsart

Gyldighed

Gyldig fra: 01-10-1973
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Elev3 er en bearbejdet version af elevregistret. Overlap mellem uddannelser er fjernet men delelementer der indgår i den samme uddannelse er ikke samlet, da det fjerner muligheden for at se institutionsskift og pauser i et uddannelsesforløb. Alle tilgange og alle afgange fra en uddannelsesdel markeres i stedet for med en tilgangsart og en afgangsart. Det gør det muligt at se, om der fx er tale om afgang fra en uddannelse, eller om en overgang mellem 2 uddannelsesdele, som hører til samme uddannelse.

Detaljeret beskrivelse

Variablen afg_art består af to karakterer. For uddannelser som ligger i nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er det kun 1. karakteren af afg_arten som bruges.

15 Forberedende uddannelser
29 Erhvervsfaglige grunduddannelser
30 Erhvervsfaglige uddannelser
35 Adgangsgivende uddannelsesforløb
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bacheloruddannelser
70 Lange videregående uddannelser
80 Ph.d.- og forskeruddannelser

Værdien af 1. karakter af afgangsart fortæller, om afgangen fra en record er afgang fra selve uddannelsen eller en afgang fra en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af afgangsarten i disse hovedområder:

1 . Uddannelse afgang
2 . Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på samme institution
3 . Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på anden institution
4 . I gang

I nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er uddannelserne opdelt på klassetrin og her bruges begge karakterer af afg_arten.

10 Grundskole
20 Gymnasiale uddannelser

Værdien af 1. karakter af afgangsar fortæller ligesom i de andre hovedområder, om afgangen fra en record er afgang fra selve uddannelsen eller en afgang fra en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.
Værdien af 2. karakter af afgangsar fortæller, om afgangen fra en record er afgang fra et klassetrin eller en afgang som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift, som efterfølges af en tilgang på samme klassetrin på en anden institution.

Der findes følgende værdier af afgangsart i disse hovedgrupper:

11. Uddannelses- og klassetrinsafgang
20. Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på samme institution
21. Klassetrins afgang, fortsætter på samme institution.
30. Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på anden institution
31. Klassetrins afgang, fortsætter på anden institution
44. I gang, almen uddannelse

Elevregistret blev i 2007 udvidet med oplysninger om elever i børnehaveklasse til og med 7. klasse. Denne udvidelse betyder, at der kommer en stigning i afgangsarterne i denne periode.

Bilag

Graf - AFG_ART
Tabel - AFG_ART

Populationer:

Elever og studerende der er eller har været indskrevet ved en ordinære uddannelse

Elever og studerende der er eller har været indskrevet ved en ordinær uddannelse, der er offentligt reguleret i perioden 01-10-1973 og frem. Populationen dækker uddannelseskarrierer fra børnehaveklasse til forskeruddannelser på universitetsniveau.

Værdisæt

Værdisæt

1 : Uddannelse afgang
10 : Uddannelse afgang (udgår med ELEV3 version 2014 V1)
11 : Uddannelse og klassetrin afgang
2 : Uddannelsespause, fortsætter på samme institution
20 : Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på samme institution
21 : Klassetrin afgang, fortsætter på samme institution
3 : Uddannelsespause, fortsætter på anden institution
30 : Uddannelse/klassetrin pause, fortsætter på anden institution
31 : Klassetrin afgang, fortsætter på anden institution
4 : I gang
40 : I gang (udgår med ELEV3 version 2014 V1)
44 : I gang, almene uddannelser