Gå til sidens indhold

UDEL

Navn

UDEL

Beskrivende navn

Uddannelsesdel

Gyldighed

Gyldig fra: 01-10-1973
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Nogle uddannelser er kombinationsuddannelser, der kan indberettes således, at de relativt selvstændige dele indberettes hver for sig som sideløbende uddannelser. Der er dog kun tale om dele af det samme uddannelsesprogram, som samlet set er én fuldtidsuddannelse. UDEL angiver, hvilken del af det samlede uddannelsesforløb der er tale om.

Detaljeret beskrivelse

På grundskoleuddannelser og gymnasiale uddannelser har der været en specifik interesse i statistiske opgørelser på klassetrin. På disse områder bliver det enkelte klassetrin derfor indberettet som en særskilt uddannelsesdel.

Tilsvarende er der på erhvervsuddannelserne (EUD) en interesse i at kunne følge overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. Hver del af uddannelsen indberettes derfor som en selvstændig uddannelsesdel.

På lange videregående uddannelser kan UDEL fx bruges til at skelne mellem de udelte kandidatuddannelser og de 2-årige kandidatoverbygninger.

Eksempler på uddannelsesdele:

00 = Udelt uddannelse

21 = 1. år (fx 1. g/1. hf/1. hhx/1. htx)
22 = 2. år (fx 2. g/2. hf/2. hhx/2. htx)

51 = EUD indgangsforløb
53 = EUD indgangsforløb 1
54 = EUD indgangsforløb 2
52 = EUD hovedforløb

60 = Udelt kandidatuddannelse
61 = Bachelor
62 = Kandidatoverbygning

Bilag

Tabel

Populationer:

Personer i elevregistret

Personer i Danmarks Statistiks elevregister

Værdisæt

U061000.TXT_UDEL - Uddannelsesdel
Kode tekst Fra dato Til dato
0 Udelt uddannelse
1 1. år
10 10. klasse
11 11. klasse
2 2. år
20 0. klassetrin
21 1. klassetrin
22 2. klassetrin
23 3. klassetrin
24 4. klassetrin
25 5. klassetrin
26 6. klassetrin
27 7. klassetrin
28 8. klassetrin
29 9. klassetrin
3 3. år
30 10. klassetrin
31 11. klassetrin
4 4. klasse
40 FGU basis
41 FGU spor
5 5. klasse
51 EUD indgangsforløb
52 EUD hovedforløb
53 EUD indgangsforløb 1
54 EUD indgangsforløb 2
55 EUD EUX studiekompetenceforløb
6 6. klasse
60 Udelt kandidatuddannelse
61 Bacheloruddannelse
62 Kandidatoverbygning
64 Akademisk overbygningsuddannelse
7 7. klasse
71 Bifag
72 Sidefag
73 Suppleringsfag
76 Sidefagssupplering 1/2 år
8 8. klasse
9 9. klasse