Gå til sidens indhold

PRIA

Navn

PRIA

Beskrivende navn

Minimum uddannelsestid i måneder

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Normeret længde for adgangsgivende uddannelse + normeret længde for den aktuelle uddannelse i måneder. Der er en oplysning om PRIA for hver afsluttet uddannelse (AUDD).
Fra og med skoleåret 2009-10 blev børnehaveklassen obligatorisk og undervisningspligten udvidet fra 9 til 10 år. Det betød, at PRIA steg 12 måneder på alle uddannelser.

Detaljeret beskrivelse

Den normerede længde for den adgangsgivende eksamen kan fx være 156 måneder (13 år), 120 måneder (10 år) i grundskolen og 36 måneder (3 år) i gymnasiet. Den normerede længde for den aktuelle uddannelse fremgår af uddannelsens bekendtgørelse.

Eksempel på beregning af PRIA for arkitektuddannelsen:

Adgangskrav: Gymnasieuddannelse 10 år = 120 mdr. i grundskolen + 3 år = 36 mdr. i gymnasiet. I alt 156 mdr.
Arkitektuddannelsen cand.arch.: 3+2 år = 60 mdr.
PRIA = 156 mdr. + 60 mdr. = 216 mdr.

En uddannelse kan skifte længde og dermed PRIA. I uddannelsesregistret ligger den aktuelle PRIA, men tidligere uddannelseslængder bliver gemt i uddannelsesregistret og man kan se, hvornår de har været gyldige fra og til.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer som har fuldført en uddannelse

Personer som har fuldført en uddannelse i et af Danmarks Statistiks registre

Værdisæt

PRIA har ingen værdisæt