Gå til sidens indhold

KOMP

Navn

KOMP

Beskrivende navn

Kompetencekode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Angivelse af uddannelseskvalifikationens kompetence.

Detaljeret beskrivelse

De fleste hele uddannelser vil enten være studiekompetencegivende eller erhvervskompetencegivende men nogle delelementer af enkelte uddannelser har deres egen uddannelseskode og er ikke kompetencegivende. Det gælder f.eks indgangsforløbet til erhvervsuddannelserne.

Populationer:

Personer som har fuldført en uddannelse

Personer som har fuldført en uddannelse i et af Danmarks Statistiks registre

Værdisæt

Værdisæt

0 : Uoplyst
1 : Kompetencegivende almen uddannelse
2 : Ikke kompetencegivende almen uddannelse
3 : Erhvervskompetencegivende uddannelse
5 : Ikke erhvervskompetencegivende uddannelse
7 : Overbygning videregående
8 : AMU og specialarbejderkurser