Gå til sidens indhold

AUDD

Navn

AUDD

Beskrivende navn

Afsluttende uddannelseskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-10-1973
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Kode for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til.

Alle uddannelseskvalifikationer har en AUDD-kode.
fx:
Sygeplejerske = 5166
Maskinmester = 5189

Koden er entydig, og en uddannelses AUDD-kode ændres ikke. Det er derfor AUDD-koden, som skal bruges, hvis en given uddannelse skal identificeres over tid. Gennem tiden har det dog i nogle tilfælde været nødvendigt at lægge 2 audd koder sammen til en ny, hvis der har været tale om den samme kvalifikation og splitte en audd kode op, hvis 2 kvalifikationer har været indberettet på samme kode.

Uddannelser, som endnu ikke er afsluttet, har AUDD-kode = 9999
Uddannelser, som er blevet afbrudt, har AUDD-kode = 0000

Bemærk, at nogle delelementer af enkelte uddannelser har deres egen uddannelseskode, som ikke er kompetencegivende. Det gælder fx 1.g og 2.g af gymnasiet og indgangsforløbet til erhvervsuddannelserne.
Hvis man fx kun ønsker de kompetencegivende uddannelser, skal man benytte KOMP-koden i kombination med AUDD-koden. KOMP-koden angiver om en uddannelse er kompetencegivende eller ej og KOMP = 1,3,7 definerede kompetencegivende uddannelser. Se i øvrigt dokumentationen af KOMP-variablen.

Detaljeret beskrivelse

De 4-cifrede koder for uddannelseskvalifikationer identificerer entydigt de enkelte uddannelseskvalifikationer, men er i sig selv usystematiske og derfor ikke umiddelbart velegnede til udarbejdelse af statistik. Her benyttes i stedet de 8-cifrede såkaldte forspaltekoder, som angiver uddannelsens placering i en uddannelsesklassifikation. Se fx dokumentationen af HOVEDOMRAADE_DETALJERET.

I nogle tilfælde skifter en uddannelse niveau, dvs. flytter fra et niveau i uddannelsesklassifikationen til et andet niveau. Sygeplejerskeuddannelsen var fx på et tidspunkt placeret som en kort videregående uddannelse, men er i dag placeret som en mellemlang videregående uddannelse.
En uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, vil normalt bevare sin AUDD-kode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau.
Ændres indholdet i en uddannelse væsentligt kan det være et argument for at give uddannelsen en ny AUDD-kode.

AUDD-koderne er således stabile i modsætning til uddannelsesklassifikationerne. Det er derfor bedst at bevare AUDD-koden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste uddannelsesklassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

AUDD-koden er 4 cifre lang. Værdisættet er numeriske felter og eventuelt foranstillede 0'er bliver fjernet.

Nye AUDD-koder:
Der oprettes løbende nye uddannelser, og dermed kommer der løbende nye AUDD-koder.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Personer som har fuldført en uddannelse

Personer som har fuldført en uddannelse i et af Danmarks Statistiks registre

Værdisæt

Værdisæt

0 : Afbrudt
1 : Ingen uddannelse ivu
1006 : 6. klasse
1007 : 7. klasse
1008 : 8. klasse
1009 : 9. klasse
1010 : 10. klasse
1011 : 11. klasse
1021 : 1. real
1022 : 2. real
1023 : 3. real
1031 : 1. hf
1032 : 2. hf
1040 : 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1041 : 1.g, matematisk linie
1042 : 1.g, sproglig linie
1049 : 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1051 : 2.g, matematisk-fysisk linie
1052 : 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1061 : 2.g, nysproglig linie
1062 : 2.g, klassisksproglig linie
1064 : 2.g, musiksproglig linie
1069 : 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1070 : 3.g, matematisk linie una
1071 : 3.g, matematisk-fysisk linie
1072 : 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1073 : 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1080 : 3.g, sproglig linie una
1081 : 3.g, nysproglig linie
1082 : 3.g, klassisksproglig linie
1083 : 3.g, musiksproglig linie
1084 : 3.g, musiksproglig linie
1090 : Uoplyst (kendt i elevregistret)
1095 : Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
1097 : Anden dansk studentereksamen
1098 : Udenlandsk studentereksamen
1099 : Uoplyst (ukendt i elevregistret)
1100 : Børnehaveklasse
1101 : 1. klasse
1102 : 2. klasse
1103 : 3. klasse
1104 : 4. klasse
1105 : 5. klasse
1106 : 6. klasse
1107 : 7. klasse
1108 : 8. klasse
1109 : 9. klasse
1110 : 10. klasse
1111 : 11. klasse
1120 : Børnehaveklasse
1121 : 1. real
1122 : 2. real
1123 : 3. real
1140 : 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1141 : 1.g, matematisk linie
1142 : 1.g, sproglig linie
1143 : 2.g, matematisk linie
1144 : 2.g, sproglig linie
1145 : 3.g, matematisk linie
1146 : 3.g, sproglig linie
1149 : 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1151 : 2.g, matematisk-fysisk linie
1152 : 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1153 : 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1154 : 2.g, matematisk-musisk linie
1155 : 2.g, matematisk forsøgslinie
1161 : 2.g, nysproglig linie
1162 : 2.g, klassisksproglig linie
1163 : 2.g, samfundssproglig linie
1164 : 2.g, musiksproglig linie
1165 : 2.g, sproglig forsøgslinie
1169 : 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1171 : 3.g, matematisk-fysisk linie
1172 : 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1173 : 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1174 : 3.g, matematisk-musisk linie
1175 : 3.g, matematisk forsøgslinie
1179 : Matematisk gymnasium
1181 : 3.g, nysproglig linie
1182 : 3.g, klassisksproglig linie
1183 : 3.g, samfundssproglig linie
1184 : 3.g, musiksproglig linie
1185 : 3.g, sproglig forsøgslinie
1189 : Sproglig gymnasium
1190 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
1195 : Gymnasial suppleringskursus GSK
1196 : 1.g
1197 : 2.g
1198 : 3.g
1199 : Stx
1206 : 6. klasse
1207 : 7. klasse
1208 : 8. klasse
1209 : 9. klasse
1210 : 10. klasse
1301 : Dansk 1
1302 : Dansk 2
1303 : Dansk 3, almenprøve 2
1304 : Dansk 3, studieprøven
1305 : Dansk uoplyst
1351 : Erhvervsintroduktion, kurser for unge
1352 : Erhvervsintroduktion, langtidsledige
1353 : Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder
1354 : Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser
1355 : Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere
1356 : Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl.
1357 : Erhvervsintroduktion, specialklasser
1359 : Erhvervsintroduktion, inspirationskurser
1365 : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU)
141 : Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
1410 : 1-årigt grundskolekursus
1423 : 1-årigt realkursus
144 : Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.)
145 : Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.)
146 : Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
148 : Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.)
150 : Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1509 : 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
151 : Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1510 : 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
1511 : Supplerende overbygningsforløb (SOF)
152 : Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1522 : 1. år, realkursus 2-årigt
1523 : 2. år, realkursus 2-årigt
153 : Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1531 : 1. hf
1532 : 2. hf
1533 : 3. hf.
1535 : 1. hf (3-årig)
1536 : 2. hf (3-årig)
1537 : 3. hf
1539 : Hf
154 : Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1540 : 3-årig hf
1541 : 1. hf
1542 : 2. hf
1543 : 2-årig hf
1549 : HF-enkeltfag
155 : Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1551 : 1. år, studenterkursus matematik-fysik
1552 : 1. år, studenterkursus matematik-naturfag
1553 : 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1555 : 1. år, studenterkursus matematik-forsøg
1559 : 1. år, studenterkursus matematik
156 : Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1561 : 1. år, studenterkursus nysproglig
1562 : 1. år, studenterkursus klassisksproglig
1563 : 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1565 : 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg
1569 : 1. år, studenterkursus sproglig
159 : Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
161 : Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor)
162 : Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor)
163 : Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
164 : Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
165 : Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor)
1650 : 1. år, studenterkursus
1651 : 2. år, studenterkursus
1652 : Studenterkursus
167 : Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
1671 : 2. år, studenterkursus matematik-fysik
1672 : 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
1673 : 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1679 : 2. år, studenterkursus matematik
1681 : 2. år, studenterkursus nysproglig
1682 : 2. år, studenterkursus klassisksproglig
1683 : 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1689 : 2. år, studenterkursus sproglig
170 : Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.)
171 : Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
172 : Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1721 : 1. år, realkursus 3-årigt
1722 : 2. år, realkursus 3-årigt
1723 : 3. år, realkursus 3-årigt
173 : Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.)
174 : Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
175 : Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
176 : Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.)
177 : Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
179 : Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1879 : Matematisk studenterkursus
1881 : 1. år, EB
1882 : 2. år, EB
1883 : 3. år, EB
1889 : Sproglig studenterkursus
1891 : 1.g, pre-IB
1892 : 2.g, IB år 1
1893 : 3.g, IB år 2
1896 : 1. år, anden international studentereksamen
1897 : 2. år, anden international studentereksamen
1898 : 3. år, anden international studentereksamen
1899 : International studentereksamen
1901 : Produktionsskole
1984 : Vuggestue mv., førskoleuddannelse
1985 : Børnehave mv., førskoleuddannelse
2 : Ikke igang
200 : 1-6 år ivu
2003 : Skibskok, grundkursus
2005 : Skibsassistent, grundkursus modul 1+2
2007 : Befaren matros, afslutningskursus
2008 : Befaren skibsassistent, modul 3
2009 : Befaren motormand, afslutningskursus
2010 : Skibskok, afslutningskursus
2015 : Kystskipper
2016 : Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
2017 : Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
2018 : Erhvervsfisker
2019 : Færgenavigatør
2021 : Sætteskipper
2022 : Fiskeskipper af 3.grad
2027 : Fiskeskipper af 1.grad
2028 : Maritimt forberedelseskursus
2029 : Juniorofficer, 1.teoridel
205 : 7-8 år ivu
210 : 9-10 år ivu
215 : Studentereksamen mv., ivu
220 : Pædagogik, ivu (amu)
239 : Handel/kontor, ivu (amu)
2401 : Efterskole una
2411 : Husholdningskursus, alment
2413 : Køkkenleder 1
2414 : Husholdningstekniker
2415 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
2417 : Husholdningsskole, andre kurser
2419 : Køkkenleder 2
2421 : Håndarbejdskursus
2425 : Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
2428 : Daghøjskoler
2431 : Ungdomshøjskolekursus, alment
2432 : Ungdomshøjskolekursus, andre
2441 : Folkehøjskolekursus, alment
2442 : Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus
2443 : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
2444 : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
2445 : Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede
2446 : Folkehøjskolekursus, pensionister
2447 : Folkehøjskolekursus, andre
2459 : Landmand faglært modul 1a
2460 : Landmand faglært modul 1b
2461 : Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
2462 : Landmand, efteruddannelse
2463 : Landbrugstekniker, regnskab
2464 : Landbrugstekniker, biologi
2465 : Landbrugstekniker, husdyrbrug
2466 : Landbrugstekniker, maskiner
2467 : Landbrugstekniker, planteavl
2468 : Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
2469 : Inseminør, kvæg
2470 : Produktionsassistent landbrug
2471 : Landbrugslærer, efteruddannelse
2472 : Tf-landbrugsteknik
2473 : Landbrugskurser, andre
2475 : Mejeriteknolog
2476 : Mejeriskolekurser, andre
2477 : Gartnerskole, væksthus kursus
2478 : Gartnerskole, planteskole kursus
2479 : Gartnerskole, anlæg kursus
2480 : Gartnerskole, frugtavl kursus
2481 : Blomsterdekoratørkursus
2483 : Gartnerskole, andre kurser
2484 : Skovbrugskursus
2485 : Landmand faglært modul 2
2486 : Driftsleder grønt bevis
2487 : Landbrugsskole, grundskole afkortet
2488 : Gartner, driftslederkursus
2489 : Landbrugets driftlederkursus
2490 : Agrarøkonom
2491 : Grønt diplom modul 4
2492 : Kombineret ungdomsuddannelse
2493 : Produktionsleder, landbrug
2494 : Virksomhedsleder, landbrug
2495 : Landbrugets lederuddannelse una
2508 : 8. klasse, efterskole
2509 : 9. klasse, efterskole
2510 : 10. klasse, efterskole
2511 : 11. klasse, efterskole
253 : Bygge/anlæg, ivu (amu)
2530 : Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
254 : Jern/metal, ivu (amu)
255 : Grafisk, ivu (amu)
258 : Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu)
260 : Service, ivu (amu)
275 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu)
280 : Jordbrug/fiskeri, ivu (amu)
285 : Transport mv., ivu (amu)
290 : Social/sundhed, ivu (amu)
2900 : Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri
2901 : Amu.ind., lederuddannelse udvidet
2902 : Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik
2903 : Amu.ind., bryggeri-brænd.
2904 : Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri
2905 : Amu.ind., metalindustri
2906 : Amu.ind., fisk og fjerkræ
2907 : Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel
2908 : Amu.ind., snedker og tømrer
2909 : Amu.ind., fotograffaget
2910 : Amu.ind., el-faget
2911 : Amu.ind., træindustrien
2912 : Amu.ind., grafisk euu
2913 : Amu.ind., teknikere mv.
2914 : Amu.ind., metalindustrien specialarb.
2915 : Amu.ind., kartonnage og papir
2916 : Amu.ind., fyringsteknik
2917 : Amu.ind., laborantuddannelse
2918 : Amu.ind., kødbranchen
2919 : Amu.ind., mejeriindustrien
2920 : Amu.ind., plastindustrien
2921 : Amu.ind., polstermøbler og sko
2922 : Amu.ind., tobaksindustrien
2923 : Amu.ind., vodbinderierhverv
2924 : Amu.ind., procesindustri
2925 : Amu.ind., fællesplan metalindustrien
2926 : Amu lab./tekn., laboratorieteknik
2950 : Amu.baj., malerfaget
2951 : Amu.baj., murer og stenhugger
2952 : Amu.baj., snedker og tømrer
2953 : Amu.baj., tekniske installationer
2954 : Amu.baj., teknikere sala-jordbrug
2955 : Amu.baj., isoleringsfaget
2956 : Amu.baj., asfaltbranchen
2957 : Amu.baj., entreprenører
2958 : Amu.baj., byggeri og energi
2959 : Amu.baj., skorstensfejer
2960 : Amu.baj., vvs-branchen
2961 : Amu.baj., jordbrugets euu
2962 : Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer
2969 : Amu.htf., lederuddannelse
2970 : Amu.htf., reklamebranchen
2971 : Amu.htf., filmoperatør
2972 : Amu.htf., bager og konditor
2973 : Amu.htf., handel og service
2974 : Amu.htf., optikerfaget
2975 : Amu.htf., urmagerfaget
2976 : Amu.htf., frisør og kosmetik
2977 : Amu.htf., tandteknikerfag
2978 : Amu.htf., erhvervsfiskere
2979 : Amu.htf., køkken og hotel mv
2980 : Amu.htf., finanssektor
2981 : Amu.htf., pressefotograf
2982 : Amu.htf., transport og logistik
2983 : Amu.htf., serviceerhverv
2984 : Amu.htf., handel og kontor
2985 : Amu.htf., vaskeriindustri
2986 : Amu.htf., teaterteknik
299 : AMU una
2990 : Amu.off., social og sundhed
2991 : Amu.off., statslige uddannelser euu
2992 : Amu.off., pædagogisk euu
300 : Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu
3000 : Bioteknologi, cand.polyt.
3001 : Digital design og interaktive teknologier, cand.it.
3002 : Indoeuropæisk, mag.art.
3003 : Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud,cand.ling.merc.
3004 : Internat. virksomhedskomm., Amerikanske studier, cand.ling.merc.
3005 : Internat. virksomhedskomm., Europæiske studier, cand.ling.merc.
3006 : International virksomhedskommunikation i arabisk, bach.
3007 : International virksomhedskommunikation i engelsk, bach.
3008 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach.
3009 : Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach.
3010 : International virksomhedskommunikation i spansk, bach.
3011 : Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach.
3012 : International virksomhedskommunikation tysk, bach.
3013 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach.
3014 : International virksomhedskommunikation i fransk, bach.
3015 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach.
3016 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach.
3017 : International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach.
3018 : International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach.
3019 : Softwareteknologi, ingeniør bach.
3020 : Moderne tysklandsstudier,master
3021 : Int.forhold. europæiske studier, cand.soc
3022 : International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, dansk og engelsk, bach.
3023 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int.
3024 : Erhvervsøkonomi-business, language and culture, cand.merc.int.
3025 : Business, Asian Language and Culture - Chinese, bach.
3026 : Erhvervsøkonomi-business, language and culture, bach.
3027 : Maskinkonstruktion, ingeniør bach.
3028 : Maskinkonstruktion, cand.polyt.
3029 : Arkitektur og design, cand.polyt.
3030 : Sundheds-IT, master
3031 : Virksomhedskommunikation,cand.ling.merc.
3032 : Lingvistik, bach.
3033 : Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
3034 : Arabisk- og islamstudier, bach.
3035 : Arabisk- og islamstudier, cand.mag.
3036 : HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach.
3037 : HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach.
3038 : HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach.
3039 : Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach.
3040 : Journalistik, c.mag.
3041 : Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach.
3042 : Fødevarevidenskab, cand.techn.al.
3043 : Designer - Industrielt design og Accessory, bach.
3044 : Amu.adm, administrative funktioner i HR
3045 : Biokemi, bach.
3046 : Akvatisk miljøbiologi, cand.scient.
3047 : Akvatisk videnskab og teknologi, cand.polyt.
3048 : Biologisk oceanografi, cand.scient.
3049 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
3050 : Biosystemteknologi, cand.scient.tech.
3051 : Bioteknologi, master
3052 : Bæredygtig energi, cand.scient.tech.
3053 : Eksperimentel biologi,bach.
3054 : Eksperimentel biologi, cand.scient.
3055 : International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, engelsk og tysk, bach.
3056 : Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach.
3057 : Kemi, miljø og bioteknologi, cand.scient.tech.
3058 : Molekylærbiologi, cand.scient.
3059 : Systembiologi,cand.polyt.
3060 : Systembiologi, cand.scient.tech.
3061 : Ledelse af digital kommunikation, cand.it.
3062 : Audiologi, bach.
3063 : Audiologi, c.mag.
3064 : Logopædi, bach.
3065 : Pædagogisk audiologi, bach.
3066 : Brasilianske studier, bach.
3067 : Brasilianske studier, cand.mag.
3068 : Portugisiske og brasilianske studier, bach.
3069 : Portugisiske og brasilianske studier, cand.mag.
3070 : Europastudier, cand.mag.
3071 : Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach.
3072 : Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach.
3073 : Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach.
3074 : Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach.
3075 : Østeuropastudier, cand.mag.
3076 : Erhvervsøkonomi,cand.soc.
3077 : Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, cand.merc.(kom)
3078 : Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.
3079 : Innovation og videnøkonomi, cand.oecon.
3080 : Statskundskab, bach.
3081 : Økonomi - Nationaløkonomi, cand.polit.
3082 : Politik og Administration, cand.scient.adm.
3083 : HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach.
3084 : Marketing and management communication, bach.
3085 : Kulturgeografi, cand.scient.
3086 : Geoinformatik (MTM), master
3087 : Klassisk filologi, bach.
3088 : Græsk, klassisk, bach.
3089 : Latin, bach.
3090 : Oldtidskundskab, bach.
3091 : Vestasiens oldtidshistorie, cand.mag.
3092 : Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, cand.scient.
3093 : Oplevelsesdesign, cand.it.
3094 : Digital design, bach.
3095 : Digital design, cand.it.
3096 : Interaktive digitale medier, cand.it.
3097 : It-produktudvikling, bach.
3098 : It og læring, organisatorisk omstilling, cand.it.
3099 : Informationsarkitektur, cand.it.
3100 : Informationsvidenskab, bach.
3101 : Informationsvidenskab, cand.it.
3102 : Matrikulær informatik, master
3103 : Security and mobile computing, kand.
3104 : Digitalisering og applikationsudvikling, cand.it.
3105 : Software, ingeniør bach.
3106 : Software, cand.polyt.
3107 : Softwarekonstruktion, cand.polyt.
3108 : Computerteknologi, cand.scient.tech.
3109 : Digitale medieteknologier, cand.scient.tech.
3110 : Design og innovation, cand.polyt.
3111 : Produktudvikling og innovation, cand.scient.tech.
3112 : Industriel økonomi og teknologiledelse, cand.polyt.
3113 : Værdikæder og innovationsledelse, cand.scient.tech.
3114 : Virksomhedsteknologi, cand.polyt.
3115 : Elektroteknologi, cand.polyt.
3116 : Elektroteknologi, ingeniør bach.
3117 : Elektro-mekanisk systemdesign, cand.polyt.
3118 : Design af mekaniske systemer, cand.polyt.
3119 : Konstruktion og mekanik, cand.polyt.
3120 : Fødevareinnovation og sundhed, cand.scient.
3121 : Produkt- og designpsykologi, ingeniør bach.
3122 : Produktion og konstruktion, ingeniør bach.
3123 : Produktion, cand.scient.tech.
3124 : By-, energi- og miljøplanlægning, ingeniør bach.
3125 : By-, energi- og miljøplanlægning, cand.polyt.
3126 : Landinspektørvidenskab,cand.scient.tech.
3127 : Energiteknik, cand.polyt.
3128 : Vindenergi, cand.scient.tech.
3129 : Køleteknik,cand.polyt.
3130 : Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master
3131 : Environmental studies, kand.
3132 : Fødevareteknologi, cand.polyt.
3133 : Fødevarevidenskab, cand.scient.tech.
3134 : Molekylær ernæring og fødevareteknologi, cand.scient.
3135 : Amu.trp, lager, terminal og logistik
3136 : Klinisk farmaci, cand.pharm.
3137 : Lægemiddelvidenskab, cand.scient.
3138 : Farmaceutisk kemi, cand.scient.
3139 : Kemi, cand.scient.
3140 : Anvendt kemi, cand.polyt.
3141 : Medicin og teknologi, cand.polyt.
3142 : Teknisk geologi, cand.scient.tech.
3143 : Didaktik, dansk, cand.pæd.
3144 : Didaktik, matematik, cand.pæd.
3145 : Didaktik, materiel kultur, cand.pæd.
3146 : Didaktik, musikpædagogik, cand.pæd.
3147 : Moderne kultur, cand.mag.
3148 : Æstetik og kultur, bach.
3149 : Kognitiv semiotik, cand.mag.
3150 : Journalistik, medier og globalisering, cand.mag.
3151 : Informationsvidenskab, cand.mag.
3152 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
3153 : Veterinary public health,master
3154 : Art and technology, bach.
3155 : Biomedicinsk informatik, cand.scient.
3156 : Produktudvikling og innovation, cand.polyt.
3157 : Social Work,European Master
3158 : Latinamerikastudier, cand.mag.
3159 : Amu.mej, pasning af dyr
3160 : Internat. virksomhedskommunikation, dansk, cand.mag.
3161 : Urban Studies, kand.
3162 : Kognitionsvidenskab, bach.
3163 : Webkommunikation, cand.it.
3164 : Informations- og kommunikationsvidenskab, cand.mag.
3165 : Kuratering, master
3166 : Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
3167 : Tourism management, kand.
3168 : Cyber Security, cand.polyt.
3169 : Software Engineering, cand.polyt.
3170 : Economics and Business Administration - Analytics and Management, cand.merc.
3171 : Kognitionsvidenskab,bach.
3172 : Tjekkisk,bach.
3173 : Bosnisk-kroatisk-serbisk, cand.mag
3174 : Cognitive Science, cand.it.
3175 : Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer
3176 : Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master
3177 : Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach.
3178 : Undervisning i tekstildesign og håndværk, prof.bach.
3179 : Fødevareteknologi, prof.bach.
3180 : Procesteknologi, prof.bach.
3181 : Amu, fri-institutionsforsøg
3182 : Radiologisk billeddiagnostik, prof.bach.
3183 : Stråleterapi, prof.bach.
3184 : It og elektronik, prof.bach.
3185 : Installation og automation, prof.bach.
3186 : Skole-og fritidspædagogik, prof.bach.
3187 : Social-og specialpædagogik, prof.bach.
3188 : Erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik
3189 : Klinisk diætetik, prof.bach.
3190 : Ledelse,fødevarer og service, prof.bach.
3191 : Lifestyle and Health Education, prof.bach.
3192 : Forsikring og pension, prof.bach.
3193 : Ejendomshandel, prof.bach.
3194 : Ejendomsadministration, prof.bach.
3195 : Økonomistyring, prof.bach.
3196 : Konstruktion, prof.bach.
3197 : Kommunikation og trend, prof.bach.
3198 : Konceptdesign, prof.bach.
3199 : Retail management, prof.bach.
320 : Pædagogik, ivu (eud)
3200 : Business, prof.bach.
3201 : Marketing, prof.bach.
3202 : Entreprenørskab, prof.bach.
3203 : Miljø og etik, prof.bach.
3204 : Produktion, prof.bach.
3205 : E-design. prof.bach.
3206 : Computer graphic Arts, prof.bach.
3207 : Sundhedsinnovation, cand.merc.(sund.)
3208 : Akademiuddannelse i automation og drift
3209 : Sundhedsplejerske,diplomeksamen
3210 : Driftteknolog offshore
3211 : Kvalitet og teknologi, bach.
3212 : Fødevareingeniør, bach.
3213 : Interaktionsdesign og multimedier(HUM), master
3214 : Organisation (SAMF), master
3215 : Softwarekonstruktion(TEKNAT), master
3216 : Int.forhold. udviklingsstudier, cand.soc
3217 : Mekanik og Produktion, ingeniør.bach
3218 : Geoteknologi, ing.bach.
3219 : Geoteknologi, ing.bach.
3220 : Arkæologi, bach.
3221 : International kommunikation og multimedier, bach.
3222 : Informationsteknologi, cand.polyt.
3223 : Energi management (overbygning), prof.bach.
3224 : Journalistik, cand.comm.
3225 : Omsorg, sundhed og pædagogik, Individuel EUD
3226 : Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD
3227 : Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD
3228 : Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD
3229 : Dyr i zoologiske anlæg
3230 : Svagstrøm, Ingeniør prof, bach.
3231 : Fødevarer, jordbrug og oplevelser
3232 : Sundhed, omsorg og pædagogik
3233 : Kontor, handel og forretningsservice
3234 : Teknologi, byggeri og transport
3235 : Forsøgsdyr
3236 : Dyrehandel
3237 : Hestemanager
3238 : Salgsassistent , dagligvarer
3239 : Salgsassistent , køkken og bad
3240 : Bank og realkredit
3241 : Liv og Pension
3242 : Skadesforskikring
3243 : Bagværker
3244 : Smørrebrød og catering
3245 : Klargøring og rangering af persontog
3246 : Klargøring og rangering af godstog
3247 : Installationsmontør
3248 : Elektriker 1
3249 : Elektriker 2
3250 : Vvs-installationstekniker
3251 : Alubygger
3252 : Glarmester
3253 : Plastmager med speciale i termoplast
3254 : Plastmager med speciale i hærdeplast
3255 : Specialist i plastproduktion
3256 : Oliefyrstekniker
3257 : Flyelektronik
3258 : Smed (maritim)
3259 : Produktionsleder
3260 : Agrarøkonom
3261 : Energi og Miljø diplomuddannelse
3262 : Buschauffør
3263 : Buschauffør i kollektiv trafik
3264 : Kørselsdisponent
3265 : Turistbuschauffør
3266 : Kørselsdisponent
3267 : Lastbilchauffør med kran
3268 : Kranfører
3269 : Kørselsdisponent
3270 : Gartnerassistent
3271 : Væksthusgartner
3272 : Klassisk filologi, bach.
3273 : Klassisk filologi, cand.mag.
3274 : Laboratorieteknologi, prof.bach.
3275 : B1-flytekniker, mekanik
3276 : Jordbrugsøkonomi, prof.bach.
3277 : E-handel, prof.bach.
3278 : Finansielle forretninger, prof.bach.
3279 : Public Health Nutrition and food Policy, prof.bach.
3280 : Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, prof.bach.
3281 : AMU. adm, praktisk myndighedsudøvelse
3282 : Dagtilbudspædagogik, prof.bach.
3283 : Udvikling af produkter og produktion, prof.bach.
3284 : Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, prof.bach.
3285 : Amu.træ, møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
3286 : Jordbrugsbiologi, prof.bach.
3287 : Amu.trp, klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel
3288 : Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst, prof.bach.
3289 : Karakteranimation, prof.bach.
3290 : Design, prof.bach.
3291 : Amu.ind, fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion
3292 : Buschauffør
3293 : Buschauffør i kollektiv trafik
3294 : Kørselsdisponent
3295 : Turistbuschauffør
3296 : Kørselsdisponent
3297 : Lastbilchauffør med kran
3298 : Kranfører
3299 : Kørselsdisponent
3300 : Gartnerassistent
3301 : Væksthusgartner
3302 : Planteskolegartner
3303 : Havecentergartner
3304 : Erhvervsøkonomi, bach.
3305 : Akademiuddannelse i VVS-installation
3306 : Akademiuddannelse i EL-installation
3307 : Interkulturelle markedsstudier, cand.ling.merc.
3308 : Hovedpinesygdomme, master
3309 : Lægemiddelregistrering, master
3310 : Interkulturelle studier i fransk, cand.ling.merc.
3311 : Interkulturelle studier i italiensk, cand.ling.merc.
3312 : Interkulturelle studier i latinamerikastudier, cand.ling.merc.
3313 : Interkulturelle studier i Latinamerika og Spanien, cand.ling.merc.
3314 : Globale områdestudier, cand. mag.
3315 : Interkulturelle studier i tysk, cand.ling.merc.
3316 : Diplomuddannelse i designledelse
3317 : Master of Arts (MA) in Media Arts Cultures
3318 : Interkulturelle studier, cand.ling.merc.
3319 : Arbejdsmarkedsrettet Dansk
3320 : Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
3321 : Gæstestuderende
3322 : Åben uddannelse
3323 : 1.år, HHX 2-årig
3324 : 2.år, HHX 2-årig
3325 : Erhvervsuddannelse uden nærmere angivelse (EUX)
3326 : IT-software, kand.
3327 : Kommunikation, bach.
3329 : Folkeskolelærer,bach.
3330 : Teknisk, cand.scient.tech.
3331 : Operations Management, civilingeniør cand.polyt
3332 : Supply Chain Development, civilingeniør cand.polyt.
3333 : Kemi- og bioteknik, ing.prof.bach.
3334 : Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
3335 : Kommunikation og digitale medier, bach.
3336 : Audiologopædi, c.mag.
3337 : Kultur og kulturformidling, c.mag.
3339 : Kunsthistorie, bach.
3340 : Computerteknologi, cand.polyt.
3341 : Teknisk geologi, cand.polyt.
3342 : Datalogi, bach.
3343 : Audiologopædi, bach.
3344 : Biosystemteknologi, cand.polyt.
3345 : Fødevareteknologi, cand.polyt.
3346 : Ruslandstudier, bach.
3347 : IT-produktudvikling, cand.scient.
3348 : Politik og forvaltning, cand.scient.adm.
3349 : Informatik, cand.mag.
3350 : Akademiuddannelse i byggekoordination
3351 : Akademiuddannelse i byggeteknologi
3352 : Akademiuddannelse i Miljøteknologi
3353 : Teknisk videnskab, ing.bach.
3354 : Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, cand.polyt.
3355 : Bioteknologi (engelsk), ing.prof.bach.
3356 : Østeuropastudier, bach.
3357 : Forretningsudvikling, ing.prof.bach.
3358 : Natur og miljø, prof.bach.
3359 : Landskab og anlæg, prof.bach.
3360 : Planteproduktion, prof.bach.
3361 : Husdyrproduktion, prof.bach.
3362 : Jordbrugsøkonomi og ledelse, prof.bach.
3363 : Business Administration and Data Science, cand.merc.
3364 : Amu.eli, køleautomatik og varmepumper
3365 : Amu.eli, maritime el-installationer
3366 : Miljøkemi og forvaltning, AO
3367 : Klimatilpasning, AO
3368 : Teknisk videnskab (ingeniørvidenskab), bach.
3369 : Kognitions- og datavidenskab, bach.
3370 : Teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi), bach.
3371 : Mechanical Engineering, bach.
3372 : Mechanical Engineering, cand.polyt.
3373 : Maskinteknik, bach.
3374 : Maskinteknik, cand.polyt.
3375 : Data stewardship, AO
3376 : Business, Asian Language and Culture - Japanese, bach.
3377 : Quantum Information Science, cand.scient.
3378 : Jura (SDU), cand.jur.
3379 : Jura (SDU), bach.
3380 : Kulturforståelse, cand.mag.
3381 : Semiotik, cand.mag.
339 : Handel/kontor, ivu (eud)
3401 : Fødevarer, jordbrug og oplevelser (grundforløb plus)
3402 : Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb plus)
3403 : Kontor, handel og forretningsservice (grundforløb plus)
3404 : Teknologi, byggeri og transport (grundforløb plus)
353 : Bygge/anlæg, ivu (eud)
3535 : International Food Quality and Health, cand.scient.
354 : Jern/metal, ivu (eud)
355 : Grafisk, ivu (eud)
358 : Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
3597 : Afsluttet studiekompetenceforløb
3598 : Afsluttet grundforløb
3599 : Amu.trp, transportoptimering
360 : Service, ivu (eud)
3600 : Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren
3601 : Amu.met, transportteknisk område
3602 : Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel
3603 : Amu.met, automatik- og procesteknisk område
3604 : Amu.met, flyteknisk område
3605 : Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v.
3606 : Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet
3607 : Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse
3608 : Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område
3609 : Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
3610 : Amu.met, smedeteknisk område
3611 : Amu.bai, spildevandsbehandling
3612 : Amu.adm, detailhandel
3613 : Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation
3614 : Amu.adm, handel og logistik
3615 : Amu.bai, stilladsmontage
3616 : Amu.adm, spedition og shipping
3617 : Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling
3618 : Amu.adm, administration
3619 : Amu.adm, viden- og forretningsservice
3620 : Amu.adm, turist og rejse
3621 : Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
3622 : Amu.ind-met, støberiteknisk område
3623 : Amu.adm, ledelse
3624 : Amu.met, maskin- og værktøjsområdet
3625 : Amu.bai, vejbygning og belægninger
3626 : Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område
3627 : Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område
3628 : Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring
3629 : Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge
3630 : Amu.adm, forsikring og pension
3631 : Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse
3632 : Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter
3633 : Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser
3634 : Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
3635 : Amu.mej, maskiner og teknik landbruget
3636 : Amu.srv, ejendomsservice
3637 : Amu.bai, aptering af bygninger mv.
3638 : Amu.lev, reception-servering-service
3639 : Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering
3640 : Amu.mej, planteproduktion i landbruget
3641 : Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget
3642 : Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
3643 : Amu.bai, kloakering
3644 : Amu.bai, isolering af tekniske anlæg
3645 : Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
3646 : Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter
3647 : Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
3648 : Amu.ind, laboratorieservice
3649 : Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener
3650 : Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal
3651 : Amu.met, teknisk design og tegning i industrien
3652 : Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
3653 : Amu.eli, elevatorteknik
3654 : Amu.eli, el-forsyningsanlæg
3655 : Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage
3656 : Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik
3657 : Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
3658 : Amu.eli, sikrings- og alarmteknik
3659 : Amu.eli, tele- og datateknik
3660 : Amu.srv, pleje af hår, hud og negle
3661 : Amu.srv, urmageri
3662 : Amu.srv, optometri
3663 : Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler
3664 : Amu.ind, beklædnings- og textilområdet
3665 : Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet
3666 : Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg
3667 : Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter
3668 : Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter
3669 : Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner
3670 : Amu.ind, spåntagende metalindustri
3671 : Amu.ind, køle- og klimaanlæg
3672 : Amu.ind, montage af elektronik
3673 : Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning
3674 : Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift
3675 : Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter
3676 : Amu.adm, praktisk kirketjeneste
3677 : Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler
3678 : Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter
3679 : Amu.srv, rengøringsservice
3680 : Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3681 : Amu.ind, plastområdet - hærdeplast
3682 : Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning
3683 : Amu.ind, plastområdet - termoplast
3684 : Amu.ind, montage af lettere industriprodukter
3685 : Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter
3686 : Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne
3687 : Amu.srv, vagtservice
3688 : Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene
3689 : Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering
3690 : Amu.eli, blikkenslagerarbejde
3691 : Amu.eli, servicering af varme og sanitet
3692 : Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
3693 : Amu.eli, installation og service af klima og ventilation
3694 : Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området
3695 : Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
3696 : Amu.eli, skorstensfejerarbejde
3697 : Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg
3698 : Amu.srv, tandteknik
3699 : Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering
3700 : Amu.træ, massivtræmøbel
3701 : Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere
3702 : Amu.træ, savværk og halvfabrikata
3703 : Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter
3704 : Amu.træ, plademøbel
3705 : Amu.met, cykelmekanisk område
3706 : Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område
3707 : Amu.met, køleteknisk område
3708 : Amu.met, klimateknisk område
3709 : Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg)
3710 : Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter
3711 : Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien
3712 : Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri
3713 : Amu.ind, industriel overfladebehandling
3714 : Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus
3715 : Amu.trp, grundkompetence lager og terminal
3716 : Amu.trp, lager og logistik
3717 : Amu.trp, klargøring af togmateriel
3718 : Amu.trp, renovation
3719 : Amu.trp, flytning og møbeltransport
3720 : Amu.trp, redning
3721 : Amu.trp, post
3722 : Amu.trp, specialbefordring af personer
3723 : Amu.trp, transportarbejde i lufthavne
3724 : Amu.trp, havn og terminal
3725 : Amu.ind, medicinfremstilling
3726 : Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse
3727 : Amu ind, fremstilling af hybride print
3728 : Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods
3729 : Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi
3730 : Amu.trp, godstransport ad landevej
3731 : Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi
3732 : Amu.trp, lastbilkran
3733 : Amu.trp, mobilkran
3734 : Amu.trp, vintertjeneste
3735 : Amu, fælleskataloget
3736 : Amu, overgangsordnings FKB
3737 : Amu.trp, erhvervsfiskere
3738 : Amu, individuel kompetenceafklaring
3739 : Amu.met, de maritime håndværksfag
3740 : Amu.met, karrosseritekniske område
3741 : Amu.met, køretøjsområdet
3742 : Amu.met, låseteknik
3743 : Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
3744 : Datanom i IT-rådgivning
3745 : Datanom i systemteknik
3746 : Datanom i systemudvikling
3747 : Datanom una
3748 : Datanom i programmering
3749 : Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr
375 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
3750 : Datanom
3751 : Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg
3752 : IT-administrator
3753 : Amu.bai, anlægsarbejder
3754 : Amu ind, montage af lettere industriprodukter
3755 : Erhvervsdiplom Lederuddannelse
3756 : Amu.ind, fremstilling af produkter i plast
3757 : Amu.ind, plastsvejsning
3758 : Amu.ind, procesindustriel produktion
3759 : Amu.ind, metalindustriel bearbejdning
3760 : Ejendomsmægler
3761 : Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer
3762 : Amu.bai, beton- og montagebyggeri
3763 : Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer
3764 : Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
3765 : Erhvervsdiplom Merkonom
3766 : Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer
3767 : Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium
3768 : Amu.adm, detailhandel
3769 : Amu, individuel kompetence vurdering
3770 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
3771 : Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole
3772 : Amu.trp, national og international personbefordring med bus
3773 : Amu.trp, transport af levende dyr
3774 : Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
3775 : Finansiel videreuddannelse
3776 : Amu ind, metrologi i metalindustrien
3777 : Amu.trp, tanktransport
3778 : Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring
3779 : Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion
3780 : Fodplejer opskoling
3781 : Amu.træ, produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.
3782 : Amu.adm, administration og assistance tandklinikken
3783 : Amu.ind-met, støberi- og metalskrotningsindustri
3784 : Amu.ind, postale produkter og processer
3785 : Kloakmester
3786 : Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
3787 : Amu.met, udvikling og produktion til digitale medier
3788 : Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning
3789 : Amu.met, teater-, udstillings- og eventområdet
3790 : Landbrug, overbygningsuddannelse
3791 : Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører
3792 : Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3793 : Amu.srv, teltmontage
3794 : Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri
3795 : Amu.ind, overfladebehandling
3796 : Amu ind, produktion af elektronikprodukter
3797 : Amu.srv, teltmontage
3798 : Amu.adm, instruktion og adm. funktioner i træning og sport
3799 : Amu.mej, skov- og naturforvaltning og naturformidling
380 : Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
3800 : Financial controller
3801 : Akademiuddannelse i skatter og afgifter
3802 : Akademiuddannelse i socialt arbejde
3803 : Akademiuddannelse i beskæftigelse
3804 : Akademiuddannelse i tolkning
3805 : Amu.soc, audiologiske og neurofysiologiske område
3806 : Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3807 : Akademiuddannelse i energiteknologi
3808 : Amu.adm. produktion af kommunikations- og medieprodukter
3809 : Merkonom i administration
3810 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk,cand.mag.
3811 : Merkonom i international marketing - engelsk
3812 : Merkonom i international marketing - fransk
3813 : Merkonom i international marketing - tysk
3814 : Merkonom i revision
3815 : Merkonom i butiksledelse
3816 : Merkonom i driftsledelse
3817 : Merkonom i eksport
3818 : Merkonom i finansiering
3819 : Merkonom i indkøb
3820 : Merkonom i informatik
3821 : Merkonom i markedsføring
3822 : Merkonom i transport
3823 : Merkonom i turisme
3824 : Merkonom i regnskabsvæsen
3825 : Merkonom i organisation
3826 : Merkonom i personaleadministration
3827 : Merkonom una
3828 : Merkonom i landbrugsledelse
3829 : Merkonom i miljøledelse
3830 : Merkonom i innovation
3831 : Merkonom i international handel
3832 : Merkonom i logistik
3833 : Merkonom i personaleudvikling
3834 : Merkonom i økonomistyring
3835 : Pc-bruger
3836 : Akademiuddannelse uden profil
3837 : Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
3838 : Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3839 : Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
3840 : Akademiuddannelse i ledelse
3841 : Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
3842 : Akademiuddannelse i innovation og produkt og produktion
3843 : Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
3844 : Akademiuddannelse i human ressource
3845 : Revision
3846 : Akademiuddannelse i informationsteknologi
3847 : Akademiuddannelse i international transport og logistik
3848 : Akademiuddannelse i gastronomi
3849 : Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
385 : Transport mv., ivu (eud)
3850 : Akademiuddannelse i sundhedspraksis
3851 : Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
3852 : Akademiuddannelse i retail
3853 : Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis
3854 : Teknonom i indkøb- og materialestyring
3855 : Akademiuddannelse til beredskabstekniker
3856 : Teknonom uden liniebetegnelse
3857 : Teknonom, håndværkslinie
3858 : Teknonom i ledelsesteknik
3859 : Teknonom i driftsteknik og kvalitetsstyring
3860 : Teknonom i driftsteknik og produktionsstyring
3861 : Teknonom i kvalitetsstyring
3862 : Teknonom i produktionsstyring
3863 : Teknonom i produktionsteknik
3864 : Teknonom i produktionsteknik edb
3865 : Teknonom una
3866 : Teknonom i infomationsteknologi i virksomhed
3867 : Teknonom i miljøstyring
3868 : Amu bai, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
3869 : Amu.lev, slagtning, forædling og salg af kød og convenience
3870 : Tilsynstekniker
3871 : Amu.trp, personbefordring med bybus og rutebil
3872 : Værkstedsfunktionær
3873 : Amu.trp, personbefordring med letbane
3874 : Amu. trp, personbefordring med metro og letbane
3875 : Akademiøkonom una
3876 : Akademiuddannelse i særskilte moduler
3877 : Akademiuddannelse i naturvejledning
3880 : Arbejdsstudietekniker
3881 : Amu.mej, landbrugdsproduktionen
3882 : Amu.ind-met, svejsning, skæring og maritim produktion i metal
3883 : Amu.trp, personbefordring med mindre køretøjer
3884 : Amu.eli, vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
3885 : Landmand, efteruddannelse
3886 : Amu.ind, belysningsanlæg
3887 : Amu.eli, bygningers el-installationer
3888 : Amu.eli, vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
390 : Social/sundhed, ivu (eud)
3910 : Merkantile grundfag
3915 : Merkantile område- og specialefag
3920 : Tekniske grundfag
3925 : Tekniske område- og specialefag
3930 : Korte kurser ved erhvervsskoler
3935 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
3939 : Iværksætteruddannelse
3940 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
3941 : Erhvervsuddannelser, fagspecifikke kurser
3942 : Tx-enkeltfag
3943 : Mellemlange videregående uddannelser, fagspecifikke kurser
3944 : Lange videregående uddannelser, korte kurser
3945 : Maler, videreuddannelse
3950 : Videregående tekniker
3955 : Tf-kursus una
3960 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
3961 : Indledende kurser til VVU
3965 : Blomsterbinder
3970 : Akademiuddannelse i service og oplevelser
3971 : Merkonom i service og oplevelser
3972 : Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi
400 : Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU)
4000 : Markedsøkonom
4001 : Handelseksamen, almen linie
4002 : Handelseksamen, sproglig linie
4003 : Handelseksamen, regnskabslinie
4004 : Handelseksamen, butikslinie
4005 : Akademiøkonom i indkøb og import
4006 : Akademiøkonom i logistik og transport
4007 : Markedsøkonom una
4008 : Hhx, 1-årig
4009 : Systemprogrammør
4010 : Edb-assistent
4011 : Akademiøkonom i international handel
4012 : Akademiøkonom i international markedsføring
4013 : Mikroinstruktør
4014 : Datamatiker
4015 : Eksportkonsulent
4017 : Hotel- og restaurationstekniker
4018 : Rejselivstekniker
4019 : Eksporttekniker
4020 : Akademiøkonom i transport
4021 : Akademiøkonom i afsætning
4022 : Akademiøkonom i eksport
4023 : Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
4024 : Akademiøkonom i detailhandel
4025 : Akademiøkonom i udenrigshandel
4026 : Akademiøkonom i markedsføring og service
4027 : Akademiøkonom i økonomi og informatik
4028 : Akademiøkonom i turisme
4029 : Procesteknolog, kemisk-bioteknologisk
4030 : Akademiøkonom i markedsføring og service una
4032 : Designer - Kommunikationsdesign, bach.
4033 : Designer digital, bach.
4034 : Designer rum og produktion, bach.
4035 : Designer illustration, bach.
4036 : Laborant
4037 : Produktudvikler
4038 : Trikotageassistent
4039 : Tekstilassistent
4040 : Maskinmester m. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
4041 : Maskinmester u. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
4044 : Farveriassistent
4045 : Teknisk tegner
4048 : Computerteknologi, bach.
4049 : Laboratorietekniker, biologi
4050 : Laboratorietekniker, kemi
4051 : Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
4052 : Fødevareteknolog
4053 : Konfektionsassistent
4054 : Konfektionstekniker
4055 : Industriel designer
4056 : Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
4057 : Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
4058 : Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
4059 : Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
4060 : Byggetekniker
4061 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
4062 : Byggetekniker una
4063 : Gastekniker
4064 : Elektroniktekniker
4065 : Maskintekniker
4066 : Maskintekniker, konstruktion
4067 : Maskintekniker, driftsteknik
4068 : Maskintekniker, værktøjskonstruktion
4069 : Vvs-installatør
4070 : Designer keramik og glas, bach.
4071 : Designer grafisk, bach.
4072 : Designer - Beklædningsdesign, bach.
4073 : Designer tekstil, bach.
4074 : Designer møbe og rum, bach.
4075 : Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
4076 : Designer indretning, bach.
4077 : Designer interaktive medier, bach.
4078 : Designer - Colour Material Finish Design, bach.
4079 : Bygningskonstruktør una
4080 : Maskinist
4081 : Maskintekniker, stålkonstruktion
4082 : Maskinmester (gl.ordning)
4083 : Maskinmester, udvidet
4084 : Grafonom i teknik og økonomi
4085 : Grafonom i kommunikation
4086 : Designer mode, bach.
4087 : Bygningskonstruktør una
4088 : Crafts in Glass and Ceramics, prof.bach.
4089 : Byggekoordinator
4090 : Vildtforvalter
4091 : Trætekniker
4092 : Kort- og landmålingstekniker
4093 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
4094 : Herregårdsskytte
4096 : Kvalitets- og måletekniker
4097 : Miljøtekniker
4098 : Levnedsmiddelassistent
4099 : Laboratorie-, kemo- og miljøtekniker una
4100 : Industrioperatør, montage
4101 : Industrioperatør, produktivitet
4102 : Skibsteknik og Marin konstruktion, prof.bach
4103 : Støberitekniker una
4108 : Lastvognsmekaniker
4117 : Støberitekniker
4118 : Støberiassistent
4119 : Støberitekniker, sandstøbning
4120 : Støberitekniker, støbning i permanente forme
4121 : Industriel reparatør
4122 : Ædelstensfatter
4123 : Ædelmetalstøber
4124 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
4125 : Personvognsmekaniker
4126 : Industrisvejser
4127 : Personvognsmontør
4128 : Lastvognsmontør
4129 : Håndværksbager
4134 : Akademiuddannelse i ernæring
4135 : Produktør
4140 : Kloakrørlægger
4141 : Profil aftagelig protetik
4142 : Teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent
4143 : Profil fast protetik
4144 : Tandtekniker i fast protetik
4145 : Tandtekniker i aftagelig protetik
4166 : Ferskvareassistent
4168 : Hotel- og fritidsassistent
4188 : Eventassistent
4189 : Sundhedsservicesekretær
4192 : Convenience, Coffee shop
4193 : Finansuddannelsen
4194 : Kontoruddannelse, kontorservice
4195 : Teknik 2. skoleperiode
4196 : Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
4197 : Eventkoordinator
4198 : Hg
4199 : Ti teknisk introduktionskursus
4200 : Hg una
4201 : Kontoruddannelse una
4202 : Hi handel introduktionskursus
4203 : Finansuddannelse una
4204 : Stenindustriarbejder
4205 : Stentekniker
4206 : Træoperatør, døre og vinduer
4207 : Træoperatør, møbel
4208 : Biokemi, cand.scient.
4211 : Automatiktekniker, elevatorbranchen
4212 : Medicotekniker
4213 : Elektronik udviklingstekniker
4214 : Kedelanlægstekniker
4215 : Lastvognsmekaniker
4216 : Bådassistent
4217 : Bådmekaniker
4218 : IT-supporter
4219 : Ventilationssmed
4220 : Smed, energiteknik
4221 : Smed, rustfast
4222 : Maskinarbejder
4223 : Værktøjstekniker
4224 : Værktøjsmager
4225 : Vvs-energiteknik
4226 : Smed, aluminium
4227 : Plade- og konstruktionssmed
4228 : Industriel rørsmed
4229 : Vvs-rørsmed
4230 : Skibsbygger
4231 : Radio- og tv fagtekniker
4232 : Kranmekaniker
4233 : Landbrugssmed
4234 : Automontør
4235 : Automekaniker
4236 : Finmekaniker
4237 : Materielmekaniker
4238 : Finmekaniker, måleinstrumenter
4239 : Cykelmontør
4240 : Kontorservicetekniker
4241 : Skibsmontør
4242 : Automatiktekniker
4243 : Stærkstrømsmekaniker
4244 : Lastvognsmekaniker (gl.)
4245 : Knallertmekaniker
4246 : Motorcykelmekaniker
4247 : Flymekaniker
4248 : Landbrugsmaskinmekaniker
4249 : Bygnings- og landbrugssmed
425 : Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
4250 : Elektronikfagtekniker
4251 : Klejnsmed
4252 : Karrosserismed
4253 : Svejser
4254 : Elektrotekniker
4255 : Cykelmekaniker
4256 : Beslagsmed
4257 : Industriformer
4258 : Former
4259 : Køletekniker
4260 : Datatekniker
4261 : Motormekaniker
4262 : Entreprenørmaskinmekaniker
4263 : Traktormekaniker
4264 : Autoelektromekaniker
4265 : Træskibstømrer
4266 : Bådebygger, træ
4267 : Bådebygger, plast
4268 : Modelsnedker
4269 : Anlægsstruktør
4270 : Produktionsassistent, massivtræsmøbler
4271 : Brolægger
4272 : Elektriker, installationsteknik
4273 : Glarmester, glas
4274 : Bygningsmaler
4275 : Skiltetekniker
4276 : Autolakerer
4277 : Maskinsnedker
4278 : Murer
4279 : Bygningssnedker
4280 : Møbelsnedker
4281 : Stenhugger
4282 : Stukkatør
4283 : Tømrer
4284 : Blikkenslager og vvs
4285 : Rustfast industriblikkenslager
4286 : Vvs-montør
4287 : Produktionsassistent, plademøbler
4288 : Bygningsstruktør
4289 : Skorstensfejer
4290 : Produktionsassistent, døre og vinduer
4291 : Elektriker, kommunikationsteknik
4292 : Teknisk isolatør
4293 : Vvs- og energispecialist
4294 : Trædrejer
4295 : El-montør
4296 : Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
4297 : Rustfast industrimontør
4298 : Orgelbygger
4299 : Vvs- og ventilationsmontør
430 : Kunstnerisk, ivu (kvu)
4300 : Mureruddannelse una
4301 : Industrioperatør (skibsmontør)
4302 : Bådserviceassistent
4303 : Brolægger- og struktøruddannelse una
4304 : Træfagenes byggeuddannelse
4305 : Snedkeruddannelsen
4306 : Teknisk designer, industriel produktion
4307 : Teknisk designer, bygge og anlæg
4308 : Teknisk designer
4309 : Maskinsnedker mm. una
4310 : Eventtekniker, illuminationsteknik
4311 : Vvs-uddannelse una
4312 : Elektronikoperatør
4313 : Forsyningsoperatør
4314 : Teatertekniker
4315 : Teater- og udstillingstekniker
4316 : Eventtekniker, audioteknik
4317 : Produktionsassistent, teater og udstilling mv
4318 : Industrimontør
4319 : Karrosseriopretter
4320 : Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
4321 : Elektriker una
4322 : CNC-assistent
4323 : CNC-tekniker
4324 : Metalstøber
4325 : Grovsmed
4326 : Klejnsmed, rustfast
4327 : Skibsbygningsarbejder
4328 : Industritekniker, plast
4329 : CNC-drejer
4330 : CNC-fræser
4331 : Skruestikarbejder
4332 : Skibsmekaniker
4333 : Våbenmekaniker
4334 : Låsesmed
4335 : Bådebygger og skibstømrer
4336 : Industritekniker, produktion
4337 : Industrimekaniker
4338 : Industritekniker, maskin
4339 : Gravør
4340 : Sølvsmed, bestik
4341 : Ciselør
4342 : Guldsmed
4343 : Sølvsmed, korpus
4344 : Skriftgravør
4345 : Stempelgravør
4346 : Stålgravør
4347 : Kobbersmed
4348 : Gørtler
4349 : Gørtler, armatur
4350 : Metaltrykker
4351 : Jern- og metalsliber
4352 : Bygningsmontør
4353 : Glarmester, aluminium
4354 : Tækkemand
4355 : Telesystemtekniker
4356 : Teleinstallationstekniker
4357 : Frontline radio-tv-supporter
4358 : Frontline PC-supporter
4359 : Flisemontør
4360 : Smedeuddannelsen una
4361 : Butiksguldsmed
4362 : Overfladebehandler
4363 : Overfladebehandler, konstruktion
4364 : Overfladebehandler, komponenter
4365 : Automatikmontør
4366 : Personliftmekaniker
4367 : Ventilationstekniker
4368 : Elektriker, bygningsautomatik
4369 : Byggemontagetekniker
4370 : Karrosserismed una
4371 : Guld- og sølvsmedeuddannelsen una
4372 : Hjemmeserviceassistent
4373 : Serviceassistent, hospitalservice
4374 : Fritidsserviceassistent
4375 : Serviceassistent, virksomhedsservice
4376 : Finmekanikassistent
4377 : Industriassistent
4378 : Maritime håndværksfag una
4379 : Karrosseribygger
4380 : Maskinuddannelse una
4381 : Rengøringstekniker
4382 : Støberitekniker, sandstøbning
4383 : Værktøjsmager una
4384 : Former una
4385 : Industriteknikeruddannelse una
4386 : Skibstekniker, reparation
4387 : Skibstekniker, konstruktion
4388 : Skibstekniker, rør
4389 : Smed, bearbejdning
439 : Samfundsfaglig, ivu (kvu)
4390 : Skibstekniker una
4391 : Industrioperatør una
4392 : Flymekaniker una
4393 : Finmekaniker una
4394 : Mekaniker una
4395 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik una
4396 : Cykel- og motorcykelmekanik una
4397 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse una
4398 : Automatik- og procesuddannelse una
4399 : Data- og kommunikationsuddannelse una
4400 : Teknisk designer una
4401 : Teater- og udstillingsteknikeruddannelse una
4402 : Serviceassistent una
4403 : Forsyningsoperatør, el-forsyning
4404 : Udstillingstekniker
4405 : Skibsteknikerassistent
4406 : Skibstekniker, design
4407 : Gourmetslagteraspirant
4410 : Kagekonditor
4411 : Kagekonditor med profil
4412 : Brødbager
4413 : Brødbager med profil
4414 : Bager og konditor una
4415 : Slagter
4416 : Selskabstjener
4417 : Industrislagter
4418 : Cater
4419 : Forædler
4420 : Detailslagteraspirant
4421 : Gourmetslagter, slagtning
4422 : Tjener
4423 : Juniortjener
4424 : Kok
4425 : Gourmetslagter, butik
4426 : Juniorreceptionist
4427 : Industritarmrenser
4428 : Kantinemedhjælper
4429 : Smørrebrødsjomfru
4430 : Køkkenhjælper
4431 : Ernæringsassistent
4432 : Mejerist
4433 : Gourmetslagter, delikatesse
4434 : Svineslagter
4435 : Pølsemager
4436 : Kreaturslagter
4437 : Tarmrenser
4438 : Kogejomfru
4439 : Industripølsemager
4440 : Bager
4441 : Konditor
4442 : Receptionist
4443 : Møller
4444 : Chokolade- og konfektureassistent
4445 : Cafeteria- og kantineassistent
4446 : Mejerioperatør
4447 : Detailslagter, fisk og vildt
4448 : Gastronomassistent
4449 : Ernæringshjælper
4450 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
4451 : Grafisk integrator
4452 : Digital integrator
4453 : Multimedie integrator
4454 : Multimedie animator
4455 : Digital media uddannelse una
4456 : Webudvikler
4457 : Mejerist una
4458 : Mediegrafiker
4459 : Trykker
4460 : Mediegrafiker una
4461 : Fotograf
4462 : Reprofotograf
4463 : Detailslagter una
4464 : Reprokopist
4465 : Grafiker, ombryd-databehandling
4466 : Industrislagter una
4467 : Grafisk tekniker
4468 : Tryktekniker
4469 : Grafisk tekniker una
4470 : Håndbogbinder
4471 : Industribogbinder
4472 : Grafiker, layout og montage
4473 : Serigraf
4474 : Fotojournalist, prof.bach.
4475 : Grafiker, billedfremstilling
4476 : Bogbinder una
4477 : Ernæringsassistent una
4478 : Film- og TV-assistent
4479 : Film- og TV-produktionstekniker
4480 : Film- og TV produktionsuddannelse una
4481 : Pottemager
4482 : Frisøraspirant
4483 : Urmager
4484 : Laboratorietandtekniker
4485 : Modist
4486 : Skrædder
4487 : Buntmager
4488 : Frisør
4489 : Farverioperatør
4490 : Tekstiloperatør
4491 : Hue- og kasketmager
4492 : Pottemager una
4493 : Buntmagersyer
4494 : Beklædningshåndværker una
4495 : Autopolstrer
4496 : Gardindekoratør
4497 : Gulvlægger
4498 : Optometrist (erhvervsfaglig)
4499 : Frisør una
4500 : Ortopædiskomager
4501 : Modellør
4502 : Glasmager
4503 : Glassliber
4504 : Glasrørsblæser
4505 : Cafeteria- og kantineassistent una
4506 : Keramisk former
4507 : Blåmaler
4508 : Figur- og vasemaler
4509 : Overglasurmaler
4510 : Beklædningsoperatør
4511 : Tandklinikassistent
4512 : Møbelpolstrer
4513 : Autosadelmager
4514 : Tandtekniker, aftagelig protetik
4515 : Beklædningshåndværker
4516 : Modelindretter
4517 : Serviceskomager
4518 : Strikkeoperatør
4519 : Textil- og beklædningsassistent
4520 : Porcelænsmaler una
4521 : Basistandtekniker
4522 : Fitnessinstruktør
4523 : Kosmetikerassistent
4524 : Kosmetiker
4525 : Ortopædist
4526 : Nådler
4527 : Lager- og terminaldisponent
4528 : Handskemager
4529 : Håndsyer
4530 : Sejlmager
4531 : Skomager una
4532 : Modelsyer
4533 : Audiologiassistent, hospitalsteknisk
4534 : Neurofysiologiassistent, hospitalsteknisk
4535 : Tekstile erhvervsuddannelser una
4536 : Kosmetiker una
4537 : Gastronom una
4538 : Tjener una
4539 : Receptionist una
4540 : Mediegrafisk assistent
4541 : Lager- og terminaluddannelse una
4542 : Hospitalsteknisk assistent una
4543 : Laboratorietandtekniker una
4544 : Gardinmontør
4545 : Kosmetiker, hud- og skønhedspleje
4546 : Kosmetiker, spa- og wellnessbehandling
4547 : Plastspecialist
4548 : Plastmager
4549 : Procesoperatør
4550 : Plast- og procesoperatør una
4551 : Procesarbejder
4552 : Plastmager una
4553 : Procesoperatør una
4554 : Plastmedhjælper
4555 : Tekstilarbejder
4556 : Bygnings- og brugerservice, individuel eud
4557 : Ejendomsservicetekniker, boligservice
4558 : Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
4559 : Ejendomsmedhjælper
4560 : Ejendomsservice una
4561 : Audiometrist
4562 : Odontologisk praksis, videreuddannelse
4563 : Bygningssnedker
4564 : Væksthusgartner, produktion
4565 : Væksthusgartner, handel
4566 : Væksthusgartner una
4567 : Procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens
4568 : Møbelsnedker
4569 : Havne- og terminaluddannelse una
4570 : Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
4571 : Elevatortekniker
4572 : Karrosseritekniker - opretter
4573 : A-flymekaniker
4574 : Ambulancebehandler
4575 : Veterinærsygeplejerske
4576 : Skovbrugsmaskinfører
4577 : Arborist
4578 : Detailbager
4579 : Av-tekniker
4580 : Digital handel B2B
4581 : Automatiseringstekniker
4582 : B2-flytekniker, elektronik
4583 : Karrosseritekniker-bygger
459 : Teknisk, ivu (kvu)
4600 : Lufthavnsoperatør, brand og redning
4601 : Lufthavnsoperatør, bagage loading
4602 : Lufthavnsoperatør, bagage sorting
4603 : Tagdækker
4604 : Rangerleder
4605 : Togklargører, godstog med speciale
4606 : Lufthavnsuddannelse, rampe service
4607 : Lufthavnsuddannelse, ground handling
4608 : Lufthavnsuddannelse, cleaning
4609 : Lufthavnsuddannelse, fuel
4610 : Lufthavnsuddannelse, airport service
4611 : Lufthavnsuddannelse, aircraft service
4612 : Lufthavnsuddannelse, cargo
4613 : Landbrugsuddannelse una (ny)
4614 : Landbrugsassistent
4615 : Greenkeeper
4616 : Groundman
4617 : Landmand, husdyr
4618 : Landmand, planter
4619 : Anlægsgartner, plejeteknik
4620 : Anlægsgartnerassistent
4621 : Planteskolegartner, handel
4622 : Anlægsgartner, anlægsteknik
4623 : Frilandsgartner
4624 : Frugt- og bæravler
4625 : Planteskolegartner, produktion
4626 : Væksthusgartner
4627 : Skov- og naturtekniker, skovbrug
4628 : Godsarbejder
4629 : Dyrepasser
4630 : Væksthusgartnerassistent
4631 : Skovbrugsmaskinfører
4632 : Markbruger 1 1/2 år
4633 : Savværks- og træindustriarbejder
4634 : Greenkeeperassistent
4635 : Skov- og naturtekniker, træ- og landskabspleje
4636 : Jordbrugsmaskinfører
4637 : Skov- og naturtekniker, naturformidler
4638 : Fiskeassistent
4639 : Jordbrugsassistent
4640 : Veterinærsygeplejerske
4641 : Skov- og naturtekniker, skov- og naturpleje
4642 : Skov- og naturassistent
4643 : Veterinærsygehjælper
4644 : Lager- og procesoperatør
4645 : Lagerarbejder
4646 : Transportarbejder
4647 : Flyttearbejder
4648 : Chauffør, dagligvaretransport
4649 : Chauffør, containertransport
4650 : Chauffør, temperaturtransport
4651 : Kranfører
4652 : Chaufførmedhjælper
4653 : Chauffør, entreprenørkørsel
4654 : Chauffør, tankbilchauffør
4655 : Stationsbetjent
4656 : Lager- og transportoperatør
4657 : Chauffør, specialtransport
4658 : Chauffør, transport af levende dyr
4659 : Chauffør, renovation
4660 : Chauffør, all round
4661 : Flyttechauffør
4662 : Eksportchauffør
4663 : Redder
4664 : Fragtchauffør
4665 : Chauffør, persontransport
4666 : Havne- og terminalarbejder
4667 : Postoperatør, center
4668 : Godschauffør
4669 : Togklargøring
4670 : Sikkerhedsvagt
4671 : Salgschauffør
4672 : Buschauffør
4673 : Skov- og naturtekniker, natur- og friluftsformidling
4674 : Rutebilchauffør
4675 : Lastbilchauffør
4676 : Buschauffør med speciale
4677 : Lager- og produktionsoperatør
4678 : Lager- og logistikoperatør
4679 : Lagermedhjælper
4680 : Groundsmanassistent
4681 : Postoperatør, transport
4682 : Postoperatør, distribution
4683 : Ambulanceassistent
4684 : Lufthavnsuddannelse, transportarbejder
4685 : Kørselsdisponent, vejgodstransport
4686 : Lufthavnsuddannelse, bagage og cargo
4687 : Lufthavnsoperatør, service
4688 : Dyrepasser, ZOO
4689 : Dyrepasser, forsøgsdyr
4690 : Dyrepasser, heste
4691 : Dyrepasserassistent
4692 : Veterinærsygeplejerske una
4693 : Kørselsdisponent, persontransport
4694 : Buschauffør, international kørsel
4695 : Planteskolegartnerassistent
4696 : Lufthavnsoperatør
4697 : Veterinærsygeplejerske, heste
4698 : Veterinærsygeplejerske, smådyr
4699 : Landbrugsuddannelse una
4700 : Dyrepasser una
4701 : Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
4702 : Jern og metal, indgangsår (gl)
4703 : Grafisk, indgangsår (gl)
4704 : Teknik og industri, indgangsår (gl)
4705 : Service, indgangsår (gl)
4706 : Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
4707 : Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
4708 : Transport, indgangsår (gl)
4709 : Sundhed, indgangsår (gl)
4710 : Det merkantile område
4711 : Sikkerhed, indgangsår
4712 : Teknologi og kommunikation
4713 : Bygge og anlæg
4714 : Håndværk og teknik
4715 : Fra jord til bord
4716 : Mekanik, transport og logistik
4717 : Service
4718 : Produktionsgartner una
4719 : Handel og kontor, indgangsår (gl)
4720 : Anlægsgartner una
4721 : Skov- og naturtekniker una
4722 : Vejgodstransportudd. una
4723 : Personbefordringsuddannelse una
4724 : Redderuddannelse una
4725 : Erhvervsgrunduddannelse EGU
4726 : Transportuddannelse una
4727 : Postuddannelse una
4728 : Social- og sundhedsuddannelsen una
4729 : Havnemedhjælper
4730 : Bil, fly og andre transportmidler
4731 : Bygge og anlæg (ny)
4732 : Bygnings- og brugerservice
4733 : Dyr, planter og natur
4734 : Krop og stil
4735 : Mad til mennesker
4736 : Medieproduktion
4737 : Produktion og udvikling
4738 : Strøm, styring og IT
4739 : Sundhed, omsorg og pædagogik
4740 : Transport og logistik
475 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
4750 : Teknologi- og kommunikation, individuel eud
4754 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
4755 : Datatekniker, speciale i infrastruktur
4756 : Krop og stil, individuel eud
4757 : Datatekniker, speciale i programmering
4758 : Merkantile område, individuel eud
4759 : Autohjælp, redderuddannelsen
4760 : Jord til bord, individuel eud
4762 : Service, individuel eud
4764 : Forberedende grunduddannelse (FGU), basis
4765 : Forberedende grunduddannelse (FGU), almen grunduddannelse
4766 : Forberedende grunduddannelse (FGU), produktionsgrunduddannelse
4767 : Forberedende grunduddannelse (FGU), erhvervsgrunduddannelse
4780 : Social- og sundhedshjælper (eud)
4781 : Social- og sundhedsassistent (eud)
4782 : Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
4783 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
4784 : Dyr, planter og natur, individuel eud
4785 : Medieproduktion, individuel eud
4786 : Produktion og udvikling, individuel eud
4787 : Bygge og anlæg, individuel eud
4788 : Mad til mennesker, individuel eud
4789 : Strøm, styring og it, individuel eud
4790 : Fysisk træning
4791 : Centeradministration
4792 : Fitness manager
480 : Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
4800 : Global innovation management, kand.
4801 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
485 : Transport mv., ivu (kvu)
4850 : Kedelsmed
4851 : Nitter og stemmer
4853 : Karetmager og karrosseribygger
4854 : Instrumentmager
4855 : Skibssnedker
4856 : Jernskibstømrer
4858 : Industrisnedker
4859 : Violinbygger
4860 : Billedskærer
4861 : Forgylder
4864 : Offsetkopist
4865 : Klichefotograf
4866 : Retouchør, fotograf
4867 : Offsetfotograf
4868 : Ætser
4869 : Retouchør
4870 : Tilskærer
4871 : Porteføljemager
4874 : Børstenbinder
4875 : Bødker
4876 : Kurvemager
4877 : Slagter, privat mester
4878 : Bacontilvirker
4879 : Dropskoger
4880 : Defektrice
4881 : Ortopædisadelmager
4882 : Ortopædimekaniker
490 : Social/sundhed, ivu (kvu)
4901 : Detail, babyudstyr og børnekonfektion
4902 : Detail, dameekvipering
4903 : Detail, herreekvipering
4904 : Detail, hvidevarer og sengeudstyr
4905 : Detail, fiskehandel
4906 : Detail, forbrugerelektronik
4907 : Detail, skibsproviantering
4908 : Detail, boligtekstil og montering
4909 : Detail, butiksmedhjælper
4910 : Detail, optik
4911 : Detail, boghandel
4912 : Detail, fotohandel
4913 : Detail, papirhandel
4914 : Detail, isenkram-værktøj
4915 : Detail, isenkram, glas og porcelæn
4916 : Detail, sport og camping
4917 : Detail, guld og sølv
4918 : Detail, Tv og radio
4919 : Detail, kolonial
4920 : Detail, viktualie
4921 : Detail, farve og tapet
4922 : Detail, materialhandel
4923 : Detail, blomster
4924 : Detail, sæbe og parfume
4925 : Detail, sko og læder
4926 : Detail, tekstil
4927 : Detail, møbler og boligudstyr
4928 : Detail, el-installation
4929 : Detail, legetøj og hobby
4930 : Detail, autohandel
4931 : Detail, vin og tobak
4932 : Dekoratør
4933 : Detail, hårde hvidevarer
4934 : Detailhandelsuddannelse una
4937 : Detail, byggemarked
4938 : Detail, salgsassistent
4939 : Detail, servicestation og kiosk
4940 : Detail, bager
4941 : Detail, kædebutik
4942 : Detail, frugt og grønt
4943 : Detail, musik-video-software
4944 : Detail, nærbutik
4945 : Detail, stormagasin
4946 : Digital handel
4947 : Convenience, bageriudsalg
4948 : Convenience
4949 : Retail Manager
495 : Forsvar/politi, ivu (kvu)
4951 : Engros, korn og foderstof
4952 : Engros, kolonial
4953 : Engros, manufaktur
4954 : Engros, trælast mv.
4955 : Engros, værktøj-maskiner
4956 : Engros, jern-stål
4957 : Engros, isenkram
4958 : Engros, auto -reservedele
4959 : Engros, landbrugsmaskiner
4960 : Engros, el-engros
4961 : Engros, vvs-branchen
4962 : Engros, tekstil
4963 : Logistikassistent
4964 : Indkøbsassistent
4965 : Handelsassistent, salg
4966 : Handelsassistent, service
4967 : Handelsuddannelse una
4968 : Handelsassistent, telekommunikation
4969 : Engros, storkundeprofil
4970 : Engros med detail
4971 : Engros, kontor all round
4977 : Kontor, økonomi
4978 : Kontor, administration
4979 : Kontor, administration med IT
4980 : Kundemedarbejder
4981 : Kontor, all round
4982 : Kontor, korrespondance
4983 : Kontor, regnskab og revision
4984 : Kontor, offentlig administration
4985 : Kontor, rejsebranche
4986 : Pengeinstitut
4987 : Finansassistent
4988 : Forsikring
4989 : Kontor, kommune og amtskommune
4990 : Lægesekretær
4991 : Advokatsekretær
4992 : Kontor, spedition og shipping
4994 : Iværksætter
4995 : Edb-assistent 2-årig
4996 : Informatikassistent
4997 : Kontor, stat
4998 : Realkredit
4999 : Transportbetjent
500 : Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU)
5000 : Akademiuddannelse i projektledelse - medie- kommunik.branchen
5001 : Akademiuddannelse i kreativitet og design
5003 : Akademiøkonom i kommunikation og reklame
5004 : Akademiøkonom, salgskonsulent
5005 : Akademiøkonom i international erhvervsinformation
5006 : Akademiøkonom i internationalt salg
5007 : Akademiøkonom i miljø og økonomi
5008 : Akademiøkonom i sport og fritid
5009 : Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
5015 : Tf-kursus
5016 : Tf-kemiteknik
5017 : Gas-, vand- og sanitetsmester
5018 : Tf-produktionsteknik
5019 : Tf-mejeriteknik
5020 : Akademiøkonom i bilbranchen
5021 : Politikadet
5022 : Designer Design for People, cand.design
5023 : Designer Design for Planet, cand.design
5024 : Designer Design for Play, cand.design
5025 : Eksamineret eksportør
5028 : 1. år, hhx
5029 : 2. år, hhx
5031 : Anlægstekniker
5032 : Orgelbygger
5033 : El-installatør
5034 : Stærkstrømsinstallatør
5035 : Plasttekniker
5036 : Modeltekniker
5037 : El-installatøruddannelse una
5038 : Modelkonstruktør
5039 : Trikotagetekniker
5040 : Tekstiltekniker
5041 : Farveritekniker
5042 : Indkøbstekniker
5043 : Installatør una
5044 : Tf-gartneriteknik
5045 : Tekstil- og beklædningsteknik una
5046 : Bygningskonstruktør, anlægsteknik
5047 : Bygningskonstruktør, byggeteknik
5048 : Tf-skibsteknik
5049 : Tf-tekstilteknik
5051 : Tf-byggeteknik
5052 : Tf-maskinteknik
5053 : Tf-stærkstrømsteknik
5054 : Tf-svagstrømsteknik
5055 : Designer, bach.
5056 : Designer kommunikation, cand.design
5057 : Designer møbel og rum, cand.design
5058 : Designer unika design, cand.design
5059 : Designer industriel, cand.design
5060 : Værkstedsteknisk grundskole, bandagist
5061 : Laboratorietekniker
5062 : Designer guld og sølv, cand.design
5063 : Designer, cand.design
5064 : Designer Accessory Design, cand.design
5065 : IT-teknolog, elektronik
5066 : Gartneritekniker, anlæg
5067 : Gartneritekniker, planteskole
5068 : Gartneritekniker, væksthus
5069 : Gartneritekniker, grøntsager
5070 : Gartneritekniker, produktion
5071 : Jordbrugstekniker una
5072 : Landbrugstekniker, teknisk speciale
5073 : Landbrugstekniker, økonomisk-merkantilt speciale
5074 : Food business engineer
5075 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
5076 : Akademiøkonom i designmanagement
5077 : Akademiøkonom i sprog og økonomi
5078 : Akademiøkonom i handel med fast ejendom
5079 : Akademiøkonom i international telekommunikation
5080 : Htx, 3-årig
5081 : 1. år, htx
5082 : Multimediedesigner
5083 : Mediekoordinator
5084 : Innovation og entrepreneurship
5085 : Akademiøkonom i kommunikation og formidling
5086 : Logistikøkonom
5087 : Visualizer
5088 : 2. år, htx
5089 : Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM), ing.prof.bach.
5090 : Hhx, 3-årig
5091 : Laborant, forskole
5092 : 3. år, htx
5093 : Akademiøkonom i servicesektor management
5094 : Akademiøkonom i østeuropæisk handel
5095 : Akademiøkonom i markedskommunikation
5096 : Akademiøkonom i grafisk kommunikation
5097 : 3. år, htx
5098 : 3. år, hhx
5099 : Sundhedsadministrativ koordinator
5100 : Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
5101 : Designer digital, cand.design
5102 : Designer rum-produktion, cand.design
5103 : Designer grafisk, cand.design
5104 : Designer illustration, cand.design
5105 : Designer interaktive medier, cand.design
5106 : Designer beklædning, cand.design
5107 : Designer tekstil, cand.design
5108 : Designer keramik og glas, cand.design
5109 : Designer mode, cand.design
5110 : Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
5111 : Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
5112 : Børneforsorgspædagog, almen linie
5113 : Socialpædagog
5114 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
5115 : Socialpædagog, videreuddannelse
5116 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
5117 : Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
5118 : Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
5119 : Offentlig administration, prof.bach.
5120 : Socialpædagog, fællesuddannelse
5121 : Finansøkonom
5122 : Handelsøkonom
5123 : Markedsføringsøkonom
5124 : Serviceøkonom
5125 : Administrationsøkonom
5126 : FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
5127 : Socialrådgiver, prof.bach.
5128 : Socialrådgiver, årskursus
5129 : Autoteknolog
5130 : Jordbrugsteknolog, planteproduktion
5131 : Designteknolog
5132 : Installatør
5133 : IT-teknolog
5134 : Jordbrugsteknolog
5135 : Procesteknolog (fødevarer)
5136 : Produktionsteknolog
5137 : E-designer
5138 : Industriel designer (overbygning), prof.bach.
5139 : Driftsteknolog offshore
5140 : Teknisk manager offshore
5141 : Ernæringsteknolog
5142 : Pædagogisk grunduddannelse
5143 : Markedsføringsøkonom
5144 : Social og sundhed, grundforløb
5145 : Beskæftigelsesvejleder
5146 : Plejer
5147 : Social- og sundhedshjælper
5148 : Sygehjælper
5149 : Plejehjemsassistent
5150 : Kiropraktor, forskole
5151 : Fysioterapi, prof.bach.
5152 : Social- og sundhedsassistent
5153 : Ergoterapi, prof.bach.
5154 : Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
5155 : Fodterapeut
5156 : Økonoma
5157 : Psykomotorik, prof.bach.
5158 : Radiograf, prof.bach.
5159 : Bioanalytiker, prof.bach.
5160 : Urban landskabsingeniør, prof.bach.
5161 : Bandagist, prof.bach.
5162 : IT-teknolog, netværksteknologi
5163 : Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
5164 : Jordbrugsteknolog, natur og miljø
5165 : Klinisk biomekanik, bach.
5166 : Sygeplejerske, prof.bach.
5167 : Ledende hjemme- og plejehjemssygeplejerske, diplomeksamen
5168 : Sundhedsplejerske
5169 : Ledende sygeplejerske
5170 : Afdelingssygeplejerske
5171 : Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
5172 : Undervisende sygeplejerske
5173 : Ledende og undervisende jordemoder
5174 : Energiteknolog
5175 : Jordemoder, prof.bach.
5176 : Optometrist, prof.bach.
5177 : Farmakonom
5178 : Sygeplejerske, Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
5179 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
5180 : Sygeplejevidenskab, cand.scient.
5181 : Sygeplejerske, diplomeksamen
5182 : Sikkerhedsfunktionær
5183 : Styrmand, 1-årig
5184 : Skibsmaskinist
5185 : Radiotelegrafist
5186 : Kommunikationsoperatør, søfart
5187 : Vagtofficer
5188 : Juniorofficer dual purpose, prof.bach.
5189 : Maskinmester
5190 : Styrmand (skibsfører)
5191 : Skibsofficer dual-purpose, prof.bach.
5192 : Juniorofficer, 2.teoridel
5193 : Juniorofficer, 3.teoridel
5194 : Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
5195 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
5196 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
5197 : Værkmester, fængselsvæsenet
5198 : Polititjenestemand
5199 : Fængselsbetjent
520 : Pædagogik, ivu (mvu)
5200 : Postelev
5201 : Teleelev
5202 : Postassistent
5203 : Automationsteknolog
5204 : Designer una, cand.design
5205 : Toldbetjent
5206 : Toldassistent
5207 : Toldfaglig grunduddannelse
5208 : Toldsekretær
5209 : Toldfuldmægtig
5210 : Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5211 : Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
5212 : IT-produktdesign, cand.it.
5213 : Robotteknologi, civilingeniør cand.polyt.
5214 : Netværk og distribuerede systemer, civilingeniør cand.polyt.
5215 : Lokomotivfører
5216 : Regulering og automation, civilingeniør cand.polyt.
5217 : Trådløse kommunikationssystemer, cand.polyt.
5218 : Vision, grafik og interaktive systemer, cand.polyt.
5219 : Indlejrede softwaresystemer, cand.polyt.
5220 : Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
5221 : Maskinmester - maskinteknisk ledelse og drift, prof.bach.
5222 : Jordbrugsvirksomhed, husdyr, prof.bach.
5223 : Seniorofficer dual purpose, maskinchef, prof.bach.
5224 : Seniorofficer dual purpose, skibsfører, prof.bach.
5225 : Seniorofficer dual purpose, skibschef, prof.bach.
5226 : Skibsfører, prof.bach.
5227 : Jordbrugsvirksomhed, miljø og natur, prof.bach.
5228 : Seniorofficer dual purpose, maskinchef med el-aut., prof.bach.
5229 : Seniorofficer dual purpose, skibschef med el-aut., prof.bach.
5230 : Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
5231 : Designteknolog, design
5232 : Designteknolog, produktion
5233 : Designteknolog, business
5234 : Designteknolog, marketing
5235 : Designteknolog, retail
5236 : Akustik og audioteknologi, cand.polyt.
5237 : Signalbehandling og beregning, cand.polyt.
5238 : Miljøteknolog
5239 : Miljøvidenskab, cand.tech.
5240 : Kemiteknik, cand.polyt.
5241 : Bioinformatik og systembiologi, cand.polyt.
5242 : Menneskeorienteret kunstig intelligens, cand.polyt.
5243 : Mekanik, cand.polyt.
5244 : Maritim teknologi, c.tech.
5245 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.tech.
5246 : Politivirksomhed, prof.bach.
5247 : Interaktivt design, ing.prof.bach.
5248 : Kemi og fødevareteknologi, diplomingeniør prof.bach.
5249 : Elektronik, civilingeniør cand.polyt.
525 : Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
5250 : Elektrisk energiteknologi, ing.prof.bach.
5251 : Stærkstrømsteknologi, ing.prof.bach.
5252 : Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
5253 : Byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5254 : Bygning, ing.prof.bach.
5255 : Bygningsteknik, ing.prof.bach.
5256 : Globale forretningssystemer, ing.prof.bach.
5257 : Elektronik, ing.prof.bach.
5258 : Elektronik og datateknik, ing.prof.bach.
5259 : Elektroteknologi, ing.prof.bach.
5260 : Jordbrugsteknolog, jordbrugsøkonomi og ledelse
5265 : Klinisk biomekanik, cand.manu.
5266 : Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme, ing.prof.bach.
5267 : Software Technology, ing.prof.bach.
5268 : It og økonomi, ing.prof.bach.
5269 : It-elektronik, ing.prof.bach.
5270 : Kemi (kemiteknik), ing.prof.bach.
5271 : Computerteknologi, cand.polyt.
5272 : Miljø, civilingeniør
5273 : Kemi og bioteknologi, cand.polyt.
5274 : Teknisk geologi, cand.polyt.
5275 : Kemi- og bioteknologi, ing.prof.bach.
5276 : Maskinteknik, ing.prof.bach.
5277 : Maskinteknologi, ing.prof.bach.
5278 : Materialeteknologi, ing.prof.bach.
5279 : Nanoteknologi, ing.prof.bach.
5280 : Produktion (Produktionsteknik), ing.prof.bach.
5281 : Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5282 : Kemiteknik og International Business, ing.prof.bach.
5283 : Mobilitet, Transport og Logistik, ing.prof.bach.
5284 : Robotteknologi, ing.prof.bach.
5285 : Nordisk urban planlægning, cand.soc.
5286 : Business analytics, cand.polyt.
5295 : Fiskeriteknolog
5298 : Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen 1,5 år
5299 : Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
530 : Kunstnerisk, ivu (mvu)
5300 : Elektroteknik, teknikumingeniør
5301 : Bygge og anlæg, teknikumingeniør
5302 : Husbygning, teknikumingeniør
5303 : Agroanlæg, teknikumingeniør
5304 : Bygning og erhvervsøkonomi, teknikumingeniør
5305 : Elektro, teknikumingeniør
5306 : Stærkstrøm, teknikumingeniør
5307 : Svagstrøm, teknikumingeniør
5308 : Proces og innovation, ing.prof.bach.
5309 : Fødevaresikkerhed og -kvalitet, ing.prof.bach.
5310 : Maskinretning, teknikumingeniør
5311 : Maskin, mekanisk-termisk, teknikumingeniør
5312 : Maskin, mekanisk teknologi, teknikumingeniør
5313 : Maskin, skibsteknik, teknikumingeniør
5314 : Maskin, procesteknologi, teknikumingeniør
5315 : Produktion, teknikumingeniør
5316 : Maskin, energi, teknikumingeniør
5317 : Maskin, konstruktion, teknikumingeniør
5318 : Maskin, produktion, teknikumingeniør
5319 : Maskin, mekanisk anlæg, teknikumingeniør
5320 : Skibsbygning, teknikumingeniør
5321 : Skibsbygning, produktion, teknikumingeniør
5322 : Skibsbygning, maskin, teknikumingeniør
5323 : Skibskonstruktion, teknikumingeniør
5324 : Lyddesign, prof.bach.
5325 : Modulordning, teknikumingeniør
5326 : Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
5327 : Business Development Engineer, ing.prof.bach.
5328 : Teknologi og økonomi, ing.prof.bach.
5329 : Design og innovation, ingeniør prof.bach.
5330 : Kemi, teknikumingeniør
5331 : Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
5332 : Diplomingeniør, prof.bach. una
5333 : Maskin, ingeniør prof.bach.
5334 : Stærkstrøm, ingeniør prof.bach.
5335 : Bygning, ingeniør prof.bach.
5336 : Produktion, ingeniør prof.bach.
5337 : Svagstrøm, ingeniør prof.bach.
5338 : Elektronik og IT, ingeniør prof.bach.
5339 : Kemi, ingeniør prof.bach.
5340 : Materialeteknologi, ingeniør prof.bach.
5341 : Datamatik, akademiingeniør
5342 : Levnedsmiddelingeniør
5343 : IT, ingeniør prof.bach.
5344 : IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
5345 : Arktisk byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5346 : Bygningsdesign, ing.prof.bach.
5347 : Bæredygtig energiteknik, ing.prof.bach.
5349 : Information, akademiingeniør
5350 : Bygning, akademiingeniør
5351 : Anlæg, akademiingeniør
5352 : Elektronik, akademiingeniør
5353 : Stærkstrøm, akademiingeniør
5354 : Svagstrøm, akademiingeniør
5355 : Kemi, akademiingeniør
5356 : Energi, akademiingeniør
5357 : Maskin, akademiingeniør
5358 : Industri, akademiingeniør
5359 : Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
5360 : Civilingeniør una
5361 : Bygning, civilingeniør
5362 : Elektronik, civilingeniør
5363 : Kemi, cand.polyt.
5364 : Maskin, civilingeniør
5365 : Bygning-almen, civilingeniør
5366 : Anvendt mekanik, civilingeniør cand.polyt.
5367 : Husbygning, civilingeniør
5368 : Teknisk hygiejne, civilingeniør
5369 : Trafik- og byplanlægning, civilingeniør
5370 : Vandbygning-fundament, civilingeniør
5371 : Systemkonstruktion, civilingeniør
5372 : Konstruktion anlæg, civilingeniør
5373 : Planlægning-miljø, civilingeniør
5374 : Procesregulering, civilingeniør
5375 : Stærkstrøm, civilingeniør
5376 : Svagstrøm, civilingeniør
5377 : Elektro-fysik, civilingeniør
5378 : Maskinkonstruktion, civilingeniør
5379 : Planlægning, civilingeniør
5380 : Medikoteknisk, civilingeniør
5381 : Offshore, civilingeniør
5382 : Telekommunikation, civilingeniør
5383 : Anlægskonstruktion, civilingeniør
5384 : Indeklima, civilingeniør
5385 : Teknologibaseret forretningsudvikling, cand.polyt.
5386 : Fiskeriteknik, civilingeniør
5387 : Miljøteknologi, cand.polyt.
5388 : Virksomhedssystemer, cand.polyt.
5389 : Bygningskonstruktion, civilingeniør
539 : Samfundsvidenskab ivu (mvu)
5390 : Fysik, civilingeniør
5391 : Energi, civilingeniør
5392 : Konstruktion maskin, civilingeniør
5393 : Proces-teknik, civilingeniør
5394 : Driftsteknik, civilingeniør
5395 : Skibs- og havteknik, civilingeniør
5396 : Data, civilingeniør
5397 : Software engineering, cand.polyt.
5398 : Optiklinien, civilingeniør
5399 : Teknisk videnskab, ph.d.
5400 : Agronomi, cand.agro.
5401 : Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
5402 : Landbrugsvidenskab, cand.agro.
5403 : Mejeribrugsvidenskab, c.lact.
5404 : Jordbrugsøkonomi, cand.oecon.agro.
5406 : Fødevarevidenskab, c.brom.
5408 : Havebrugsvidenskab, cand.hort.
5409 : Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
5410 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. development, c.scient.
5412 : Skovbrugsvidenskab, c.silv.
5413 : Landinspektør, cand.geom.
5414 : Animal-derived foods, kand.
5415 : Veterinærmedicin, cand.med.vet.
5416 : Veterinærvidenskab, ph.d.
5417 : Veterinær- jordbrugsvidenskab, ph.d.
5419 : Miljøvidenskab, c.scient.
5420 : Miljø- og naturessourceøkonomi, c.sc.oecon.
5421 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
5422 : Sustainable development in agriculture, kand.
5423 : Forests and livelihoods, kand.
5424 : Global Management and Manufacturing , ing.prof.bach.
5425 : Farmaceut, cand.pharm.
5426 : Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5427 : Farmaceut, ph.d.
5428 : Jordbrug, natur og miljø, c.scient.
5429 : Bioteknologi, ing.prof.bach.
5430 : Klinisk ernæring, c.scient.
5431 : Tandplejer
5432 : Klinisk tandtekniker
5433 : Tandlæge, cand.odont.
5434 : Tandplejer, prof.bach.
5435 : Tandlæge-odontologi, ph.d.odont.
5436 : Integreret design, ing.prof.bach.
5437 : Grafisk fortælling, prof.bach.
5438 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
5439 : Mekatronik, ing.prof.bach.
5440 : Folkeskolelærer, prof.bach.
5441 : Lærer fra Den frie Lærerskole
5442 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ingeniør prof.bach.
5443 : Pædagogisk grunduddannelse PGU
5444 : Pædagog, prof.bach.
5445 : Børnehavepædagog
5446 : Nanoteknologi, ingeniør prof.bach.
5447 : Fritidspædagog
5448 : Global skovforvaltning, cand.
5449 : Sustainable Forest and Nature Management, kand.
545 : Naturvidenskab, ivu (mvu)
5450 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
5451 : Klinisk diætist
5452 : Miljøkemi, c.scient.
5453 : Human ernæring, cand.scient.
5454 : Landskabsforvaltning, cand.scient.
5455 : Kombineret (Kgl. veterinær- landbohøjsk.), kand.
5456 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5457 : Fødevareteknologi og -applikation, prof.bach.
5458 : Mejeriteknologi, prof.bach.
5459 : Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5460 : Ernæring og sundhed, prof.bach.
5461 : Bibliotekar
5462 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
5463 : Informationsstudier, bach.
5464 : Forskningsbibliotekar
5465 : Informationsvidenskab og kulturformidling, c.scient.bibl
5466 : Ocean Engineering, cand.polyt.
5467 : Bibliotekar DB
5468 : Bibliotekar, cand.scient.bibl.
5469 : Global nutrition and health, prof.bach.
5470 : Arkitekt, cand.arch.
5471 : Bibliotekar DB
5472 : It-sikkerhed (overbygning), prof.bach.
5473 : E-handel (overbygning), prof.bach.
5474 : Social Data Science, cand.soc.
5475 : Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5476 : Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5477 : Diplomuddannelse i design og business
5478 : Visuel kommunikation, grafisk design, prof.bach.
5479 : Visuel kommunikation, interaktivt design, prof.bach.
5480 : Arkitekt, ph.d.
5481 : Visuel kommunikation, kreativ kommunikation, prof.bach.
5482 : Visuel kommunikation, fotografisk kommunikation, prof.bach.
5483 : Visuel kommunikation una., prof.bach.
5484 : Trafik og transport, ingeniør prof.bach.
5485 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
5486 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
5487 : TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
5488 : Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5489 : International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5490 : Finans, prof.bach.
5491 : International hospitality management (overbygning), prof.bach.
5492 : Eksport og teknologi, prof.bach.
5493 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
5494 : Design og business (overbygning), prof.bach.
5495 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
5496 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
5497 : Smykker, teknologi og business, prof.bach.
5498 : Tresproglig korrespondent
5499 : Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5500 : Skat, prof.bach.
5501 : Fødevarer og Ledelse, prof.bach.
5502 : Sundhedsfremme og Diætetik, prof.bach.
5504 : Fødevareproduktion, prof.bach.
5508 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
5509 : Fødevarekemi og bioteknologi, prof.bach.
5511 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-fransk
5512 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-italiensk
5513 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-portugisisk
5514 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-russisk
5515 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-spansk
5516 : Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-tysk
5517 : Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-italiensk
5518 : Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-portugisisk
5519 : Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-russisk
5520 : Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-spansk
5521 : Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-tysk
5522 : Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-portugisisk
5523 : Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-russisk
5524 : Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-spansk
5525 : Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-tysk
5526 : Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-russisk
5527 : Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-spansk
5528 : Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-tysk
5529 : Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-spansk
5530 : Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-tysk
5531 : Erhvervssprogligt grundstudium, spansk-tysk
5532 : Engelsk, cand.negot. (udelt 4år)
5533 : Fransk, cand.negot. (udelt 4år)
5534 : Tysk, cand.negot. (udelt 4år)
5535 : Spansk, cand.negot. (udelt 4år)
5536 : Arabisk, cand.negot. (udelt 4år)
5537 : Polsk, cand.negot. (udelt 4år)
5540 : Elektronik (SDU), ing.prof.bach.
5541 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
5542 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
5543 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
5544 : Kemi og bioteknologi (SDU), cand.polyt.
5545 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
5546 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
5547 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
5550 : Erhvervssproglig diplomprøve ED una
5551 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5552 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5553 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5554 : Elektroniske systemer, cand.polyt.
5555 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5556 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5557 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5561 : Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5562 : Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5563 : Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5564 : Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5565 : Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5566 : Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5569 : Fiskeriteknologi, ing.prof.bach.
5571 : Engelsk, cand.interpret.
5572 : Fransk, cand.interpret.
5575 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
5576 : Spansk, cand.interpret.
5577 : Tysk, cand.interpret.
5578 : Konferencetolkning, master
5579 : It-arkitektur, prof.bach.
5580 : Lic.ling.merc
5581 : Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5582 : Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5583 : Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5586 : Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5587 : Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5588 : Computer Engineering, cand.polyt.
5589 : Multikulturel organisationskommunikation, cand.ling.merc.
559 : Teknisk, ivu (mvu)
5590 : Kommunikationsdesign, c.ling.merc.
5591 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, engelsk, cand.ling.merc.
5592 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, fransk, cand.ling.merc.
5593 : Italiensk, cand.ling.merc.
5594 : Virksomhedskommunikation (engelsk), cand.ling.merc.
5595 : Russisk, cand.ling.merc.
5596 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, spansk, cand.ling.merc.
5597 : Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, tysk, cand.ling.merc.
5598 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
5599 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
5600 : Forskole, musikkonservatorium
5602 : Klassisk musik hovedskole 2-år
5603 : Klassisk musik hovedskole 3-år
5606 : HA international shipping og handel, bach.
5607 : Musikpædagog
5608 : Musikledelse, musikpædagog
5609 : Musikledelse, musikpædagog
5611 : Solist musisk, instrumental/vokal
5615 : Komponistklasse
5616 : Musikpædagogik, organister
5618 : Dirigentklasse 2-årig (musik)
5619 : Dirigentklasse 4-årig (musik)
5620 : Operaakademi
5621 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, cand.mag.
5622 : Fransk-internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
5623 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk, cand.mag.
5624 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk, cand.mag.
5630 : Erhvervssproglig korrespondent una
5631 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
5632 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
5633 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
5635 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
5636 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
5637 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
5650 : Industriel Additive Manufacturing (overbygning), prof.bach
5651 : HA(jur.) erhvervsøkonomi-jura, bach.
5652 : Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)
5653 : Erhvervsøkonomi og politik, cand.merc.(pol.)
5654 : HA erhvervsøkonomi og jura, bach.
5656 : HA(it) erhvervsøkonomi-informationsteknologi, bach.
5657 : Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)
5658 : Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.
5661 : HA sprog, bach.
5662 : Interpret, cand.merc.
5663 : HA (int.) erhvervsøkonomi med tysk, bach.
5666 : HA(mat.) erhvervsøkonomi-matematik, bach.
5667 : Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)
5670 : Erhvervssprog 2 sprog, korrespondent
5671 : Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
5672 : Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
5673 : Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
5674 : Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
5675 : Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
5676 : Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
5677 : Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
5678 : Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
5679 : Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
5680 : Cand.ling.merc. una
5681 : Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
5682 : Erhvervssprog tysk-russisk, korrespondent
5683 : Kommunikation, prof.bach.
5684 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
5685 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5686 : Fremmedsprog og digital markedskommunikation, prof.bach.
5687 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
5688 : Scenekunstner med speciale i skuespil
5689 : Scenekunstner med speciale i dans og koreografi
5690 : Scenekunstner med speciale i produktion, ledelse
5691 : Scenekunstner med speciale i produktion, realisering
5692 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, sceneinstruktion
5693 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, scenografi
5694 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lys
5695 : Tegnsprogstolkning, overbygning
5696 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lyd
5697 : Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, dramatisk skrivekunst
5698 : Scenekunstner med speciale i musical
5700 : HA almen erhvervsøkonomi, bach.
5701 : HA informatik, bach.
5702 : HA kommunikation, bach.
5703 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
5704 : HA sprog, bach.
5705 : Erhvervsøkonomi, ph.d.
5706 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
5707 : Registreret revisor
5708 : Revisorkandidat, cand.merc.aud.
5709 : HA erhvervsanalyse, bach.
5710 : HD-1.del
5711 : HA turisme, bach.
5712 : HA(fil.) erhvervsøkonomi-filosofi, bach.
5713 : HA international business, bach.
5714 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
5715 : Leisure management, prof.bach.
5716 : HA(psyk) erhvervsøkonomi-psykologi, bach.
5717 : Erhvervsøkonomi og psykologi, cand.merc.(psyk)
5718 : HA erhvervsøkonomi-sports management, bach.
5719 : Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
5720 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
5721 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
5722 : Finansiering, HD-2.del
5723 : Forsikring, HD-2.del
5724 : Organisation, HD-2.del
5725 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
5726 : Udenrigshandel, HD-2.del
5727 : Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
5728 : Informatik, HD-2.del
5729 : Miljø-revision, HD-2.del
5730 : Retail and key account, HD 2.del
5731 : Registreret revisor
5732 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
5733 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
5734 : HA(soc.) erhvervsøkonomi-sociologi, bach.
5735 : Journalist, prof.bach.
5736 : Fotojournalist, prof.bach.
5737 : Service management, cand.soc.
5738 : Maskinintelligens, c.scient.
5739 : Datahåndtering, c.scient.
5740 : Pædagogik, cand.pæd. (DPU)
5741 : Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd. (DPU)
5742 : Pædagogik faglig, cand.pæd. (DPU)
5743 : Humanistisk pædagogik, cand.hum.pæd. (DPU)
5744 : Matematik-nat.-pædagogik, cand.mat.pæd. (DPU)
5745 : Pædagogik, lic.pæd. (DPU)
5746 : Pædagogik, exam.pæd. (DPU)
5747 : Psykologi-pædagogisk, exam.psyk.pæd. (DPU)
5748 : Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik exam. (DPU)
5749 : Diplomuddannelse, matematik-nat.-pædagogik exam. (DPU)
575 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
5750 : Officer A-linien, hæren
5751 : Business administration (MBA), master
5752 : Public administration (MPA), master
5753 : Public management (MPM), master
5754 : Public health (MPH), master
5755 : Officer B-linien, hæren
5756 : Technology management (MTM), master
5757 : Public policy (MPP), master
5758 : Multimedia arts (MMA), master
5759 : Multimedia science (MMS), master
5761 : Officer A-linien, administration, søværnet
5762 : Officer A-linien, teknisk, søværnet
5763 : Officer A-linien, taktisk, søværnet
5764 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
5766 : Officer B-linien, dæk, søværnet
5767 : Officer B-linien, teknisk, søværnet
5768 : Officer B-linien, forvaltning, søværnet
5769 : Organisatorisk læring, bach.
5770 : Officer A-linien, flyvevåbnet
5771 : Officer A-linien, pilot, flyvevåbnet
5772 : Officer A-linien, raket, flyvevåbnet
5773 : Officer A-linien, kontrol, flyvevåbnet
5774 : Interaktionsdesign, c.scient.
5776 : Officer B-linien, administration, flyvevåbnet
5777 : Officer B-linien, materiel, flyvevåbnet
5778 : Officer B-linien, operativ, flyvevåbnet
5779 : Human resource management, cand.soc.
5780 : HA i digital ledelse, bach.
5781 : HA japansk, bach.
5782 : Japansk, cand.merc.
5783 : HA(pol.) international erhvervsøkonomi-politik, bach.
5784 : Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
5785 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, c.merc.int.
5786 : Erhvervsøkonomi-filosofi, cand.merc.(fil.)
5787 : Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.
5788 : Management creative business processes, cand.soc.
5789 : Organisatorisk innovation og entrepreneurship, cand.soc.
5790 : Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
5791 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
5792 : Language administration (MLA), master
5793 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
5794 : Gymnasiepædagogik (MIG), master
5795 : Computer-mediated communication (MCC), master
5796 : Læreprocesser (MLP), master
5797 : HA kinesisk, bach.
5798 : Information technology (IM), master
5799 : Dataanalyse (overbygning), prof.bach.
580 : Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
5801 : Fotograf, film og tv produktion
5802 : Tonemester, film og tv produktion
5803 : Instruktør, film og tv produktion
5804 : Filmklipper, film og tv produktion
5805 : Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
5806 : Filmproducer, film og tv produktion
5807 : Animationsinstruktør, film tv og interaktive medier
5808 : Karakteranimation,prof.bach.
5809 : Billedkunst, cand.art.perit.
5810 : Billedkunst, videregående
5811 : Billedkunst, grund- og normaluddannelse
5812 : Billedkunst, kunstteori og formidling, cand.art.perit.
5813 : Billedkunst, bach.
5814 : Strategisk salg og marketing, HD-2.del
5816 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
5817 : Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
5818 : Supply chain management, HD-2.del
5819 : Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5820 : Grafik, videregående
5821 : Maleri, videregående
5822 : Skulptur, videregående
5823 : Mur- og rumkunst, videregående
5824 : Kunstteori og -formidling.kand.
5825 : Mediekunst, videregående
5826 : Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5827 : Konserveringsteknik, bach.
5828 : Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5829 : Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5830 : Restaureringstekniker
5831 : Konserveringsteknik, bach.
5832 : Konservator, cand.scient.cons.
5833 : Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5834 : Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5836 : Konserveringsteknik, kunst, bach.
5837 : Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5838 : Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5839 : Konservator, ph.d.
5840 : Konservator, kunst, cand.scient.cons.
5841 : Konservator, kulturhistorisk, cand.scient.cons.
5842 : Konservator, grafisk, cand.scient.cons.
5843 : Konservator, monumentalkunst, cand.scient.cons.
5844 : Konservator, naturhistorisk, cand.scient.cons.
5846 : Teaterteknik, lys
5847 : Teaterteknik, lyd
5848 : Teaterteknik, scene
5849 : Teaterinstruktør
585 : Transport mv., ivu (mvu)
5850 : Scenografi
5851 : Dramatiker
5852 : Teaterteknik, regi
5855 : Skuespiller
5856 : Danser
5857 : Dansepædagog
5858 : Dans og participation, cand.art.scen
5859 : Koreograf
5860 : Officer, hæren
5865 : Officer, søværnet
5866 : Officer, operativ søværnet
5867 : Officer, teknisk søværnet
5868 : Officer, teknisk søværnet
5869 : Officer, teknisk søværnet
5870 : Officer, flyvevåbnet
5871 : Officer, taktisk flyvevåbnet
5872 : Officer, stat. flyvevåbnet
5873 : Sprogofficer
5874 : Civil-militær tolk
5875 : V.U.T., flyvevåbnet
5876 : Sergent, hæren
5877 : V.O.U., operativ flyvevåbnet
5878 : Sergent, søværnet
5879 : Sergent, flyvevåbnet
5880 : V.O.U., hæren
5881 : Adgangseksamen til markedsføringsøkonom
5882 : Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør
5883 : Adgangseksamen til urban landskabsingeniør
5884 : Adgangseksamen til maritime uddannelser
5885 : V.O.U., søværnet
5886 : V.O.U., operativ søværnet
5889 : V.O.U., teknisk søværnet
5890 : P.O.G.U., flyvevåbnet
5895 : Musikprofil
5897 : Koreografi, cand.art.scen
5898 : Scenekunst, cand.art.scen
5899 : Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
590 : Social/sundhed, ivu (mvu)
5900 : Konservatorieuddannelse 1 (musik)
5901 : Instrument-sang-komposition, diplom
5902 : Instrument-sang-ledelse, musikpædagog
5903 : Musikteori-historie, diplomeksamen musikpædagog
5904 : Præliminær orgelprøve
5905 : Instrument-sang, musikpædagog
5906 : Ledelse-høreledelse, diplomeksamen musikpædagog
5907 : Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
5908 : Rytmisk musik, musikpædagog
5909 : Musikteori-komposition, musikpædagog
5911 : Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
5912 : Music management, bach.
5913 : Musikledelse, cand.musicae.
5914 : Instrument-sang, musikpædagog
5915 : Instrument-sang-korledelse, musikpædagog
5916 : Tidlig musik, cand.musicae.
5917 : Rytmisk musik, diplomeksamen musikpædagog
5918 : Solist-ensemble-rystmisk musik, diplom
5919 : Rytmisk musik, solistklasse
5921 : Rytmisk musik-sang
5922 : Musik-sang-rytmisk musik, diplom
5923 : Tonemester (musik) (gl.)
5924 : Kor- høreledelse-node, diplomeksamen musikpædagog
5925 : Kor- ensemble -høreledelse-node, diplom
5926 : Musik-sang-rytmisk musik, musikpædagog
5927 : Musik og bevægelse/performance, bach.
5928 : Musikledelse, bach.
5929 : Musik og bevægelse/performance, kand.
5931 : Internat. virksomhedskommunik,eng.-internat.marketing, bach.
5932 : Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5933 : Internat. virksomhedskommunik, eng.-europæiske studier, bach.
5934 : Internat. virksomhedskommunik, fransk-europæiske studier, bach.
5935 : Internat. virksomhedskommunik, spansk-europæiske studier, bach.
5936 : Internat. virksomhedskommunik., tysk - kommunikation, bach.
5937 : Internat. virksomhedskommunik., spansk - kommunikation, bach.
5938 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk - kommunikation, bach.
5939 : Internat. virksomhedskommunik., fransk - kommunikation, bach.
5940 : Engelsk og organisationskommunikation, bach.
5941 : Fransk erhvervssprog kombineret una, bach.
5942 : Tysk erhvervssprog kombineret una, bach.
5943 : Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
5944 : Erhvervssprog og IT, bach.
5945 : Erhvervssprog og pædagogik, bach.
5946 : Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
5947 : Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
5948 : Information management, bach.
5949 : Spansk erhvervssprog kombineret una, bach.
595 : Forsvar, ivu (mvu)
5950 : Erhvervssprog, bach.
5951 : Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
5952 : Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
5953 : Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
5954 : Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
5955 : Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
5956 : Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
5957 : Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
5958 : Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
5959 : Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
5960 : Tysk-russisk erhvervssprog, bach.
5961 : Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
5962 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, cand.negot.
5963 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, fransk, cand.negot.
5964 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, cand.negot.
5965 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, cand.negot.
5966 : Arabisk, cand.negot.
5967 : Polsk, cand.negot.
5968 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, cand.negot.
5969 : Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., cand.negot.
5970 : Internat. virksomhedskommunik., tysk-fransk, bach.
5971 : Internat. virksomhedskommunik., tysk-spansk, bach.
5972 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-fransk, bach.
5973 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-spansk, bach.
5974 : Internat. virksomhedskommunik., engelsk-tysk, bach.
5975 : Internat. virksomhedskommunik., fransk-spansk, bach.
5976 : International virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
5977 : International virksomhedskommunikation, fransk, bach.
5978 : International virksomhedskommunikation, spansk, bach.
5979 : International virksomhedskommunikation, tysk, bach.
5980 : Hotelmanagement, bach.negot.
5981 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, bach.negot.
5982 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, bach.negot.
5983 : Fransk, bach.negot.
5984 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, bach.negot.
5985 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, bach.negot.
5986 : Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, bach.negot.
5987 : Polsk, bach.negot.
5988 : Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
5989 : Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., bach.negot.
5990 : Erhvervssprog og medie, bach.
5991 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5992 : International marketing erhvervssproglig, bach.
5993 : Kommunikation, bach.
5994 : Russisk-spansk erhvervssprog, bach.
5995 : Folkemusik
5996 : Tidlig musik, diplom 5år
600 : Kandidat una, ivu (lvu)
6000 : Kandidatsupplering (DPU)
6001 : Samfundsvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6002 : Teknik-naturvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6003 : Sproglig-pædagogik, basis (bach.) (AAU)
6004 : Musisk-æstetisk, basis (bach.) (AAU)
6005 : Samfundsvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6006 : Teknik- naturvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6007 : Sproglig pædagogik, basis (kand.) (AAU)
6008 : Musisk-æstetisk, basis (kand.) (AAU)
6011 : Samfundsvindenskab, cand.samf. (AAU)
6012 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), cand.mag.
6013 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), cand.mag.
6014 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), cand.mag.
6015 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6016 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
6017 : Interaktionsdesign, bach.
6018 : International virksomhedskommunikation, bach.
6020 : Kirkemusiker Orgel og Korledelse (KMOK)
6021 : Basislinje orgel
6022 : Kirkemusiker
6023 : Basislinje sang
6024 : Kirkemusiker Sang (KMS)
6025 : Kirkemusiker Sang og Korledelse (KSOK)
6026 : Eksamenslinje Klokkenist
6027 : Diplomlinje Klokkenist
6029 : Musikterapi, cand.mag.
6030 : Musikterapi, bach.
6031 : Musikterapi (AAU), overbygning
6040 : Europæiske studier, bach.
6045 : Internat. virksomhedskommunikation, spansk, bach.
6046 : Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
6047 : Internat. virksomhedskommunikation, fransk, bach.
6048 : Internat. virksomhedskommunikation, tysk, bach.
6050 : Medialogi, bach.
6051 : Digital design og interaktive teknologier, bach.
6055 : Medialogi, cand.scient.
6062 : Anlæg, civilingeniør
6064 : Industri, civilingeniør
6065 : Information, civilingeniør
6071 : Humanistisk kombination, overbygning (AAU)
6072 : Visual Studies and Art Education, cand.scient.
6076 : Samfundsvidenskab kombination, kombination (RUC)
6077 : Samfundsvidnenskab kombination, cand.mag.
6081 : Teknisk kombination, gymnasial overbygning
6082 : Teknisk kombination, kand.
6083 : Datalogi-økonomi, bach.
6084 : Machine learning og data science, bach.
6086 : Naturvidenskab kombination, mellemnuveau
6087 : Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb.
6100 : Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
6101 : Naturvidenskab, bach. (RUC)
6102 : Humanistisk, bach. (RUC)
6103 : Samfundsvidenskab, bach. (RUC)
6104 : Naturvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6105 : Humanistisk, basis (kand.) (RUC)
6106 : Samfundsvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6107 : Kommunikation (komb. HUM), bach.
6108 : Kommunikation (komb. SAM), bach.
6109 : Kommunikation (komb. NAT), bach.
6110 : Kommunikation (komb. HUM-TEK), bach.
6111 : Forvaltning, kombination (RUC)
6112 : Miljø og ressource management, cand.techn.soc.
6113 : Offentlig driftsøkonomi, kombination (RUC)
6114 : Tek-Sam - miljøplanlægning, cand.techn.soc.
6115 : Kultur og sprogmødestudier (komb. HUM), bach.
6116 : Kultur og sprogmødestudier (komb. SAM), bach.
6117 : Kultur og sprogmødestudier (komb. NAT), bach.
6118 : Kultur og sprogmødestudier (komb. HUM-TEK), bach.
6119 : Medicinalbiologi, cand.scient.
6120 : Performance-design, kand.
6121 : Administrativ databehandling, kombination (RUC)
6122 : Samfundsøkonomi, cand.oecon.
6125 : Performance-design, kombination (RUC)
6126 : Globale studier, kombination (RUC)
6127 : Medicinalbiologi, kombination (RUC)
6128 : Miljøbiologi, kombination (RUC)
6129 : Molekylærbiologi, kombination (RUC)
6130 : Biologi, kombination (RUC)
6131 : Almen biologi, cand.scient.
6132 : Datalogi, kombination (RUC)
6133 : Politik og administration, kombination (RUC)
6134 : Plan, by og proces, kombination (RUC)
6135 : Fysik, kombination (RUC)
6136 : Geografi, kombination (RUC)
6137 : EU studier, kombination (RUC)
6138 : Kemi, kombination (RUC)
6139 : Matematik, kombination (RUC)
6140 : Psykologi, kombination (RUC)
6141 : Politik, kombination (RUC)
6142 : Socialvidenskab, kombination (RUC)
6143 : Kommunikation, kombination (RUC)
6144 : International udvikling, kombination (RUC)
6145 : Pædagogik og uddannelsesstudier, kombination (RUC)
6146 : Filosofi, kombination (RUC)
6147 : Journalistik, kombination (RUC)
6148 : Kultur og sprogmødestudier, kombination (RUC)
6149 : Tek-Sam - miljøplanlægning, kombination (RUC)
6150 : Virksomhedsstudier, kombination (RUC)
6151 : Samfundsvidenskab, grunduddannelse bach.
6152 : Humanistisk-teologisk, grunduddannelse bach.
6153 : Arbejdslivsstudier, kombination (RUC)
6154 : Performance-design (komb. HUM), bach.
6155 : Performance-design (komb. SAM), bach.
6156 : Performance-design (komb. NAT), bach.
6157 : Performance-design (komb. HUM-TEK), bach.
6158 : Global udvikling, cand.soc.
6159 : Kultur- og sprogmødestudier, cand.mag.
6161 : 1/2 år bach.una (RUC)
6162 : 1 år bach.una (RUC)
6163 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), bach.
6164 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), bach.
6165 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), bach.
6166 : Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), bach.
6167 : Performance-design (komb. HUM), cand.mag.
6168 : Performance-design (komb. SAM), cand.mag.
6169 : Performance-design (komb. NAT), cand.mag.
6170 : Performance-design (komb. HUM-TEK), cand.mag
6171 : Virksomhedsstudier (komb. HUM), cand.soc.
6172 : Virksomhedsstudier (komb. SAM), cand.soc.
6173 : Virksomhedsstudier (komb. NAT), cand.soc.
6174 : Virksomhedsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6175 : Kommunikation (komb. HUM), cand.mag.
6176 : Kommunikation (komb. SAM), cand.mag.
6177 : Kommunikation (komb. NAT), cand.mag.
6178 : Kommunikation (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6179 : Communication Studies, cand.comm.
6181 : Pædagogik, grunduddannelse (kand.)
6182 : Humanistisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
6183 : Kunstnerisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
6184 : Samfundsvidenskab, grunduddannelse/basis
6185 : Naturvidenskab, grunduddannelse/bifag (kand.)
6186 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM), cand.techn.soc.
6187 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. SAM), cand.techn.soc.
6188 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. NAT), cand.techn.soc.
6189 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM-TEK), cand.techn.soc.
620 : Pædagogik, ivu (lvu)
6200 : Agrobiologi, cand.scient.
6235 : Fødevarevidenskab, cand.brom.
6242 : Design og analyse af konstruktioner, ingeniør bach.
6243 : Communication Technologies, cand.polyt.
6244 : Mechanical Engineering, cand.polyt.
6245 : Management Engineering, cand.polyt.
6246 : Materials Technology and Nanotechnology, cand.polyt.
6247 : Structural Design and Analysis, cand.polyt.
625 : Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
6260 : IT una, cand.it.
6261 : IT til organisationer, cand.it.
6262 : Digital design og kommunikation, cand.it.
6263 : Digital innovation og management, cand.it.
6264 : Tværfaglig IT-udvikling, cand.it
6265 : Softwaredesign, cand.it.
6266 : Spil, cand.it.
6267 : Neuroscience og neuroimaging (SDC), c.scient.
6268 : Informatik, cand.scient.
6269 : Elektroteknologi, cand.polyt.
6270 : Elektroteknologi, cand.scient.tech.
6271 : Biologi, gymnasie-hf lærer
6282 : Psykologi, gymnasie-hf lærer med. (RUC)
6285 : Teknisk informationsteknologi, civilingeniør
6296 : Musik og musikterapi, fællessemester (kand.) (AAU)
6297 : Humanistisk, fællessemester (kand.) (AAU)
6298 : Musikterapi, fællessemester (bach.)
6299 : Humanistisk, fællessemester (bach.) (AAU)
630 : Kunstnerisk, ivu (lvu)
6301 : Neuroscience, c.scient
6313 : Interreligiøse islamstudier, cand.mag.
6321 : Mellemøststudier, c.mag.
6322 : Nærorientalsk arkæologi, cand.mag.
6380 : Humanistisk, sidefag
6381 : Samfundsvidenskab, sidefag
6382 : Naturvidenskab, sidefag
6383 : Pædagogik, sidefag
6384 : Kultur, sidefag
6385 : Sundhedsvidenskab, sidefag
639 : Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
6393 : Pædagogik, supplering
6394 : Kultur, supplering
6395 : Teknisk, supplering
6396 : Naturvidenskab, supplering
6397 : Sundhed, supplering
6398 : Samfundsvidenskab, supplering
6399 : Humanistisk, supplering
6401 : Migrationsstudier, c.mag.
6402 : Sprogpsykologi, cand.mag.
6403 : Dansk (komb. HUM), bach.
6404 : Dansk (komb. SAM), bach.
6405 : Dansk (komb. NAT), bach.
6406 : Dansk (komb. HUM-TEK), bach.
6407 : Arbejdslivsstudier (komb. HUM), cand.soc.
6408 : Arbejdslivsstudier (komb. SAM), cand.soc.
6409 : Arbejdslivsstudier (komb. NAT), cand.soc.
6410 : Arbejdslivsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6413 : Marinarkæologi, c.mag.
6414 : Fransk (komb. HUM), cand.mag.
6415 : Fransk (komb. SAM), cand.mag.
6416 : Fransk (komb. NAT), cand.mag.
6417 : Fransk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6418 : Tysk (komb. HUM), cand.mag.
6419 : Tysk (komb. SAM), cand.mag.
6420 : Tysk (komb. NAT), cand.mag.
6421 : Tysk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6424 : Arbejdslivsstudier, kand.
6425 : Informatik (komb. HUM), cand.mag.
6426 : Informatik (komb. SAM), cand.mag.
6427 : Informatik (komb. NAT), cand.mag.
6428 : Informatik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
645 : Naturvidenskab, ivu (lvu)
6452 : Multimedia arts, cand.mag.
6454 : Sprog og internat. virksomhedskommunikation, overbygning
6455 : Turisme, c.mag.
6456 : Globale studier, cand.soc.
6457 : Internationale studier, c.mag.
6458 : Kultur, kommunikation og globalisering, c.mag.
6459 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, c.mag.
6461 : Arkæologi, cand.mag.
6462 : Humanistisk kombination, kombination (RUC)
6463 : Samfundsvidenskab una, bach.
6464 : Bæredygtig turismeledelse, AO
6465 : Spanske- og spanskamerikanske studier (SDU), cand.mag.
6466 : Spansk- og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (AU), cand.scient.
6467 : Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur (AAU), cand.scient.
6490 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
6491 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
6492 : Kunstnerisk, bifag/sidefag 2 år
6493 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
6494 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
6495 : Naturvidenskab una, bach.
6496 : Teknisk videnskab una, bach.
6497 : Sundhedsvidenskab una, bach.
6500 : Audiologopædi, bach.
6501 : Audiologopædi, cand.phil.
6502 : Mellemøstens sprog og samfund-Nærorientalsk arkæologi, bach.
6503 : Balkanstik, cand.phil.
6504 : Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
6505 : Mellemøstens sprog og samfund - Assyriologi, bach.
6506 : Medievidenskab, bach.
6507 : Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, bach.
6508 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
6509 : Humanistisk-teknologisk una, bach.
6510 : Dramaturgi, bach.
6511 : Dramaturgi, cand.phil.
6512 : Engelsk, bach.
6513 : Engelsk, cand.phil.
6514 : Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
6515 : Eskimologi, cand.phil.
6516 : Antropologi, bach.
6517 : Etnografi og antropologi, cand.phil.
6518 : Etnologi europæisk, bach
6519 : Etnologi europæisk, cand.phil.
6520 : Film- og medievidenskab, bach.
6521 : Filmvidenskab, cand.phil.
6522 : Filosofi, bach.
6523 : Filosofi, cand.phil.
6524 : Finsk, bach.
6525 : Finsk, cand.phil.
6526 : Folkemindevidenskab, bach.
6527 : Folkemindevidenskab, cand.phil.
6528 : Arkæologi forhistorisk, bach.
6529 : Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
6530 : Fransk sprog,litteratur og kultur, bach.
6531 : Fransk, cand.phil.
6532 : Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, bach.
6533 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.phil.
6534 : Historie, bach.
6535 : Historie, cand.phil.
6536 : Kommunikation og digitale medier, bach.
6537 : Informatik, cand.phil.
6538 : Kommunikation og IT, bach.
6539 : Kommunikation, cand.phil.
6540 : Idehistorie, bach.
6541 : Idehistorie, cand.phil.
6542 : Indianske sprog og kulturer, bach.
6543 : Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
6544 : Asienstudier, Indologi, bach.
6545 : Indologi, cand.phil.
6546 : Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
6547 : Nyindisk, cand.phil.
6548 : Asienstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, bach.
6549 : Sanskrit, cand.phil.
6550 : Italiensk sprog og kultur, bach.
6551 : Italiensk, cand.phil.
6552 : Persisk, bach.
6553 : Iransk, cand.phil.
6554 : Grønlandske og arktiske studier, bach.
6555 : Asienstudier, Thai/Sydøstasienstudier, bach.
6556 : Arkæologi klassisk, bach.
6557 : Arkæologi klassisk, cand.phil.
6558 : Rumænsk, bach.
6559 : Asienstudier, Japanstudier, bach.
6560 : Filologi klassisk, bach.
6561 : Asienstudier, Kinastudier, bach.
6562 : Film- og medievidenskab, bach.
6563 : Græsk, cand.phil.
6564 : Asienstudier, Koreastudier, bach.
6565 : Græsk-byzantinsk, cand.phil.
6566 : Asienstudier, Tibetologi, bach.
6567 : Filologi klassisk, cand.phil.
6568 : Anvendt filosofi, bach.
6569 : Latin, cand.phil.
6570 : Humanistisk una, bach.
6571 : Latin middelalder, cand.phil.
6572 : Uddannelsesvidenskab, c.soc.
6573 : Nylatin, cand.phil.
6574 : Indoeuropæisk, bach.
6575 : Oldtidskundskab, cand.phil.
6576 : Europæisk business, bach.
6577 : Kristendomshistorie, cand.phil.
6578 : Kunsthistorie, bach.
6579 : Kunsthistorie, cand.phil.
6580 : Litteraturhistorie, bach.
6581 : Litteraturhistorie, cand.phil.
6582 : Litteraturvidenskab, bach.
6583 : Litteraturvidenskab, cand.phil.
6584 : Middelalder- og renæssancearkæologi, bach.
6585 : Arkæologi middelalder, cand.phil.
6586 : Musik/Musikvidenskab, bach.
6587 : Musikvidenskab, cand.phil.
6588 : Nederlandsk, bach.
6589 : Nederlandsk, cand.phil.
659 : Teknisk, ivu (lvu)
6590 : Dansk, bach.
6591 : Dansk, cand.phil.
6592 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
6593 : Nordisk filologi, cand.phil.
6594 : Mellemøstens sprog og samfund - Ægyptologi, bach.
6595 : Nordisk litteratur, cand.phil.
6596 : Øst- og sydøsteuropastudier, balkanstudier, bach.
6597 : Nygræsk, cand.phil.
6598 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
6599 : Signalbehandling og akustik, cand.polyt.
6600 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, bach.
6601 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
6602 : Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, bach.
6603 : Ægyptologi, cand.phil.
6604 : Portugisisk, bach.
6605 : Portugisisk, cand.phil.
6606 : Pædagogik, bach.
6607 : Pædagogik, cand.phil.
6608 : Uddannelsesvidenskab, bach.
6609 : Ulandspædagogik, cand.phil.
6610 : Mellemøstens sprog og samfund-persisk, bach.
6611 : Voksenpædagogik, cand.phil.
6612 : Religionshistorie, bach.
6613 : Religionshistorie, cand.phil.
6614 : Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, bach.
6615 : Religionssociologi, cand.phil.
6616 : Semitisk, bach.
6617 : Arabisk, cand.phil.
6618 : Sprog og internationale studier-engelsk, bach.
6619 : Hebraisk, cand.phil.
6620 : Østeuropastudier, bach.
6621 : Bulgarsk, cand.phil.
6622 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
6623 : Polsk, cand.phil.
6625 : Russisk, cand.phil.
6627 : Serbokroatisk, cand.phil.
6629 : Tjekkisk, cand.phil.
6631 : Øststatskundskab, cand.phil.
6632 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
6633 : Spansk, cand.phil.
6634 : Informatik (komb.HUM), bach.
6635 : Informatik (komb.SAM), bach.
6636 : Informatik (komb.NAT), bach.
6637 : Lingvistik, cand.phil.
6638 : Informatik (komb.HUM-TEK), bach.
6639 : Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
6640 : Teater- og performancestudier, bach.
6641 : Teatervidenskab, cand.phil.
6642 : Tysk sprog, litteratur og kultur, bach.
6643 : Tysk, cand.phil.
6644 : Ungarsk, bach.
6645 : Ungarsk, cand.phil.
6646 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
6647 : Japansk, cand.phil.
6649 : Kinesisk, cand.phil.
6650 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
6651 : Kinesisk kultur, cand.phil.
6652 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
6653 : Koreansk, cand.phil.
6655 : Thai, cand.phil.
6657 : Tibetansk, cand.phil.
6659 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
6661 : Kultur og kulturformidling, cand.phil
6665 : Journalistik, bach.
6666 : Retorik, bach.
6667 : Retorik, cand.phil.
6668 : Europæisk business, HA i europæisk business, bach.
6669 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.phil.
6670 : Religion studier/videnskab, bach.
6671 : Religionsvidenskab, cand.phil.
6672 : Multimedia, bach.
6673 : Engelsk (komb. HUM), bach.
6674 : Engelsk (komb. SAM), bach.
6675 : Engelsk (komb. NAT), bach.
6676 : Engelsk (komb. HUM-TEK), bach.
6677 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
6679 : Designkultur, bach.
6680 : Designkultur og økonomi, bach.
6681 : Kunst og teknologi, bach.
6682 : Filosofi (komb. HUM), bach.
6683 : Filosofi (komb. SAM), bach.
6684 : Filosofi (komb. NAT), bach.
6685 : Filosofi (komb. HUM-TEK), bach.
6686 : Fransk (komb. HUM), bach.
6687 : Fransk (komb. SAM), bach.
6688 : Fransk (komb. NAT), bach.
6689 : Fransk (komb. HUM-TEK), bach.
6690 : Arkitekt, bach.
6691 : Historie (komb. HUM), bach.
6692 : Historie (komb. SAM), bach.
6693 : Historie (komb. NAT), bach.
6694 : Historie (komb. HUM-TEK), bach.
6695 : Journalistik (komb. HUM), bach.
6696 : Journalistik (komb. SAM), bach.
6697 : Journalistik (komb. NAT), bach.
6698 : Journalistik (komb. HUM.TEK), bach.
6700 : Oplevelsesøkonomi, c.mag.
6701 : Audiologopædi, c.mag.
6702 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6703 : Østeuropastudier, balkanistik, cand.mag.
6704 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM), cand.mag.
6705 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. SAM), cand.mag.
6706 : Datalingvistik italiensk, cand.mag.
6707 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. NAT), cand.mag.
6708 : Datalingvistik spansk, cand.mag.
6709 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kombination (RUC)
6710 : Dramaturgi, overbygning
6711 : Dramaturgi, c.mag.
6712 : Engelsk (RUC), overbygning
6713 : Engelsk, c.mag.
6714 : Amerikanske studier, cand.mag.
6715 : Grønlandske og arktiske studier, c.mag.
6716 : Anthropology and people centred business, kand.
6717 : Antropologi, cand.scient.anth.
6718 : Anvendt kulturanalyse, c.mag.
6719 : Europæisk etnologi, cand.mag.
6720 : Filmvidenskab, overbygning
6721 : Film- og medievidenskab, cand.mag.
6722 : Filosofi, overbygning
6723 : Filosofi, c.mag.
6724 : Film-medie-tv, kombination (RUC)
6725 : Finsk, c.mag.
6726 : Medievidenskab, c.mag.
6727 : Folkemindevidenskab, cand.mag.
6729 : Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
6730 : Fransk, kombination (RUC)
6731 : Fransk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
6732 : Visuel kultur, c.mag.
6733 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
6734 : Historie, kombination (RUC)
6735 : Historie, c.mag.
6737 : Informatik, cand.mag.
6738 : Informatik, kombination (RUC)
6739 : Kommunikation, cand.comm.
6740 : IT og kognition, cand.mag.
6741 : Idehistorie, c.mag.
6742 : Kommunikation og IT, cand.it.
6743 : Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
6744 : Kognition og kommunikation, c.mag.
6745 : Indologi, cand.mag.
6746 : Sydøstasienstudier, Indonesisk, cand.mag.
6747 : Nyindisk, cand.mag.
6749 : Sanskrit, cand.mag.
675 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
6750 : Italiensk, overbygning
6751 : Italiensk sprog og kultur, cand.mag.
6753 : Iransk, cand.mag.
6754 : Japansk-kinesisk, cand.mag.
6757 : Arkæologi klassisk, cand.mag.
6758 : Anvendt filosofi, c.mag.
6760 : Humanistisk kombination, c.mag.
6762 : Klassisk filologi, overbygning
6763 : Græsk, klassisk, cand.mag.
6765 : Græsk, middelalder, cand.mag.
6766 : Filologi klassisk, cand.mag.
6767 : Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
6768 : Latin, overbygning
6769 : Latin, klassisk, cand.mag.
6771 : Latin middelalder, cand.mag.
6773 : Nylatin, cand.mag.
6774 : Oldtidskundskab, overbygning
6775 : Oldtidskundskab, c.mag.
6777 : Kristendomshistorie, cand.mag.
6778 : Kunsthistorie, overbygning
6779 : Kunsthistorie, c.mag.
6781 : Litteraturhistorie, c.mag.
6782 : Litteraturvidenskab, overbygning
6783 : Litteraturvidenskab, c.mag.
6785 : Middelalder- og renæssancearkæologi, cand.mag.
6786 : Musikvidenskab, overbygning
6787 : Musikvidenskab/Musik, cand.mag.
6789 : Nederlandsk, c.mag.
6790 : Dansk, kombination (RUC)
6791 : Dansk, c.mag.
6793 : Nordisk filologi, cand.mag.
6795 : Nordisk sprog og litteratur, c.mag.
6797 : Grækenlandsstudier, cand.mag.
680 : Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
6800 : Asienstudier (Indien og Sydasien), cand.mag.
6801 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
6802 : Assyriologi, c.mag.
6803 : Ægyptologi, c.mag.
6804 : Designstudier, c.mag.
6805 : Portugisisk, cand.mag.
6806 : Diakoni, c.mag.
6807 : Pædagogik, c.mag.
6808 : Journalistik, c.mag.
6809 : Ulandspædagogik, cand.mag.
6810 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
6811 : Voksenpædagogik, cand.mag.
6813 : Religionshistorie, c.mag.
6814 : Religion studier/religionsvidenskab, kand.
6815 : Religionssociologi, c.mag.
6816 : Mellemøstens sprog og samfund, c.mag.
6817 : Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, cand.mag.
6818 : Mellemøstens sprog og samfund-persisk, c.mag.
6819 : Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, c.mag.
6820 : Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, c.mag.
6821 : Bulgarsk, cand.mag.
6822 : Religionsvidenskab, c.mag.
6823 : Polsk, cand.mag.
6824 : Russisk, overbygning
6825 : Russisk, cand.mag.
6827 : Serbokroatisk, cand.mag.
6829 : Tjekkisk, cand.mag.
6831 : Øststatskundskab, cand.mag.
6832 : Spansk, overbygning
6833 : Spanske og spanskamerikanske studier, cand.mag.
6836 : Sprogvidenskab, overbygning
6837 : Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
6838 : Teatervidenskab, overbygning
6839 : Indoeuropæisk, c.mag.
6840 : Datalingvistik, cand.mag.
6841 : Teatervidenskab og performancestudier, cand.mag.
6842 : Tysk, kombination (RUC)
6843 : Tysk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
6845 : Ungarsk, cand.mag.
6846 : Østasiatisk sprog og kultur, overbygning
6847 : Asienstudier, Japanstudier, cand.mag.
6849 : Asienstudier, Kinastudier, cand.mag.
6850 : Asienstudier, cand.mag.
6851 : Kinesisk kultur, cand.mag.
6853 : Koreastudier, c.mag.
6855 : Sydøstasienstudier, Thai, cand.mag.
6857 : Tibetologi, c.mag.
6859 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
6860 : Æstetik og kultur, cand.mag.
6861 : Tværkulturelle studier, c.mag.
6862 : Designledelse, c.mag.
6863 : Kultur og kulturformidling, c.mag.
6864 : Sprog og internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
6865 : Journalistik, c.public.
6867 : Retorik, c.mag.
6868 : Journalistik (komb. HUM), cand.mag.
6869 : Sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
6870 : European journalism, cand.mag.
6871 : Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
6872 : Religionsvidenskab, overbygning
6873 : Europas religiøse rødder, c.mag.
6874 : Religionshistorie, overbygning
6875 : Journalistik (komb. SAM), cand.mag.
6876 : Journalistik (komb. NAT), cand.mag.
6877 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
6878 : Journalistik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6880 : Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
6881 : Uddannelsesantropologi og globalisering, cand.pæd.
6885 : Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM), cand.mag.
6886 : Kultur- og sprogmødestudier (komb.SAM), cand.mag.
6887 : Kultur- og sprogmødestudier (komb.NAT), cand.mag.
6888 : Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM-TEK), cand.mag.
6890 : Arkitekt, cand.arch.
6891 : Dansk (komb. HUM), cand.mag.
6892 : Dansk (komb. SAM), cand.mag.
6893 : Dansk (komb. NAT), cand.mag.
6894 : Dansk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6895 : Filosofi (komb. HUM), cand.mag.
6896 : Filosofi (komb. SAM), cand.mag.
6897 : Filosofi (komb. NAT), cand.mag.
6898 : Filosofi (komb. HUM-TEK), cand.mag.
690 : Social/sundhed, ivu (lvu)
6900 : Rumlige design og samfund, cand.soc.
6901 : Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
6902 : Historie (komb. HUM), cand.mag.
6903 : Historie (komb. SAM), cand.mag.
6904 : Historie (komb. NAT), cand.mag.
6905 : Historie (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6906 : E-business, cand.merc.it
6908 : Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
6910 : Socialvidenskab (komb. HUM), cand.soc.
6912 : Socialvidenskab (komb. NAT), cand.soc.
6913 : Socialvidenskab (komb. SAM), cand.soc.
6914 : Socialvidenskab (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6915 : Politik, cand.soc.
6920 : Psykologi (RUC), cand.mag.
6925 : EU studier (RUC), kand.
6930 : Business Administration and Leadership, cand.merc.
6940 : Internationale udviklingsstudier, cand.mag.
6941 : International virksomhedskommunikation, cand.mag.
6942 : Offentlig ledelse og social udvikling (SDC), cand.soc.
695 : Forsvar, ivu (lvu)
6987 : Sundhed og Informatik, cand.san.
6990 : Humanistisk una, kand.
6991 : Samfundsvindenskab una, kand.
6992 : Sundhedsvidenskab una, kand.
6993 : Naturvidenskab una, kand.
700 : Bachelor una, ivu (bachelor)
7003 : Pædagogik, mag.art.
7004 : STEM-undervisning, cand.scient.
7005 : Virksomhedsstudier, cand.soc.
7006 : Psykologi (komb. HUM), bach.
7007 : Psykologi (komb. SAM), bach.
7008 : Psykologi (komb. NAT), bach.
7009 : Psykologi (komb. HUM-TEK), bach.
7011 : Socialvidenskab, kand.
7012 : Socialvidenskab, cand.rer.soc.
7013 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM), bach.
7014 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. SAM), bach.
7015 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. NAT), bach.
7016 : Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), bach.
7017 : Tysk (komb. HUM), bach.
7018 : Tysk (komb. SAM), bach.
7019 : Tysk (komb. NAT), bach.
702 : Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
7020 : Tysk (komb. HUM-TEK), bach.
7021 : Plan, by og proces (komb. HUM), cand.soc.
7022 : Plan, by og proces (komb. SAM), cand.soc.
7023 : Plan, by og proces (komb. NAT), cand.soc.
7024 : Plan, by og proces (komb. HUM-TEK), cand.soc.
7025 : Psykologi (komb. HUM), cand.soc.
7026 : Psykologi (komb. SAM), cand.soc.
7027 : Psykologi (komb. NAT), cand.soc.
7028 : Psykologi (komb. HUM-TEK), cand.soc.
703 : Kunstnerisk, ivu (bachelor)
7030 : Forsikringsvidenskab, ph.d.
704 : Naturvidenskab, ivu (bachelor)
7045 : Statsvidenskab, cand.polit.
705 : Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
7050 : Statsvidenskab, ph.d.
706 : Teknisk, ivu (bachelor)
7061 : Miljø og ressource management, bach.
7062 : Økonomi, bach.
7063 : Plan, by og proces, cand.soc.
7065 : Økonomi, cand.oecon.
707 : Levnedsmiddel/ernærring, ivu (bachelor)
7070 : Økonomi, ph.d.
7079 : International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
708 : Jordbrugsvidenskab, ivu (bachelor)
7081 : Jura, bach.
7085 : Jura, cand.jur.
7086 : Jura, cand.soc.
709 : Sundhed, ivu (bachelor)
7090 : Jura, ph.d.
7100 : Politik og økonomi, bach
7101 : Statskundskab, cand.scient.pol.
7102 : Statskundskab, cand.scient.pol.
7103 : Statskundskab, bach.
7104 : Samfundsvidenskab una, bach.
7105 : Samfundsfag, overbygning
7106 : Samfundsfag, c.phil.
7107 : International sikkerhed og folkeret, c.soc.
7108 : Samfundsfag, bach.
7109 : Politik og administration, bach.
7110 : Politik og administration (komb. HUM-TEK), cand.soc.
7111 : Komparativ politik og velfærdsstudier, c.soc.
7112 : Politik og administration (komb. NAT), cand.soc.
7113 : Forvaltning, cand.scient.adm.
7114 : Samfundsfag, c.mag.
7115 : Politik og administration (komb. HUM), cand.soc.
7116 : Samfundsfag, cand.soc.
7117 : Politik og administration (komb. SAM), cand.soc.
7118 : Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
7119 : Samfundsfag og forvaltning kombineret, cand.mag.
7120 : Samfundsvidenskab, ph.d.
7121 : Arbejdslivsstudier (komb.HUM), bach.
7122 : Arbejdslivsstudier (komb.SAM), bach.
7123 : Arbejdslivsstudier (komb.NAT), bach.
7124 : Arbejdslivsstudier (komb.HUM-TEK), bach.
7125 : EU-studier (komb. HUM), bach.
7126 : EU-studier (komb. SAM), bach.
7127 : EU-studier (komb. NAT), bach.
7128 : EU-studier (komb. HUM-TEK), bach.
7129 : EU-studier, bach.
7131 : Sociologi, bach.
7132 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
7133 : Kultursociologi, c.soc.
7134 : Socialvidenskab, bach.
7135 : Sociologi, c.scient.soc.
7136 : By, bolig og bosætning, c.soc.
7137 : Innovation og digitalisering, bach.
7138 : Optometri og synsvidenskab, c.san.
7139 : Klinisk sygepleje, c.cur.
7140 : Sociologi, ph.d.
7141 : Sociologi, mag.scient.soc
7142 : Jordemodervidenskab, c.san.
7143 : Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
7144 : Ergoterapi, c.san.
7145 : Socialt arbejde, c.soc.
7146 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
7147 : Sociale interventionsstudier, cand.soc.
7148 : Muskuloskeletal fysioterapi, cand.san.
7149 : Samfundsøkonomi, bach.
7151 : Psykologi, mag.art.psych.
7153 : Psykologi, bach.
7155 : Psykologi, c.psych.
7156 : Globale studier (komb. HUM), bach.
7157 : Globale studier (komb. SAM), bach.
7158 : Globale studier (komb. NAT), bach.
7159 : Globale studier (komb. HUM-TEK), bach.
7160 : Psykologi, ph.d.
7161 : Internationale udviklingsstudier (komb. HUM), bach.
7162 : Internationale udviklingsstudier (komb. SAM), bach.
7163 : Internationale udviklingsstudier (komb. NAT), bach.
7164 : Internationale udviklingsstudier (komb. HUM-TEK), bach.
7165 : Plan, by og proces (komb. HUM), bach.
7166 : Plan, by og proces (komb. SAM), bach.
7167 : Plan, by og proces (komb. NAT), bach.
7168 : Plan, by og proces (komb. HUM-TEK), bach.
7170 : Medicin, c.med.
7172 : Medicin, bach.
7173 : Kriminologi, cand.soc.
7174 : Biomedicine, cand.scient.
7175 : Humanbiologi, c.scient.
7176 : Politik og administration (komb. HUM), bach.
7177 : Politik og administration (komb. SAM), bach.
7178 : Politik og administration (komb. NAT), bach.
7179 : Politik og administration (komb. HUM-TEK), bach.
7180 : Sundhedsvidenskab, ph.d.
7181 : Global sundhed, c.scient.
7182 : Tek-Sam - miljøplanlægning, bach.
7183 : Fysioterapi, cand.scient.
7184 : Sundhed og Informatik, bach.
7185 : Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
7186 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
7187 : Sundhedsfaglige kandidatudd., cand.scient.san.
7188 : Klinisk videnskab og teknologi, c.scient.
7189 : Sygepleje, c.cur.
7190 : Humaniora, ph.d.
7191 : Socialvidenskab (komb. HUM), bach.
7192 : Socialvidenskab (komb. SAM), bach.
7193 : Socialvidenskab (komb. NAT), bach.
7194 : Socialvidenskab (komb. HUM-TEK), bach.
7195 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
7196 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM), bach.
7197 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. SAM), bach.
7198 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. NAT), bach.
7199 : Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM-TEK), bach.
720 : Ph.d. una, ivu (ph.d.)
7200 : Kommunikation, ph.d.
7203 : Religionsvidenskab, mag.art.
7207 : EU-studier, cand.soc.
7208 : Virksomhedsstudier (komb. HUM), bach.
7209 : Virksomhedsstudier (komb. SAM), bach.
721 : Pædagogisk, ivu (ph.d.)
7210 : Virksomhedsstudier (komb. NAT), bach.
7211 : Virksomhedsstudier (komb. HUM-TEK), bach.
7213 : Religionssociologi, mag.art.
7215 : Odontologi, bach.
7216 : EU-studier (komb. HUM), cand.soc.
7217 : EU-studier (komb. SAM), cand.soc.
7218 : EU-studier (komb. NAT), cand.soc.
7219 : EU-studier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
722 : Humanistisk/teologisk, ivu (ph.d.)
7220 : Odontologi, c.odont.
7223 : Kristendomskundskab, mag.art.
7224 : Globale studier (komb. HUM), cand.soc.
7225 : Globale studier (komb. SAM), cand.soc.
7226 : Globale studier (komb. NAT), cand.soc.
7227 : Globale studier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
723 : Kunstnerisk, ivu (ph.d.)
7230 : Teologi, c.theol.
7231 : Teologi, bach.
7232 : Teologi, cand.theol.
7235 : Teologi, ph.d.
7236 : Internationale udviklingsstudier (komb. HUM), cand.soc.
7237 : Internationale udviklingsstudier (komb. SAM), cand.soc.
7238 : Internationale udviklingsstudier (komb. NAT), cand.soc.
7239 : Internationale udviklingsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
724 : Naturvidenskab, ivu (ph.d.)
7243 : Filosofi, mag.art.
725 : Samfundsvidenskab, ivu (ph.d.)
7253 : Idehistorie, mag.art.
726 : Teknisk, ivu (ph.d.)
7263 : Historie, mag.art.
7279 : Arkæologi klassisk, mag.art.
728 : Jordbrugsvidenskab, ivu (ph.d.)
729 : Sundhed, ivu (ph.d.)
7298 : Forhistorisk arkæologi, mag.art.
7303 : Arkæologi middelalder, mag.art.
7313 : Arkæologi nærorientalsk, mag.art.
7314 : Immunologi og inflammation, cand.scient
7321 : Human security, c.soc.
7322 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
7323 : Etnografi og antropologi, mag.art.
7324 : Klinisk biomekanik, bach.
7325 : Antropologi, bach.
7333 : Etnologi europæisk, mag.art.
7335 : Antropologi, ph.d.
7336 : Antropologi, cand.scient.anth.
7343 : Eskimologi, mag.art.
7344 : Eskimologi etnologisk, cand.phil.
7345 : Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
7348 : Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
7353 : Folkemindevidenskab, mag.art.
7362 : Kultursociologi, cand.phil.
7363 : Kultursociologi, mag.art.
7364 : Kultursociologi, cand.mag.
7365 : Kultursociologi, ph.d.
7373 : Litteraturvidenskab, mag.art.
7383 : Litteraturhistorie, mag.art.
7395 : Nordisk filologi, mag.art.
7396 : Nordisk litteratur, mag.art.
7397 : Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
7398 : Nyere dansk sprog, mag.art.
7399 : Nordisk, mag.art.
7400 : Engelsk (komb. HUM), cand.mag.
7401 : Engelsk (komb. SAM), cand.mag.
7402 : Engelsk (komb. NAT), cand.mag.
7403 : Engelsk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
7415 : Lægemiddelvidenskab, bach.
7420 : Farmaci, bach.
7423 : Engelsk, mag art.
7424 : Farmaceutisk videnskab (cand.scient.pharm.)
7425 : Farmaci, c.pharm.
7426 : Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
7427 : Medicinalkemi, cand.scient.
7430 : Lægemiddelvidenskab, kand.
7438 : Germansk filologi, mag.art.
7458 : Fransk, mag.art.
7468 : Italiensk, mag.art.
7478 : Spansk, mag.art.
7484 : Rumænsk, cand.phil.
7488 : Rumænsk, mag.art.
7489 : Rumænsk, cand.mag.
7518 : Portugisisk, mag.art.
7527 : Russisk, mag.art.
7537 : Serbokroatisk, mag.art.
7547 : Polsk, mag.art.
7557 : Tjekkisk, mag.art.
7567 : Bulgarsk, mag.art.
7578 : Øststatskundskab, mag.art
7588 : Arabisk som hovedsprog, mag.art.
7598 : Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
7601 : Amerikanske studier, cand.mag.
7602 : Amerikanske studier, cand.mag.
7607 : Assyriologi, mag.art.
7608 : Sumerologi, mag.art.
7620 : Afrikastudier, c.mag.
7621 : Amerikanske studier, bach.
7628 : Ægyptologi-realia, mag.art.
7653 : Indiansk sprog og kultur, mag.art.
7667 : Smykkeformgiver
7668 : Sinologi, mag.art.
7673 : Kinesisk kultur, mag.art.
7683 : Koreansk, mag.art.
7693 : Japansk, mag.art.
7723 : Tibetansk, mag.art.
7733 : Sprogvidenskab, mag.art.
7743 : Lingvistik indoeuropæisk, mag.art.
7745 : Generel pædagogik, cand.pæd.
7746 : Dansk, cand.pæd. (DPU)
7747 : Pædagogisk filosofi, c.pæd.
7748 : Pædagogisk antropologi, c.pæd.
7749 : Pædagogisk psykologi, cand.pæd.
7750 : Pædagogisk sociologi, c.pæd.
7751 : Matematik, cand.pæd. (DPU)
7752 : Didaktik, kand.
7753 : Lifelong learning, policy - management, kand.
7754 : IT-didaktisk design, cand.pæd.
7776 : Latin, mag.art.
7779 : Filologi klassisk, mag.art.
7802 : Norrøn filologi, cand.phil.
7803 : Bygningsteknik, ingeniør bach.
7804 : Norrøn filologi, cand.mag.
7813 : Iransk filologi, mag.art.
7832 : Indisk filologi, cand.phil.
7833 : Indisk filologi, mag.art.
7841 : Klassisk instrument-sang-ensemble, bach.
7842 : Grønlandsk filologi, cand.phil.
7843 : Musikpædagogik ensemble-korledelse, bach.
7844 : Grønlandsk filologi, cand.mag.
7845 : Rytmisk instrument.-sang-ensemble, bach.
7846 : Klassisk musikpædagogik (AM), bach.
7847 : Rytmisk musikpædagogik (AM), bach.
7848 : Musikpædagogik brobygning, bach.
7849 : Elektronisk musik og lydkunst, bach.
7850 : Kirkemusik, bach.
7851 : Rytmisk musik, bach.
7852 : Komponist, bach.
7853 : Sangskrivning, bach.
7854 : Musikteori, bach.
7855 : Tonemester (musik), bach.
7856 : Lydtekniker (musik), bach.
7857 : Musikformidling, bach.
7858 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
7859 : Folkemusik, bach.
7860 : Musik og musikpædagogik, bach.
7861 : Musik, cand.musicae
7862 : Musikpædagog, cand.musicae
7863 : Musik- og bevægelseslærer, cand.musicae
7864 : Solist musisk, komposition
7865 : Musik og musikpædagogik, cand.musicae
7873 : Musik, mag.art.
7883 : Teatervidenskab, mag.art.
7887 : Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
7893 : Dramaturgi, mag.art.
7900 : Matematik-teknologi, ingeniør bach.
7901 : Bæredygtigt design, ing.bach.
7902 : Kemi og bioteknologi, ing.bach.
7903 : Kunsthistorie, mag.art.
7904 : Fysik og teknologi, ing.bach.
7905 : Produktionsudvikling, ing.bach.
7906 : Data science og datamangament, ing.bach.
7907 : Anvendt industriel elektronik, ing.bach.
7908 : Elektronik og system-design, ing.bach.
7909 : Computerteknologi, ing.bach.
7910 : Robotteknologi, ing.bach.
7911 : Mekatronik, ing.bach.
7912 : Teknisk biomedicin, ing.bach.
7913 : Filmvidenskab, mag art.
7914 : Engineering, Innovation and Business, ing.bach.
7915 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
7916 : Fysik og nanoteknologi, ing.bach.
7917 : Geofysik og rumteknologi, ing.bach.
7918 : Arkitektur og design,ing.bach
7919 : Energisystemer, ing.bach.
7920 : Medicin med industriel speciale, bach.
7921 : Miljøvidenskab, ing.bach.
7922 : Kemiteknologi, ing.bach.
7923 : Software engineering, ing.bach.
7924 : Bæredygtig bioteknologi, ing.bach.
7925 : Sundhed-produkt, ingeniør bach.
7926 : Byggeteknologi, ing.bach.
7927 : Energi, ing.bach.
7928 : Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), ing.bach.
7929 : Spiludvikling og læringsteknologi, ingeniør bach.
7930 : Ingeniør una, bach.
7931 : Maskin - industri/produktion, ingeniør bach.
7932 : Medicin og teknologi, ing.bach.
7933 : Bioteknologi, ingeniør bach.
7934 : Kemi-miljø, ingeniør bach.
7935 : Bygge og anlæg, ingeniør bach.
7936 : Design og innovation, ing.bach.
7937 : Elektronik og IT, ingeniør bach.
7938 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
7939 : IT-informatik, ingeniør bach.
7940 : Infrastruktur, bach.
7941 : Klassisk instrument-sang-ensemble, kand.
7942 : IT, kommunikations- og medieteknologi, ing.bach.
7943 : Bygningsdesign, ing.bach.
7944 : Byggeri og anlæg, indeklima og energi, ingeniør bach.
7945 : Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand.
7946 : Klassisk musikpædagog (AM), kand.
7947 : Rytmisk musikpædagog (AM), kand.
7948 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
7949 : Elektronisk musik og lydkunst, cand.musicae
7950 : Kirkemusik, kand.
7951 : Byggeri og anlæg, veje og trafik, ingeniør bach.
7952 : Komponist, cand.musicae
7953 : Byggeri og anlæg, vand og miljø, ingeniør bach.
7954 : Musikpædagogik brobygning, kand.
7955 : Tonemester (musik), cand.musicae
7956 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
7957 : Musikformidling, kand.
7958 : Cyberteknologi, ingeniør bach.
7959 : Folkemusik, kand.
7960 : Klassisk musik, solist
7961 : Musik (Music Creation), cand. musicae
7962 : Bæredygtige byggeprocesser, ing.bach.
7963 : Bæredygtige byggeprocesser, cand.polyt.
7964 : Life Science og Teknologi, ing.bach.
7965 : Rytmisk musik, solist
7966 : Miljøteknologi, ing.bach.
7970 : Elektronisk musik, solist
7971 : Kunstig intelligens og data, ingeniør bach.
7972 : Bæredygtigt energidesign, ingeniør bach.
7973 : Elektronik, ingeniør bach.
7974 : Elektronik, ing.bach.
7995 : Medicin med industriel specialisering, cand.scient.med.
800 : Forfatteruddannelsen (privat udd.)
8000 : Naturvidenskab, ph.d.
8001 : Matematik-humanistisk, bifag
8002 : Fysik-humanistisk, bifag
8003 : Kemi-humanistisk, bifag
8004 : Biologi-humanistisk, bifag
8005 : Datalogi-humanistisk, bifag
8006 : Datalogi (komb. HUM), cand.scient.
8007 : Datalogi (komb. SAM), cand.scient.
8008 : Datalogi (komb. NAT), cand.scient.
8009 : Datalogi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8010 : Fysik (komb. HUM), cand.scient.
8011 : Fysik (komb. SAM), cand.scient.
8012 : Fysik (komb. NAT), cand.scient.
8013 : Fysik (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8014 : Kemi (komb. HUM), cand.scient.
8015 : Kemi (komb. SAM), cand.scient.
8016 : Kemi (komb. NAT), cand.scient.
8017 : Kemi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8018 : Fysik og teknologi, cand.polyt.
8019 : Lysdesign, c.scient.
802 : Musicalperformer (privat udd.)
8020 : Matematisk modellering og computing, cand.polyt.
8021 : Meteorologi, bach.
8022 : Matematik (komb. HUM), cand.scient.
8023 : Matematik (komb. SAM), cand.scient.
8024 : Matematik (komb. NAT), cand.scient.
8025 : Matematik (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8026 : Byggeri og anlæg, ingeniør bach.
8027 : Data Science (ITU), cand.scient.
8028 : Business Administration and Data Science, c.merc.
8029 : Neurorehabilitering, master
803 : Billedkunst (privat udd.)
8030 : Militære studier, master
8031 : Datalogi, hovedfag
8032 : Matematik, hovedfag
8033 : Fysik, hovedfag
8034 : Kemi, hovedfag
8035 : Statistik, hovedfag
8036 : Videnskabshistorie, hovedfag
8037 : Astronomi, hovedfag
8038 : Geofysik, hovedfag
8039 : Miljøkemi, bach.
8040 : Medicinalkemi, bach.
8041 : Statistik, bach.
8042 : Sundhedsteknologi, ing.bach.
8043 : Vand og miljø (SDC), c.scient.
8044 : Astronomi, bach.
8045 : Biofysik, bach.
8046 : Bioengineering, cand.polyt.
8047 : Informatikundervisning, master
8048 : Bygningskultur - Bæredygtighed, Strategi og Transformation, master
8049 : Geofysik, bach.
805 : Kirkesanger (privat udd.)
8050 : Biokemi, bach.
8051 : Byggeteknik og arkitektonisk projektering, kand.2år.
8052 : Teknoantropologi, bach.
8053 : Design, master
8054 : Strategisk byplanlægning, master
8055 : Bæredygtig og sikker fødevareproduktion, master
8056 : Personlig medicin, master
8057 : Bæredygtigt byggeri, master
8058 : Arbejdsmiljøledelse, master
8059 : Forsikringsmatematik, bach.
806 : Præliminær organistuddannelse 2 år (privat udd.)
8060 : Klimaforandringer, c.scient.
8061 : Sustainable Leadership, master
807 : Præliminær organistuddannelse 1 år (privat udd.)
8073 : Datalogi (IT), c.scient.
8074 : Anvendt matematik, c.scient.
8075 : Produkt- og designpsykologi, ingeniør bach.
8076 : Geofysik og rumteknologi, cand.polyt.
8077 : E-science, c.scient.
8078 : Naturvidenskab kombination, kombination (RUC)
8079 : Miljøkemi, cand.scient.
8080 : Naturvidenskab una, cand.scient.
8081 : Datalogi, cand.scient.
8082 : Matematik, c.scient.
8083 : Fysik, c.scient.
8084 : Astronomi, c.scient.
8085 : Geofysik-meteorologi, cand.scient.
8086 : Geofysik-oceanografi, cand.scient.
8087 : Geofysik, faste jord, cand.scient.
8088 : Geofysik-fysisk glaciologi, cand.scient.
8089 : Geofysik, c.scient.
8090 : Biokemi, cand.scient.
8091 : Statistik, c.scient.
8092 : Kemi, cand.scient.
8093 : Videnskabsstudier, cand.scient.
8094 : Geodæsi, cand.scient.
8095 : Biofysik, c.scient.
8096 : Materialefysik og kemi, cand.scient.
8097 : Matematisk planlægning, cand.scient.
8098 : Teknisk fysik, c.scient.
8099 : Forsikringsmatematik, cand.act.
810 : Holistisk afspændingspædagog (privat udd.)
8100 : Informationsteknologi, bach.
8101 : Medicinalbiologi (komb.HUM), bach.
8102 : Medicinalbiologi (komb.SAM), bach.
8103 : Medicinalbiologi (komb.NAT), bach.
8104 : Medicinalbiologi (komb.HUM-TEK), bach.
8105 : Informatik, bach.
8106 : Almen biologi (komb.HUM), bach.
8107 : Almen biologi (komb.SAM), bach.
8108 : Almen biologi (komb. NAT), bach.
8109 : Almen biologi (komb. HUM-TEK), bach.
811 : Bevægelsespædagog (privat udd.)
8110 : Datalogi (komb. HUM), bach.
8111 : Datalogi (komb. SAM), bach.
8112 : Datalogi (komb. NAT), bach.
8113 : Datalogi (komb. HUM-TEK), bach.
8114 : Data science, bach.
8115 : Quantum Technologies and Engineering, cand.scient.
8116 : Anvendt matematik, bach.
8117 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
8118 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
8119 : Fysik (komb. HUM), bach.
812 : Faglærer i idræt (privat udd.)
8120 : Fysik (komb. SAM), bach.
8121 : Fysik (komb. NAT), bach.
8122 : Fysik (komb. HUM-TEK), bach.
8123 : Geografi (komb. HUM), bach.
8124 : Geografi (komb. SAM), bach.
8125 : Geografi (komb. NAT), bach.
8126 : Geografi (komb. HUM-TEK), bach.
8129 : Teknisk fysik, bach.
8130 : Global virksomhedsinformatik, bach.
8131 : Geologi, hovedfag
8132 : Naturvidenskab una, bach.
8133 : Matematik og økonomi, bach.
8134 : Softwareudvikling, bach.
8135 : Datalogi, bach.
8136 : Kemi, bach.
8137 : Fysik, bach.
8138 : Matematik, bach.
8139 : Biologi, bach.
8140 : Kemi og teknologi, ing.bach.
8141 : Geologi/Geologi-geoscience, cand.scient.
8142 : Geologi-endogen, cand.scient.
8143 : Geologi-exogen, cand.scient.
8144 : Geologi-palæontologi, cand.scient.
8145 : Geologi-geoscience, cand.scient.
8146 : Geologi-fysisk geografi, cand.scient.
8147 : Geologi, bach.
8148 : Geologi-geoscience, bach.
8149 : Molekylærbiologi, bach.
815 : Pædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8150 : Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, bach.
8151 : Medicinalkemi, c.scient.
8152 : Bioteknologi (NAT), bach.
8153 : Miljøbiologi, bach.
8154 : Almen biologi, bach.
8155 : Biomedicin, bach.
8156 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
8157 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
8158 : Molekylærbiologi (komb.HUM), bach.
8159 : Molekylærbiologi (komb.SAM), bach.
816 : Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8161 : Molekylærbiologi (komb.NAT), bach.
8162 : Molekylærbiologi (komb.HUM-TEK), bach.
8163 : Matematik og teknologi, ingeniør bach.
8164 : Forsikringsmatematik, bach.
8165 : Matematik, overbygning
8166 : Datalogi, overbygning
8167 : Naturvidenskab og IT, bach.
8168 : Matematiske fag, bach.
8169 : Biologi, industribach.
8170 : Datavidenskab og machine learning (AAU), bach.
8171 : Geografi, hovedfag
8172 : Datavidenskab, bach.
8173 : Datavidenskab, cand.scient.
8174 : Advanced Materials and Healthcare Engineering, cand.polyt.
8175 : Produkt og designpsykologi, cand.polyt.
8176 : Kemi (komb. HUM), bach.
8177 : Kemi (komb. SAM), bach.
8178 : Kemi (komb. NAT), bach.
8179 : Kemi (komb. HUM-TEK), bach.
8180 : Kulturgeografi, bach.
8181 : Geografi-kultur A, cand.scient.
8182 : Geografi-kultur B, cand.scient.
8183 : Geografi-natur, cand.scient.
8184 : Geografi-fysisk, cand.scient.
8185 : Geografi/Geografi og geoinformatik, cand.scient.
8186 : Geografi/Geografi og geoinformatik, bach.
8187 : Naturgeografi, bach.
8188 : Geoinformatik, bach.
8189 : Geoinformatik, cand.scient.
8190 : Matematik (komb. HUM), bach.
8191 : Matematik (komb. SAM), bach.
8192 : Matematik (komb. NAT), bach.
8193 : Matematik (komb. HUM-TEK), bach.
8194 : Miljøbiologi (komb. HUM), bach.
8195 : Miljøbiologi (komb. SAM), bach.
8196 : Miljøbiologi (komb. NAT), bach.
8197 : Miljøbiologi (komb. HUM-TEK), bach.
8198 : Datavidenskab (AU), cand.scient.
8199 : Datavidenskab og machine learning (AAU), cand.scient.
820 : Trafikflyver (privat udd.)
8200 : Biologi, cand.scient.
8201 : Nanoscience og teknologi (SDC), cand.scient.
8202 : Molekylærbiologi, cand.scient.
8203 : Omics (SDC), c.scient.
8204 : Miljøbiologi, cand.scient.
8205 : Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, cand.scient.
8206 : Almen biologi (komb. HUM), cand.scient.
8207 : Almen biologi (komb. SAM), cand.scient.
8208 : Almen biologi (komb. NAT), cand.scient.
8209 : Almen biologi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8210 : Biologi, hovedfag
8211 : Multimedia science, kand.
8212 : Miljøbiologi (komb. HUM), cand.scient.
8213 : Miljøbiologi (komb.SAM), cand.scient.
8214 : Miljøbiologi (komb. NAT), cand.scient.
8215 : Miljøbiologi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8216 : Miljørisiko, cand.scient.
8217 : Molekylærbiologi (komb.HUM), cand.scient.
8218 : Molekylærbiologi (komb.SAM), cand.scient.
8219 : Molekylærbiologi (komb.NAT), cand.scient.
8220 : Molekylærbiologi (komb.HUM-TEK), cand.scient.
8221 : Zoologi-biologi-matematik, cand.scient.
8222 : Zoologi-biologi-geologi, cand.scient.
8223 : Botanik-biologi-matematik, cand.scient.
8224 : Botanik-biologi-geografi, cand.scient.
8225 : Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
8226 : Biologi, cand.scient.
8227 : Biokemi og molekylær biologi, c.scient.
8228 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, c.scient.
8229 : It, kommunikation og organisation, cand.it.
8231 : Bioteknologi (NAT), cand.scient.
8232 : Forsikringsmatematik, cand.act.
8233 : Bioinformatik, c.scient.
8234 : Naturforvaltn. landskab-biodiversitet-planlægn., c.scient.
8235 : Parasitologi, c.scient.
8236 : Medicinalbiologi (komb.HUM), cand.scient.
8237 : Medicinalbiologi (komb.SAM), cand.scient.
8238 : Medicinalbiologi (komb.NAT), cand.scient.
8239 : Medicinalbiologi (komb.HUM-TEK), cand.scient.
8240 : Geografi (komb. HUM), cand.scient.
8241 : Geografi (komb. SAM), cand.scient.
8242 : Geografi (komb. NAT), cand.scient.
8243 : Geografi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8244 : Værdikæder og teknisk ledelse, cand.polyt.
8245 : Gastronomi og sundhed, c.scient.
8246 : Mekanik, ingeniør bach.
825 : Beklædningsdesigner-modelkonstruktør (privat udd.)
8250 : Kommunikation, cand.mag.
8251 : Byggeledelse og bygningsinformatik, cand.scient.tech.
8252 : Legemsøvelser, hovedfag
8253 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
8254 : Bygningsteknik, cand.polyt.
8255 : Legemsøvelser, faglærer
8256 : Idræt/Idræt og sundhed, c.scient.
8257 : Idrætsteknologi, cand.scient.tech.
8258 : Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, c.scient.
8259 : Humanfysiologi, c.scient.
8260 : Bæredygtig omstilling, master
8261 : Datateknik, ingeniør bach.
8262 : Datateknik, civilingeniør
8263 : Værdikæder og innovationsledelse, cand.polyt.
8265 : Bioteknologi, ing.bach.
8270 : Bioteknologi, cand.scient.
8271 : Landinspektørvidenskab, bach.
8272 : Landinspektørvidenskab, cand.geom.
8275 : Procesanalytisk teknologi, cand.scient.
8281 : Children's Literature, Media and Culture, cand.mag.
8282 : Byggeri, ingeniør bach.
8283 : Soils and Global Change, cand.scient.
8284 : Advanced Power Electronics, cand.polyt.
8285 : HA i markeds- og kulturanalyse, bach.
8290 : Nanoteknologi, ing.bach.
8291 : Nanobioscience, bach.
8292 : Nanoscience, bach.
8295 : Nanoscience, cand.scient.
8296 : Nanobioscience, c.scient.
8300 : Bæredygtig byudvikling, cand.polyt.
8301 : Matematik og økonomi, ph.d.
8302 : Transport og logistik, cand.polyt.
8303 : Sustainable animal nutrition-feeding, cand.scient.
8304 : Europæisk vindenergi, civilingeniør cand.scient.
8305 : Vindenergi, cand.polyt.
8306 : Bæredygtig energi, cand.polyt.
8307 : Intelligente pålidelige systemer, cand.polyt.
8308 : Kommunikationsteknologier og systemdesign, cand.polyt.
8309 : Matematik-teknologi, cand.polyt.
8310 : Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.tech.
8311 : Mekatronik, cand.polyt.
8312 : Biomedicinsk teknologi, cand.polyt.
8313 : Kemisk-biokemisk teknologi (biomasse-energi) (SDC), cand.polyt.
8314 : Forretningsinnovation, cand.scient.tech.
8315 : Bæredygtigt design, cand.polyt.
8316 : Materialeteknologi, cand.polyt.
8317 : Service systems design, cand.scient.
8318 : Fotonik, cand.polyt.
8319 : Erhvervsøkonomi og bioentrepreneurskab, cand.merc.(bio)
8320 : Autonome systemer, cand.polyt.
8321 : Urbant design, cand.scient.tech.
8322 : Urbant design, cand.polyt.
8323 : Industrielt design, cand.scient.tech.
8324 : Industrielt design, cand.polyt.
8325 : Arkitektur, cand.scient.tech.
8326 : Arkitektur, cand.polyt.
8327 : Sundhedsteknologi, cand.polyt.
8328 : Farmateknologi, cand.polyt.
8329 : Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), cand.polyt.
8330 : Spiludvikling og læringsteknologi, cand.polyt.
8331 : Industriel produktion, civilingeniør
8332 : Medicin og teknologi, civilingeniør cand.polyt.
8333 : Bioteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8334 : Kemi-miljø, civilingeniør
8335 : Byggeri og anlæg, cand.polyt.
8336 : Design og innovation, civilingeniør cand.polyt.
8337 : Elektronik og IT, civilingeniør
8338 : Nanoteknologi, civilingeniør
8339 : IT-informatik, civilingeniør
8340 : Teknisk una, cand.scient.
8341 : Fødevareteknologi, cand.polyt.
8342 : Teknologi og ledelse, civilingeniør
8343 : Energi, civilingeniør
8344 : Innovativ kommunikationsteknik-entrepreneursk., cand.polyt.
8345 : Byggeri, cand.polyt.
8346 : Bæredygtig bioteknologi, cand.polyt.
8347 : Olie- og gasteknologi, cand.polyt.
8348 : Lyd og akustisk teknologi, cand.polyt.
8349 : IT-produktudvikling, c.scient.
835 : Danish addiction counselor (privat udd.)
8350 : IT-ledelse, c.IT.
8351 : Biosystemteknologi, cand.polyt.
8352 : Teknoantropologi, c.scient.
8353 : Energisystemer, cand.polyt.
8354 : Indeklima og energi, cand.polyt.
8355 : Bygge- og anlægskonstruktion, cand.polyt.
8356 : Veje og trafik, cand.polyt.
8357 : Vand og miljø, cand.polyt.
8358 : Kemisk og biokemisk teknologi, cand.polyt.
8359 : Bygningsinformatik, cand.scient.tech.
8360 : Byggeledelse, cand.polyt.
8361 : Byggeledelse, cand.scient.tech.
8362 : Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.tech.
8363 : Akvatisk videnskab og teknologi, cand.polyt.
8364 : Integrerede fødevarestudier, cand.scient.tech.
8365 : Bygningsdesign, cand.polyt.
8366 : Byggeteknologi, cand.polyt.
8367 : Materiale- og procesteknologi, cand.polyt.
8368 : Fysik og nanoteknologi, cand.polyt.
8369 : Nanomaterialer og nanofysik, cand.polyt.
8370 : Nanobioteknologi, cand.polyt.
8371 : Medicinsk bioteknologi, cand.polyt.
8372 : Bæredygtig energiteknik, cand.polyt.
8373 : Lyd- og musikteknologi, cand.polyt.
8374 : Bygningers energidesign, cand.tech.
8375 : Engineering, Innovation and Business, cand.polyt.
8376 : Konstruktionsteknik, cand.polyt.
8377 : Nordisk arkitektonisk kulturarv (NORDMAK), master
8378 : Technology Entrepreneurship, cand.tech.
8379 : Diplomuddannelse i producentvirksomhed og kulturledelse
8380 : Kreativ musikformidling, master
8381 : Grundlæggende musikformidling, master
8382 : Kirkemusik, master
8383 : Klassisk hørelærepædagogik, master
8384 : Rytmisk korledelse, master
8385 : Rytmisk kirkemusik, master
8386 : Elite sangpædagogik, master
840 : Projektledelse, kaospilot (privat udd.)
8400 : Landbrugsvidenskab, bach.
8401 : Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
8402 : Agrobiologi, bach.
8403 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
8404 : Miljø- og fødevareøkonomi, bach.
8405 : Sundhed og ernæring, bach.
8406 : Fødevarevidenskab, bach.
8407 : Havebrugsvidenskab, bach.
8408 : Akademiuddannelse i socialpædagogik
8409 : Landskabsarkitektur, bach.
8410 : Veterinærmedicin, bach.
8411 : Skovbrugsvidenskab, bach.
8412 : Husdyrvidenskab, bach.
8413 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
8415 : Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
8416 : Husdyrvidenskab, c.scient.
8420 : Naturressourcer, bach.
8440 : Speciallærer
8441 : Friluftsvejleder
8442 : Almen uddannelse i sløjd
8443 : Voksenunderviser
8444 : Voksenvejleder
8445 : Praktiklærer til læreruddannelsen, diplomuddannelse
8446 : Praktikvejleder til socialrådgiveruddannelsen, diplomuddannelse
8447 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen, diplomuddannelse
8448 : Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse
845 : 3D Digital Artist (privat udd.)
850 : Kosmetolog (privat udd.)
8501 : Diplomuddannelse i naturfagsdidaktik
8502 : Dansk andetsprog for voksne
8503 : Diplomuddannelse i pædagogik
8504 : Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
8505 : Diplomuddannelse i journalistisk arbejde
8506 : Diplomuddannelse til turistfører
8507 : Diplomuddannelse i materiel kultur
8508 : Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
8510 : Den merkantile diplomuddannelse
8511 : Diplomuddannelse i globalisering og forandring
8517 : Særskilte moduler, diplomuddannelse
8518 : Diplomuddannelse i vurdering
8519 : Diplomuddannelse i ledelse
8520 : Diplomuddannelse i journalistik for etniske grupper
8521 : Diplomuddannelse i journalistik
8522 : Humanistisk-pædagogik, diplomuddannelse (DPU)
8523 : Statsprøvet tolk
8524 : Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
8525 : Diplomuddannelse i kriminologi
8526 : Diplomuddannelse i sportsmanagement
8552 : Ernæringsfaglig diplomuddannelse
8553 : Diplomuddannelse i operations og supply chain management (TD)
8554 : Grafisk åben udd. (GÅU)
8555 : Media management (GÅU)
8556 : Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
8557 : Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
8558 : Teknologisk diplomuddannelse
8559 : Teknologisk diplomuddannelse i bio- og procestekn. og kemi
8560 : Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
8561 : Diplomuddannelse i automation
8562 : Teknologisk diplomuddannelse, projektledelse i byggeriet
8563 : Sundhedsteknologi, ing.prof.bach.
8564 : Diplomuddannelse i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling
8584 : Intelligence og cyber studier, master
8585 : Matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser, master
8586 : Diplomuddannelse i sundhedsøkonomi og ledelse
8587 : Cybersikkerhed, master
8588 : Datadrevet organisationsudvikling, master
8589 : Intelligence and Cyber Studies, master
8599 : Diplomuddannelse, fleksibelt forløb
8600 : Diplomuddannelse i offentlig administration
8601 : Diplomuddannelse i skat
8602 : Diplomuddannelse i inkasso
8603 : Diplomuddannelse i socialformidling
8604 : Akademiuddannelse til statonom
8620 : Diplomuddannelse i it-sikkerhed
8621 : Teknologileder, diplomuddannelse
8622 : Ingeniørernes lederuddannelse, diplomuddannelse
8623 : Management and manufacturing, ing.prof.bach.
8624 : Diplomuddannelse i IT (DIT)
8625 : Diplomuddannelse i software (IT-Vest)
8626 : IT-diplomuddannelsen (IHK), diplomuddannelse
8627 : Humanøkologi (TD), diplomuddannelse
8628 : Diplomuddannelse i webudvikling
8629 : Diplomuddannelse i softwareudvikling
8630 : Diplomuddannelse i konkurrenceidræt
8631 : Diplomuddannelse i matematik og pædagogik (DPU)
8632 : Sundhedsfaglig diplomuddannelse
8633 : Kræftsygepleje, specialsygeplejerske
8634 : Sygeplejerske, suppleringsuddannelse
8635 : Stråleterapi, specialsygeplejerske
8636 : Diplomuddannelse i oral helse
8637 : Diplomuddannelse i psykiatri
8638 : Diplomuddannelse i familieterapi
8639 : Diplomuddannelsen i ældrearbejde
8655 : Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur
8656 : Den sociale diplomuddannelse
8657 : Tværfaglig diplomuddannelse
8658 : Diplomuddannelse i beskæftigelse
8670 : Diplomuddannelse i kirkemusik
8671 : Diplomuddannelse i music management
8672 : Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse
8673 : Diplomuddannelse i digital konceptudvikling
8674 : Diplomuddannelse i rytmisk korledelse
8701 : Arbejdsliv, cand.soc.
8702 : Chemical Biology, cand.scient.
8703 : Media and Communication, cand.comm.
8704 : Computer Science, cand.scient.
8705 : Dansk, cand.mag.
8706 : Filosofi og videnskabsteori, cand.mag.
8707 : By og plan, cand.soc.
8708 : Historie, cand.mag.
8709 : Digital transformation, cand.it.
8710 : Journalistik, cand.comm.
8711 : Kulturmødestudier, cand.mag.
8712 : Mathematical Bioscience, cand.scient.
8713 : Physics and Scientific Modelling, cand.scient.
8714 : Molecular Health Science, cand.scient.
8715 : Socialvidenskab, cand.scient.soc.
8716 : Socialpsykologi og læring, cand.mag.
8717 : Tværvidenskabelige sundhedsstudier, cand.san.
8718 : Business Administration and Leadership, cand.merc.
8719 : Global and Development Studies, cand.soc.
8720 : International Politics and Governance, cand.soc.
8721 : Kommunikation, cand.comm.
8722 : Nordic Urban Planning Studies, cand.soc.
8723 : Politik og forvaltning, cand.scient.adm.
8724 : Social Entrepreneurship and Management, cand.soc.
8725 : Social intervention, cand.soc.
8726 : Bæredygtig omstilling (Tek-Sam), cand.tech.soc.
8727 : Virksomhedsledelse, cand.merc.
8728 : Environmental Science, cand.scient.
8750 : Special- og socialpædagogik, master
8799 : Særskilte moduler, master
8800 : Læreprocesser (MLP), master
8801 : Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
8802 : Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, master
8803 : Pædagogisk IT, master
8804 : Professionsudvikling, master
8805 : Gymnasiepædagogik ledelse, master
8806 : Myndighed og medborgerskab, master
8807 : Specialpædagogik, master
8808 : Fremmedsprogsdidaktik, master
8809 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
8810 : Danskfagets didaktik, master
8811 : Pædagogisk fleksibelt forløb, master
8812 : Børns litteratur og medier, master
8813 : Professionel vejledning, master
8814 : Sprogtilegnelse, master
8815 : Language administration (MLA), master
8816 : Retorik, master
8817 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
8818 : Børne- og ungdomskultur, æstet. læreproces. - multimedier, master
8819 : Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
8820 : Multimedia arts (MMA), master
8821 : Kulturhistorisk informatik, master
8822 : Køn og kultur, master
8823 : Professionel kommunikation, master
8824 : Tværmedial kommunikation, master
8825 : Information technology (IM), master
8826 : IT (MIT), master
8827 : Miljøstudier, master
8828 : Geovidenskab, master
8829 : Anvendt statistik, master
8830 : Multimedia science (MMS), master
8831 : Kryptologi, master
8832 : Problembaseret læring i ingeniør-og naturvidenskab,master
8833 : Material science, master
8834 : Fysik, master
8835 : Computer-mediated communication (MCC), master
8836 : Idræt og velfærd, master
8837 : Integreret planlægning, master
8838 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
8839 : Problem based learning in science (MPBL), master
8840 : Køn og velfærd, master
8841 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
8842 : Naturfagsdidaktik, master
8843 : Kvalitet og ledelse, master
8844 : Skat, master
8845 : Skat, master
8846 : Oplevelsesledelse (MOL), master
8847 : Food (MBA), master
8848 : Business administration (MBA), master
8849 : Ledelsesudvikling, master
8850 : Offentlig administration (MPA), master
8851 : Europastudier, master
8852 : Corporate communication, master
8853 : Konfliktmægling, master
8854 : Organisationspsykologi, master
8855 : Offentlig organisation og ledelse (MPM), master
8856 : Modern economics, master
8857 : Humanistisk organisationsudvikling, master
8858 : Social integration, master
8859 : Byg (MBA), master
8860 : Public policy (MPP), master
8861 : Knowledge management, master
8862 : Shipping og logistik, (EMBA) master
8863 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
8864 : Sundhedsantropologi, master
8865 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
8866 : Teknisk miljøledelse, master
8867 : Miljøvidenskab, master
8868 : Technology management (MTM), master
8869 : Brandsikkerhed, master
8870 : Arktisk teknologi, master
8871 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
8872 : Ledelse af byggeri, master
8873 : Informatik-industriel IT, master
8874 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
8875 : International virksomhedskommunikation, master
8876 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
8877 : Husdyrsundhed og økonomi, master
8878 : Landskab og planlægning, master
8879 : Public health (MPH), master
8880 : International health, master
8881 : Rehabilitering, master
8882 : Klinisk sygepleje, master
8883 : Industriel lægemiddeludvikling, master
8884 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse, master
8885 : Miljø- og energiret, master
8886 : Evaluering, master
8887 : Software, interaktionsdesign-multimedier, organisation, master
8888 : Antropologi og velfærd, master
8889 : Katastrofehåndtering, master
8890 : Gerontologi, master
8891 : Pharmaceutical regulatory affairs, master
8892 : Mobil internet communication (MIC), master
8893 : Musikformidling, master
8894 : Dyreadfærd og -velfærd, master
8895 : Museumsstudier, master
8896 : Matematisk modellering, master
8897 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
8898 : Internat. entrepreneurship, education, training (IMEET), master
8899 : Bioteknologi, master
8900 : It, kommunikation og organisation (MITKO), master
8901 : Technology-market-organisation (TMO), master
8902 : IKT og læring, master
8903 : Multimedieteknologi (MITM), master
8904 : Design, kommunikation og medie, master
8905 : Internet- og softwareudvikling, master
8906 : It, software engineering, master
8907 : Softwareudvikling, master
8908 : IT-handel, master
8909 : Health care IT, master
8910 : Vindenergi, master
8911 : Teknologiledelse (MMT), master
8912 : Redaktionel ledelse, master
8913 : Transport og maritim management, master
8914 : Fitness og træning, master
8915 : Cognition and communication, master
8916 : Public governance (MPG), master
8917 : Corporate performance, master
8918 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
8919 : Dansk som andetsprog, master
8920 : Sundhedsinformatik, master
8921 : Børnemusik, master
8922 : Naturfagsundervisning, master
8923 : Journalistik, master
8924 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
8925 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
8926 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
8927 : Trivsels- og ressourcepsykologi, master
8928 : Business administration executive (EMBA), master
8929 : Uddannelse og læring, master
8930 : IT-organisation, master
8931 : Offentlig ledelse (MPG), master
8932 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
8933 : Humanistisk palliation, master
8934 : Kulturplanlægning, master
8935 : Gymnasiepædagogik didaktik, master
8936 : Matematik, master
8937 : Videregående uddannelse og forskning, master
8938 : Sundhedsfremme, master
8939 : Elektronisk musik, master
8940 : Finansiel management, master
8941 : Inkluderende arkitektur, master
8942 : Globalisering og integration, master
8943 : Medicinsk billeddiagnostik, master
8944 : Humanistisk palliation, master
8945 : Informations- og kommunikationsteknologier (MICT), master
8946 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
8947 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
8948 : Bygningsfysik, master
8949 : Scienceundervisning, master
8950 : Sexologi, master
8951 : Politivirksomhed, master
8952 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
8953 : It-ledelse, master
8954 : It interaktionsdesign, master
8955 : Procesledelse og organisatorisk forandring, master
8956 : Projekt- og innovationsledelse, master
8957 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
8958 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
8959 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
8960 : Management of Technology (MMT), master
8961 : Børne- og ungdomskultur, cand.pæd.
8969 : Folkeskoleudvikling, master
8970 : Socialpædagogik, master
8971 : Uddannelsesledelse, master
8972 : Drama- og teaterpædagogik, master
8973 : Interkulturel pædagogik, master
8974 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
8975 : Udsatte børn og unge (faglig ledelse), master
8976 : Rusmidler, master
8977 : Informationsforvaltning og Records Management,master
8978 : Projekt- og forandringsledelse, master
8979 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
8980 : Forretningsudvikling, master
8981 : Business Development, master
8994 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
8995 : Samfundsvidenskab fleksibel, master
8996 : Naturvidenskab fleksibel, master
8997 : Teknisk videnskab fleksibel, master
8998 : Humanistisk fleksibel, master
8999 : Teologisk fleksibel,master
9014 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
9015 : Børnehave- og fritidspædagog, årskursus
9020 : Kursus, lærer-pædagog
9030 : Folkeskolelærer, årskursus
9034 : Pædagogikum i historie
9035 : Pædagogikum i oltidskundskab
9036 : Pædagogikum i latin
9037 : Pædagogikum i græsk
9038 : Pædagogikum i dansk
9039 : Pædagogikum i engelsk
9040 : Pædagogikum i tysk
9041 : Pædagogikum i fransk
9042 : Pædagogikum i italiensk
9043 : Pædagogikum i spansk
9044 : Pædagogikum i russisk
9045 : Pædagogikum i religion
9046 : Pædagogikum i kunsthistorie
9047 : Pædagogikum i musik
9049 : Pædagogikum i dramatik
9050 : Pædagogikum i filmkundskab
9051 : Pædagogikum i samfundsfag
9052 : Pædagogikum i matematik
9053 : Pædagogikum i datalogi
9054 : Pædagogikum i fysik
9055 : Pædagogikum i kemi
9056 : Pædagogikum i biologi
9057 : Pædagogikum i geografi
9061 : Pædagogikum i legemsøvelser
9062 : Pædagogikum i psykologi
9106 : Kørelærer
9121 : Universitetsuddannelse una
9122 : Cand.mag. una
9123 : Cand.phil. una
9124 : Mag.art. una
9125 : Exam.art. una
9132 : Småbørnslærerinde
9144 : Korrespondent
9167 : Anden filmskoleuddannelse
9171 : Solist-komponist-dirigent
9172 : Musikkonservatorie una
9173 : Kordegn
9174 : Præsteuddannelse af lærere
9175 : Præst i folkekirken
9176 : Kunstakademiuddannelse una
9197 : Kunsthåndværker una
9203 : Forvaltningshøjskole, staten
9215 : Assurandøruddannelse
9224 : HD una
9225 : Statsautoriseret revisor
9258 : Dr.polit.
9264 : Mag.scient. una
9266 : Dr.scient.
9267 : Dr.jur.
9269 : Dr.oecon.
9315 : Sp., skibsværftsarbejde
9316 : Sp., den kemiske industri
9317 : Sp., bygningsområdet
9320 : Sp., mineralindustrien
9321 : Sp., gulvbelægning
9322 : Sp., videreforarbejdning træindustrien
9327 : Sp., konfektion og trikotage syning
9328 : Sp., spinderiområdet
9329 : Sp., trykkeriområdet
9330 : Garver
9332 : Sp., slagteri
9333 : Sp., fiskeindustrien
9334 : Sp., fiskerierhvervet
9338 : Sp., bryggeriindustrien
9339 : Brygmester
9342 : Togbetjent
9369 : Driftstekniker ved DR
9382 : Trafikflyver
9384 : Lokomotivassistent (fører)
9385 : Hepatologi, speciallæge
9386 : Steward/stewardesse
9390 : Dr.med.
9391 : Neurokirurgi, speciallæge
9392 : Ortopædisk kirurgi, speciallæge
9393 : Plastikkirurgi, speciallæge
9394 : Thoraxkirurgi, speciallæge
9395 : Urologi, speciallæge
9396 : Kirurgi, speciallæge
9397 : Dermato-venerologi, speciallæge
9398 : Intern medicin, speciallæge
9399 : Neuromedicin, speciallæge
9400 : Børnepsykiatri, speciallæge
9403 : Tropemedicin, speciallæge
9404 : Terapeutisk radiologi, speciallæge
9405 : Kardiologi, speciallæge
9406 : Pædiatri, speciallæge
9407 : Anæstesiologi, speciallæge
9409 : Klinisk neurofysiologi, speciallæge
9410 : Medicinsk lungesygdomme, speciallæge
9412 : Klinisk fysiologi-nuklearmedicin, speciallæge
9413 : Klinisk kemi, speciallæge
9414 : Oftalmologi, speciallæge
9416 : Psykiatri, speciallæge
9418 : Patologisk anatomi-histologi, speciallæge
9420 : Klinisk mikrobiologi, speciallæge
9422 : Nefrologi, speciallæge
9423 : Oto-rhino-laryngologi, speciallæge
9424 : Gynækologi, speciallæge
9429 : Sergent, søværnet
9430 : Dr.pharm.
9431 : Konstabel, søværnet
9434 : Sergent, flyvevåbnet
9435 : Sergent, hæren
9440 : Konstabel, flyvevåbnet
9445 : Konstabel, hæren
9450 : Dr.odont.
9465 : Exam. pharm.
9467 : Hjemmehjælper
9468 : Barneplejerske
9469 : Samfundsmedicin, speciallæge
9470 : Anæstesisygeplejerske
9471 : Diagnostisk radiologi, speciallæge
9472 : Medicinsk gastroenterologi, speciallæge
9473 : Langtidsmedicin-geriatri, speciallæge
9474 : Hygiejnesygeplejerske
9475 : Kirurgisk gastroenterologi, speciallæge
9476 : Læge, B-autoriseret
9477 : Danmarks sygeplejerskehøjskole, 1.-2. del
9481 : Læge i almen praksis
9483 : Sp., køkkenområdet
9484 : Cigarmager og -sorterer
9485 : Cigarrillosmager og -sorterer
9486 : Faglært tobaksarbejder
9487 : Hæmatologi, speciallæge
9488 : Dr.med.vet.
9490 : Infektionsmedicin, speciallæge
9491 : Medicinsk allergologi, speciallæge
9492 : Dr.agro.
9493 : Medicinsk endokrinologi, speciallæge
9495 : Bandagist
9498 : Karkirurgi, speciallæge
9500 : Klinisk immunologi, speciallæge
9502 : Landinspektør, lic.geom.
9504 : Samfundsmedicin adm. medicin, speciallæge
9505 : Samfundsmedicin arbejdsmedicin, speciallæge
9508 : Reumatologi, speciallæge
9514 : Ortodonti, specialtandlæge
9515 : Hospitalsodontologi, specialtandlæge
9517 : Sp., kedel og maskinpassere
9518 : Dr.techn.
9529 : Fd(k) forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
9531 : Socialformidleruddannelse
9533 : Fa(k) forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
9534 : Sf1 socialforvaltning 1
9535 : Sk2 skatteforvaltning 2
9536 : Fa forvaltningsfaglig afgangseksamen una
9537 : Sk1 skatteforvaltning 1
9538 : Sf2 socialforvaltning 2
9539 : Fd(s) forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
9540 : Forvaltningsfagligt grundkursus
9541 : Fd forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
9542 : Forvaltningsfagligt specialkursus
9556 : Dr.ling.merc.
9564 : Søfartskoleuddannelse una
9569 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
9571 : Dr.phil.
9572 : Ernæring, årskursus
9573 : Handelsfaglærereksamen
9574 : Faglærerkursus, teknikeruddannelse
9580 : Forbrugerøkonom, årskursus
9584 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
9585 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
9586 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
9588 : Pædagogisk kursus, handelsskole
9589 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
9602 : Fsu Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
9603 : Fsa Folkeskolens afgangsprøve, enkeltfag
9604 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
9606 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
9607 : Ordblindeundervisning for voksne
9618 : Bevægelses- og helsepædagog
9620 : Afspændingspædagog
9621 : Mensendiecklærer
9622 : Dansk kommunalkursus 1
9623 : Dansk kommunalkursus 2
9636 : Gulvbelægningsarbejder
9654 : Pianostemmer
9655 : Akademiingeniør una
9658 : Ingeniør una
9661 : Værkstedsskoleforløb una
9668 : Konservator una, cand.scient.cons.
9677 : Fag., væksthusgartner
9678 : Fag., tjener
9679 : Fag., receptionist
9681 : Fag., smørrebrødsjomfru
9682 : Fag., hotel og restauration
9683 : Fag., auto karrosseri
9684 : Fag., butiksslagter
9685 : Fag., industrislagter
9686 : Officer A-linien una
9687 : Officer B-linien una
9688 : Officer una
9689 : Fag., industribager
9693 : Fag., snedker- og tømrerfag
9694 : Fag., malerfag
9695 : Agr., arbejdsledelse plastindustri
9696 : Agr., arbejdsledelse procesindustri
9697 : Agr., arbejdsledelse, landbrug og jordbrug
9698 : Agr., arbejdsledelse mejeri
9699 : Agr., arbejdsledelse, kødindustri
9703 : Agr., arbejdsledelse bygge og anlæg
9704 : Agr., arbejdsledelse tekstil og beklædning
9705 : Grundstudium, sprog uoplyst
9706 : Agr., arbejdsledelse grafisk
9707 : Erhvervssproglig diplomprøve ED una
9708 : Agr., arbejdsledelse plastområdet
9709 : Agr., arbejdsledelse el-teknik
9710 : Agr., arbejdsledelse maskin og værktøj
9711 : Agr., arbejdsledelse produktion og samarbejde
9712 : Agr., arbejdsledelse vedligeholdelsesteknik
9713 : Agr., arbejdsledelse elektronik
9714 : Erhvervssproglig una, afgangseksamen EA
9715 : Agr., arbejdsledelse autoteknik
9716 : Cand.ling.merc. una
9717 : Translatør
9718 : Agr., arbejdsledelse naturgas
9719 : Agr., arbejdsledelse ledelsesteknik
9720 : Make up artist
9721 : Make up tekniker
9722 : Kosmetelog
9723 : Agr., efteruddannelse teknisk assistent
9724 : Agr., efteruddannelse. af laboranter
9725 : Agr., arbejdsledelse landbrug
9726 : Agr., arbejdsledelse handel og service
9730 : Fag., handelsfag
9731 : Fag., kontorfag andet
9732 : Fag., kontorteknik
9733 : Fag., handelsfag edb-teknik
9734 : Fag., butiksfag
9735 : Fag., teknisk tegner og -assistent
9736 : Fag., jern, metal og andre tekniske
9737 : Fag., jern og metal, vvs-teknik
9738 : Fag., smede- og svejseteknik
9739 : Fag., guld-, sølv- og gravørfag
9740 : Fag., maskin- og værktøjsteknik
9741 : Fag., flyteknik
9742 : Fag., landtransportteknik
9743 : Fag., urmagerfag
9744 : Fag., elektrikerfag
9745 : Fag., svagstrømsteknik
9746 : Fag., murerfag
9747 : Fag., stenhuggerfag
9748 : Fag., glarmesterfag
9749 : Fag., tømrerfag
9750 : Fag., maskinsnedkerfag
9751 : Fag., snedkerfag
9752 : Fag., træindustri, maskinsnedkerfag
9753 : Fag., blikkenslagerfag
9754 : Fag., bygningsmalerfag
9755 : Fag., skiltemalerfag
9756 : Fag., vognmalerfag
9757 : Fag., fotograffag
9758 : Fag., trykkerfag
9759 : Fag., offsettrykkerfag
9760 : Fag., sætterfag
9761 : Fag., reproteknikerfag
9762 : Fag., serigraffag
9763 : Fag., skrædderfag
9764 : Fag., møbelpolstring og sadelmageri
9765 : Fag., optikerfag
9766 : Fag., tandteknikerfag
9767 : Fag., frisørfag
9768 : Fag., skorstensfejerfag
9769 : Fag., gartnerfag
9770 : Fag., mejerifag
9771 : Fag., slagterfag
9772 : Fag., kødindustri andre tekniske fag
9773 : Fag., bagerfag
9774 : Fag., konditor
9775 : Fag., bager og konditorfag
9776 : Fag., kokkefag
9777 : Fag., bogbinderfag
9778 : Fag., jern metal edb-teknik
9779 : Fag., økonomi og regnskab
9780 : Fag., organisation
9781 : Fag., salg og markedsføring
9782 : Fag., administration
9783 : Fag., engrosvirksomhed
9784 : Fag., bogtryk og repro, fælles
9785 : Fag., finanssektoren
9786 : Fag., reklame
9787 : Fag., gartner
9788 : Fag., beklædning
9800 : Sp., metalindustri og andre tekniske fag
9801 : Sp., stålværksteknik
9802 : Sp., beskyttelsesgassvejsning
9803 : Sp., flammeskæring og gassvejsning
9804 : Sp., lysbuesvejsning
9805 : Sp., pladearbejde
9806 : Sp., naturgasteknik
9807 : Sp., montage og måleteknik
9808 : Sp., spåntagende bearbejdning
9809 : Sp., metalindustri el-teknik
9810 : Sp., medicinalindustrien
9811 : Sp., anlægsområdet
9812 : Sp., betonindustrien
9813 : Sp., maskinførerområdet
9814 : Sp., emballageglasindustri
9815 : Sp., kunst- og brugsglasindustri
9816 : Sp., porcelænsindustrien
9817 : Sp., isoleringsområdet
9818 : Sp., tagdækkerområdet
9819 : Sp., gardindekoratørområdet
9820 : Sp., bygge og anlæg andre områder
9821 : Sp., stilladsområdet
9822 : Sp., væveriområdet
9823 : Sp., farveriområdet
9824 : Sp., trikotageområdet
9825 : Sp., skind- og rulamssyning
9826 : Sp., skoindustrien
9827 : Sp., garveriområdet
9828 : Sp., møbelbetræksyning
9829 : Sp., møbelpolstrer og autosadelmager
9830 : Sp., filmoperatørområdet
9831 : Sp., papirvareindustrien
9832 : Sp., plastindustrien
9833 : Sp., rengøringsservice
9834 : Sp., ejendomsservice
9835 : Sp., sikkerhedsservice
9836 : Sp., vaskeriindustrien
9837 : Sp., landbrug
9838 : Sp., jordbrug i øvrigt
9839 : Sp., gartneri
9840 : Sp., mejeriindustrien
9841 : Sp., pølsemageri
9842 : Sp., tarmrenseri
9843 : Sp., kødbranchen detail
9844 : Sp., nærings- og nydelsesmidler
9845 : Sp., serveringsområdet
9846 : Sp., landtransport service
9847 : Sp., chauffør extern transport
9848 : Sp., redningstjeneste
9849 : Sp., intern transport
9850 : Sp., kranførerområdet
9851 : Sp., havne- og terminalarbejde
9852 : Sp., beklædning og tekstil, forsøg
9853 : Sp., tæppeområdet
9854 : Sp., bogbinderområdet forsøg
9855 : Sp., bogtrykfaget forsøg
9856 : Sp., bryggeriindustrien forsøg
9857 : Sp., bygge og anlæg forsøg
9858 : Sp., murerarbejdsmand
9859 : Sp., bygge og anlæg dykkerområdet
9860 : Sp., fiskerierhverv forsøg
9861 : Sp., fiskeindustri forsøg
9862 : Sp., hotel og restauration, forsøg
9863 : Sp., metalindustri forsøg
9864 : Sp., metalindustri plastteknik
9865 : Sp., kedel- og maskinpasser, forsøg
9866 : Sp., kødbranche forsøg
9867 : Sp., kødbranche, el-teknik
9868 : Sp., jordbrugsområdet forsøg
9869 : Sp., landtransport forsøg
9870 : Sp., mejeriindustri forsøg
9871 : Sp., plastindustri forsøg
9872 : Sp., rengøring mv. forsøg
9873 : Sp., skoindustri forsøg
9874 : Sp., garveri læder
9875 : Sp., træindustri forsøg
9876 : Sp., råtræforarbejdning, træindustrien
9877 : Sp., vaskeriindustri forsøg
9878 : Sp., farve- og lakindustri
9879 : Sp., gødningsindustrien
9880 : Sp., eternit- og mineraluldindustri
9881 : Sp., papir- og støbepapindustri
9882 : Sp., personlig sikkerhed forsøg
9883 : Sp., personlig sikkerhed
9884 : Sp., tilskærerområdet
9886 : Sp., vodbinderierhverv
9887 : Sp., procesindustrien forsøg
9888 : Sp., andre procesinduststrien
9889 : Sp., fjerkræindustri
990 : Pædagogik, supplement efter kandidatuddannelse
9909 : Låseassistent
9910 : Værktøjssliber
9911 : Vindmølleoperatør, vingeproduktion
9912 : Oliefyrstekniker
9913 : Plastsvejser
9914 : Vindmølleoperatør, mekanik og montage
9915 : Vindmølleoperatør
9916 : NDT tekniker
9917 : Montageoperatør
9918 : Aluminiumsoperatøruddannelse
9919 : Montageoperatør
9920 : Kompositoperatør
9933 : Køleassistent
9999 : Igang