Gå til sidens indhold

SALG_FLERE_EJD

Navn

SALG_FLERE_EJD

Beskrivende navn

Salg af flere ejendomme

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1992
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Kode for særlige forhold ved ejendomssalg:

Der er tale om et særligt forhold, hvis salget vedrører flere ejendomme, også kaldet 'bunkesalg'.

Detaljeret beskrivelse

Variablen SALG_FLERE_EJD modtager Danmarks Statistik fra SKAT. Oplysningen stammer fra tinglysning af fast ejendom og SKAT opsætter variablen ud fra om der er flere ejendomme på skødet eller ej.

Se mere information om hvordan SALG_FLERE_EJD anvendes i Ejendomssalgsstatistikken under beskrivelsen af variablen PRIS_BEREGN_KD.

Udviklingen i grafen over SALG_FLERE_EJD=0 (ikke salg af flere ejendomme) følger stort set udviklingen i antallet af ejendomssalg over tid. Antal handler begynder at falde fra 2005-2006 og falder kraftigt 2007-2008 i forbindelse med finanskrisen. Der er mange missing i 2009, men årsagen hertil er ikke blevet undersøgt.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Ejendomssalg

Populationen omfatter alle tinglyste handler af fast ejendom. Selskabshandler der indeholder fast ejendom tinglyses dog ikke, hvorfor populationen ikke omfatter enhver overdragelse af fast ejendom.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1992 31-12-9999 0 : Ingen information
01-01-1992 31-12-9999 1 : Ja