Gå til sidens indhold

BENYTKOD

Navn

BENYTKOD

Beskrivende navn

Benyttelseskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1983
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver ejendommens benyttelse, som den er blevet fastlagt i forbindelse med en vurdering.

Detaljeret beskrivelse

Benyttelseskode 55,56 og 57 anvendes kun ved indberetning til vurderingsregistret og optræder ikke i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister eller udtræk herfra.

Benyttelseskode 28, 29, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 48 og 49 blev indført i forbindelse med 18. almindelige vurdering 1. januar 1986. Samtidig udgik kode 18 og 19.

Benyttelseskode 26 og 27 blev indført i forbindelse med vurderingen i 1993.

Ved indberetning af benyttelseskode 00, 14, 16, 20, 78 eller 79 sættes vurderingsværdier til 0.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Vurderede ejendomme

Populationen angiver antal vurderede ejendomme pr. 1. oktober i det pågældende år.

Værdisæt

Værdisæt

00 : Undtaget for vurdering
01 : Beboelse (evt. med erhverv som en mindre betydende benyttelse)
02 : Beboelse og forretning
03 : Ren forretning
04 : Fabrik og lager
05 : Landbrug, bebygget, mindst 0,55 ha
06 : Særskilt vurderet skov og plantage
07 : Frugtplantage, gartneri og planteskole
08 : Sommerhus
09 : Ubebygget areal (ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10%
10 : Statsejendom (bebygget)
11 : Kommunal beboelses- og forretningsejendom
12 : Anden kommunal ejendom (skole, rådhus mv.)
13 : Andre vurderinger
14 : Vurdering til 0
15 : Udgået kodeværdi (tidligere ejendom under opdørelse)
16 : Udgået ejendom
17 : Ubebygget landbrugslodder
18 : Udgået kodeværdi (tidligere sommerhus på fremmed grund)
19 : Udgået kodeværdi (tidligere andre bygninger på fremmed grund)
20 : Moderejendom for ejerlejligheder
21 : Ejerlejlighed, beboelse (etageejendomme)
22 : Ejerlejlighed, beboelse og forretning
23 : Ejerlejlighed, ren forretning
24 : Ejerlejlighed, fabrik og lager
25 : Ejerlejlighed, iøvrigt
26 : Ejerlejlighed, beboelse (enfamiliehus, dobbelthus, to- trefamhus)
27 : Ejerlejlighed, beboelse (rækkehus)
28 : Ejerlejlighed, sommerhus på fremmed grund
29 : Ejerlejlighed, øvrige på fremmed grund
31 : Støttet andelsbolig
33 : Privat institutions- og serviceejendom
34 : Erhvervsejendom af speciel karakter (fx. varmeværk, dambrug, grusgrav, hønseri, havn)
35 : Udgået kodeværdi (tidl. beboelse m. tilknyttet landbrug på mindst 2 ha udgik i regulering pr 1/1-88).
41 : Beboelse på fremmed grund
42 : Beboelse og forretning på fremmed grund
43 : Ren forretning på fremmed grund
44 : Fabrik og lager på fremmed grund
45 : Anden bygning på fremmed grund
48 : Sommerhus på fremmed grund
49 : Areal med bygning på fremmed grund
55 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. ingen meddelelse til ejeren)
56 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. honorar. meddelelse til ejeren)
57 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. meddelelse til ejeren)
78 : Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen
79 : Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen
98 : Opkrævningsejendom (areal vurderet i anden kommune)