Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

BENYTKOD

Navn

BENYTKOD

Beskrivende navn

Benyttelseskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1983
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver ejendommens benyttelse, som den er blevet fastlagt i forbindelse med en vurdering.

Detaljeret beskrivelse

Benyttelseskode 55,56 og 57 anvendes kun ved indberetning til vurderingsregistret og optræder ikke i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister eller udtræk herfra.

Benyttelseskode 28, 29, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 48 og 49 blev indført i forbindelse med 18. almindelige vurdering 1. januar 1986. Samtidig udgik kode 18 og 19.

Benyttelseskode 26 og 27 blev indført i forbindelse med vurderingen i 1993.

Ved indberetning af benyttelseskode 00, 14, 16, 20, 78 eller 79 sættes vurderingsværdier til 0.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Vurderede ejendomme

Populationen angiver antal vurderede ejendomme pr. 1. oktober i det pågældende år.

Værdisæt

Værdisæt

00 : Undtaget for vurdering
01 : Beboelse (evt. med erhverv som en mindre betydende benyttelse)
02 : Beboelse og forretning
03 : Ren forretning
04 : Fabrik og lager
05 : Landbrug, bebygget, mindst 0,55 ha
06 : Særskilt vurderet skov og plantage
07 : Frugtplantage, gartneri og planteskole
08 : Sommerhus
09 : Ubebygget areal (ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10%
10 : Statsejendom (bebygget)
11 : Kommunal beboelses- og forretningsejendom
12 : Anden kommunal ejendom (skole, rådhus mv.)
13 : Andre vurderinger
14 : Vurdering til 0
15 : Udgået kodeværdi (tidligere ejendom under opdørelse)
16 : Udgået ejendom
17 : Ubebygget landbrugslodder
18 : Udgået kodeværdi (tidligere sommerhus på fremmed grund)
19 : Udgået kodeværdi (tidligere andre bygninger på fremmed grund)
20 : Moderejendom for ejerlejligheder
21 : Ejerlejlighed, beboelse (etageejendomme)
22 : Ejerlejlighed, beboelse og forretning
23 : Ejerlejlighed, ren forretning
24 : Ejerlejlighed, fabrik og lager
25 : Ejerlejlighed, iøvrigt
26 : Ejerlejlighed, beboelse (enfamiliehus, dobbelthus, to- trefamhus)
27 : Ejerlejlighed, beboelse (rækkehus)
28 : Ejerlejlighed, sommerhus på fremmed grund
29 : Ejerlejlighed, øvrige på fremmed grund
31 : Støttet andelsbolig
33 : Privat institutions- og serviceejendom
34 : Erhvervsejendom af speciel karakter (fx. varmeværk, dambrug, grusgrav, hønseri, havn)
35 : Udgået kodeværdi (tidl. beboelse m. tilknyttet landbrug på mindst 2 ha udgik i regulering pr 1/1-88).
41 : Beboelse på fremmed grund
42 : Beboelse og forretning på fremmed grund
43 : Ren forretning på fremmed grund
44 : Fabrik og lager på fremmed grund
45 : Anden bygning på fremmed grund
48 : Sommerhus på fremmed grund
49 : Areal med bygning på fremmed grund
55 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. ingen meddelelse til ejeren)
56 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. honorar. meddelelse til ejeren)
57 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. meddelelse til ejeren)
78 : Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen
79 : Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen
98 : Opkrævningsejendom (areal vurderet i anden kommune)