Gå til sidens indhold

DPTIMER

Navn

DPTIMER

Beskrivende navn

Antal timer hvor der er udbetalt dagpenge

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1998
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen DPTIMER angiver det faktiske antal timer, der er udbetalt dagpenge for, i den pågældende dagpengeuge.

Data er leveret af Arbejdsdirektoratet.

Detaljeret beskrivelse

Det faktiske antal timer fremgår af de enkelte dagpengekort. De faktiske (dagpenge)timer er lig med antal ledighedstimer som indberettes efter fradrag for beskæftigelse, ferie, sygdom mv.

Variablen kan antage en værdi mellem 0 og 37 timer.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Arbejdsløshedsforsikrede der modtager arbejdsløshedsdagpenge (DUR)

Statistikken dækker kun personer, der er arbejdsløshedsforsikrede og modtager arbejdsløshedsdagpenge ekskl. feriedagpenge. Dog medtager statistikken yderligere personer, hvor antallet af dagpengetimer er større end nul, men hvor omfanget ifølge mindsteudbetalingsreglen betyder, at der ikke kan udbetales dagpenge. Personer, hvor omfanget af fradrag medfører, at der ikke kan udbetales dagpenge, indgår derimod ikke i statistikken.

Værdisæt

DPTIMER har ingen værdisæt