Gå til sidens indhold

AARUGE

Navn

AARUGE

Beskrivende navn

År- og ugenummer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1998
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen AARUGE angiver den kalenderuge, som dagpengeudbetalingen vedrører.

Gyldig kalenderuge er angivet på formen ÅÅÅÅUU, eksempelvis 2. uge i 1997 = 199702

Detaljeret beskrivelse

Variablen AARUGE angiver den kalenderuge, som dagpengeudbetalingen vedrører.

Gyldig kalenderuge er angivet på formen ÅÅÅÅUU, eksempelvis 2. uge i 1997 = 199702

Populationer:

Arbejdsløshedsforsikrede der modtager arbejdsløshedsdagpenge (DUR)

Statistikken dækker kun personer, der er arbejdsløshedsforsikrede og modtager arbejdsløshedsdagpenge ekskl. feriedagpenge. Dog medtager statistikken yderligere personer, hvor antallet af dagpengetimer er større end nul, men hvor omfanget ifølge mindsteudbetalingsreglen betyder, at der ikke kan udbetales dagpenge. Personer, hvor omfanget af fradrag medfører, at der ikke kan udbetales dagpenge, indgår derimod ikke i statistikken.

Værdisæt

AARUGE har ingen værdisæt