Gå til sidens indhold

CRAM

Beskrivelse

Det centrale register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM) omfatter alle personer i alderen 16-66 år der er registreret ved det offentlige arbejdsformidlingssystem. Statistikken omfatter ledigheden blandt arbejdsløshedsforsikrede samt blandt de ikke-forsikrede personer, der modtager kontanthjælp efter bistandsloven.

Variable

AKASSE Entydig identifikation af a-kassetilhørsforhold
FORSKAT Forsikringskategori
LARSAGXX Ledighedsårsag (CRAM)
LGRADXX Ledighedsgrad (CRAM)