Gå til sidens indhold

BOLIGART

Navn

BOLIGART

Beskrivende navn

Boligart

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: 01-01-2010

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Arten af bolig.

Variablen er afledt ved at kombinere BBR-variablene Boligtype/BBR.F308 og Enhedsanvendelse/BBR.F307 (se www.bbr.dk).

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår, at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Detaljeret beskrivelse

Arten af bolig.

Variablen er afledt ved at kombinere BBR-variablene Boligtype/BBR.F308 og Enhedsanvendelse/BBR.F307 (se www.bbr.dk).

Bemærk, at "Boligart_gl" i tabellen T_BOLIGOPGØRELSE_FØR2005 kaldes "Boligart" i bolig& EjendomsDatabasen(BED),
jf. tabellen T_Enhedsstamoplysning. Dog findes kodeværdi 08 tilsyneladende ikke før 2005, jf. interne DST-oplysninger i Times 3.

Databrud: Internt opstået databrud, idet teksten til kode 09 er ændret fra "fælleshusholdning" til "bolig i døgninstitution" efter 2004.

Følgende definition gælder efter 1. januar 1981, idet teksten til kode 09 er ændret fra Fælleshusholdning til Bolig i Døgninstitution efter 2004:

Boligart: Stuehus - Kodeværdi=1
Hvis Boligtype er 1-3 og Anvendelse er 110

Boligart: Parcelhus - Kodeværdi=2
Hvis Boligtype er 1-3 og Anvendelse er 120

Boligart: Række-, kæde- og dobbelthus - Kodeværdi=3
Hvis Boligtype er 1-3 og Anvendelse er 130

Boligart: Etagebolig - Kodeværdi=4
Hvis Boligtype er 1-3 og Anvendelse er 140

Boligart: Kollegiebolig - Kodeværdi=5
Hvis Boligtype er 1-3 og Anvendelse er 150

Boligart: Anden helårsbolig - Kodeværdi=6
Hvis Boligtype er 1-3 og Anvendelse er 190

Boligart: Erhvervsbolig - Kodeværdi=7
Hvis Boligtype er 1-3 og Anvendelse er 210-490,520-530

Boligart: Erhvervsenhed - Kodeværdi=8
Hvis Boligtype (Class Enhedsoplysning) er blank og Anvendelse (Class Enhedsoplysning) er 210-490,520-530

Boligart: Bolig i døgninstitution - Kodeværdi=9
Hvis Boligtype (Class Enhedsoplysning) er 4 eller Anvendelse (Class Enhedsoplysning) er 160

Boligart: Sommerhus - Kodeværdi=10
Hvis Boligtype (Class Enhedsoplysning) er 5 eller Anvendelse (Class Enhedsoplysning) er 510,540,590

Boligart: Ukendt boligart - Kodeværdi=99
Hvis Boligtype (Class Enhedsoplysning) er 1-3 og Anvendelse (Class Enhedsoplysning) er 999.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Bestanden af boliger i Danmark pr. 1. januar i året

Statistikken er en totaltælling pr. 1. januar baseret på de administrative registre BBR (Bygnings- og Boligregistret) og CPR. Statistikken omfatter samtlige boliger i Danmark.

Fra før 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang, med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helårsbeboelse. Andre boliger består af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i fælleshusholdninger (her synonym med boliger i døgninstitutioner).

Boligbegrebet er således ændret i forhold til 2004 og tidligere til ikke at omfatte somerhuse og kolonihavehuse.

Fra 2005 gælder følgende: Ved en bolig forstås en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstændig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helårsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helårsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i BBR.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 01 : Stuehus
01-01-1900 31-12-9999 02 : Parcelhus
01-01-1900 31-12-9999 03 : Række-, kæde- og dobbelthus
01-01-1900 31-12-9999 04 : Etagebolig
01-01-1900 31-12-9999 05 : Kollegiebolig
01-01-1900 31-12-9999 06 : Anden helårsbolig
01-01-1900 31-12-9999 07 : Erhvervsbolig
01-01-1900 31-12-9999 08 : Erhvervsenhed
01-01-1900 31-12-9999 09 : Bolig i døgninstitution
01-01-1900 31-12-9999 10 : Fritidshus
01-01-1900 31-12-9999 88 : Bygning uden enhedsopdeling
01-01-1900 31-12-9999 99 : Uoplyst boligart