Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

AJO_SMALT_LOENBELOEB

Navn

AJO_SMALT_LOENBELOEB

Beskrivende navn

Smalt lønbeløb, som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2008
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Smalt lønbeløb, dvs. ekskl. ATP-bidrag og personalegoder

Detaljeret beskrivelse

AJO_SMALT_LOENBELOEB omfatter lønindkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag og personalegoder, som er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst, men ekskl. ATP-bidrag og øvrige personalegoder. Det smalle lønbeløb er som regel lig med jobbets arbejdsmarkedsbidragspligtige A-indkomst. AJO_SMALT_LOENBELOEB er det summerede smalle lønbeløb fra det eller de til jobbet hørende prodjob.
Variablen hentes i Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR), hvor den hedder VJO_SMALT_LOENBELOEB. VJO_SMALT_LOENBELOEB er summeret på basis af komprimering til job fra prodjob, hvor der er et smalt lønbeløb for hvert prodjob (eIR-variablen VPJ_SMALT_LOENBELOEB).
Det smalle lønbeløb defineres og beregnes som summen af:
* A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (eIR-variablen VMO_A_INDK_AM_BIDRAG_BETAL)
* A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (eIR-variablen VMO_A_INDK_AM_BIDRAG_FRI), hvor
* indkomstartkoden (eIR-variablen VMO_INDKOMST_ART_KODE) er 0021, 0026, 0027, 0028, 0033, 0034, 0048, 0056, 0057 (jf. værdisæt til AJO_INDKOMST_ART_KODE), eller
* personen er klassificeret som lønmodtager (eIR-variablen VMO_LOENMODT_KRIT_KODE=1), og indkomstartkoden (eIR-variablen VMO_INDKOMST_ART_KODE) er forskellig fra 0003, 0078 (jf. værdisæt til AJO_INDKOMST_ART_KODE).
I eIR-systemet bruges det smalle lønbeløb ud over til statistikbrug også til kontrol og evt. imputering af løntimetallet samt i forbindelse med komprimering til job, idet der kun dannes et job i eIndkomstregisteret hvis der er et positivt smalt lønbeløb.

ANVENDELSE af AJO_SMALT_LOENBELOEB:
Det smalle lønbeløb anvendes i arbejdstidsregnskabet til fremskrivning af lønsummen fra seneste år, for vhilket der foreligger strukturstatistikker.

DATABRUD inden for AJO_SMALT_LOENBELOEB:
1.1.2011 oprettede SKAT ny indkomstartkode 0026: § 48 E-beskatning. Indkomstartkode 0026 vedrører personer med særlige kvalifikationer og ansættelser, der ikke inden for de seneste 3 år forud for ansættelsen har været fuldt skattepligtige til Danmark. Disse personer kan ansøge om § 48 E-beskatning, som medfører betaling af 26 % skat samt arbejdsmarkedsbidrag i en femårig periode, hvorefter den udenlandske medarbejder overgår til alm. beskatning. Disse indberettede beløb blev imidlertid først inkluderet i smalt og bredt lønbeløb i eIR-systemet og beskæftigelse for lønmodtagere fra 1.1.2012. I alt blev der i 2011 indberettet en samlet løn på 3 mio.kr. på indkomstartkode 0026.VALIDERING af AJO_SMALT_LOENBELOEB:
Det smalle lønbeløb korrigeres normalt ikke. I tilfælde af alvorlige fejl vil beløbet kunne korrigeres i beskæftigelse for lønmodtagere.

Bilag

Graf - Smalt lønbeløb som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder (kr pr md)
Tabel - Smalt lønbeløb som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder (kr pr md)

Populationer:

Lønmodtagere

Populationen i beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) består af alle lønmodtagere ansat i danske virksomheder, hvor lønnen indberettes af arbejdsgiveren til SKAT's eIndkomst, uanset om lønmodtageren bor i Danmark eller udlandet.

Værdisæt

AJO_SMALT_LOENBELOEB har ingen værdisæt