Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

HELTID_DELTID_KODE

Navn

HELTID_DELTID_KODE

Beskrivende navn

heltid eller deltid (arbejdsomfang/potentielt arbejdsomfang)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen HELTID/DELTID er et udtryk for personens samlede arbejdsomfang opdelt i heltids- eller deltidsbeskæftigelse på referencetidspunktet ultimo november.

Heltid/deltid dannes på følgende vis;

0=uoplyst (selvstændige og medarbejdende ægtefæller)
1-4=heltid
5-8=deltid
9=uoplyst

Selvstændige og medarbejdende ægtefæller har uoplyst arbejdsomfang. Uoplyst grupperes normalt sammen med heltid.

Detaljeret beskrivelse

Variablen HELTID/DELTID er et udtryk for personens samlede arbejdsomfang opdelt i heltid eller deltidsbeskæftigelse. Variablen heltid/deltid relaterer sig til personer i beskæftigelse ultimo november. For personer uden for beskæftigelse ultimo november er arbejdsomfanget ikke opgjort.

For selvstændige og medarbejdende ægtefæller er variablen sat til 0, idet der ikke foreligger oplysninger, der muliggør en beregning af arbejdsomfanget som for lønmodtagere. Ved formidling af statistikken kategoriseres selvstændige og medarbejdende ægtefæller som beskæftiget på heltid.

For de forsikrede er kilden til opgørelse af arbejdsomfanget forsikringsomfanget. Personer der er heltidsforsikrede kodes som værende beskæftigede på heltid, mens personer der er deltidsforsikrede kodes som værende forsikrede på deltid.

For ikke-forsikrede kodes variablen ud fra det gennemsnitlige ATP-beløb pr. ansættelsesdag beregnet på basis af længden af jobbet og ATP-beløbets størrelse. I de tilfælde hvor en person har haft flere job ultimo november summeres oplysningerne. Så-fremt en person har et ATP-beløb pr. ansættelsesdag der svarer til mindst 27 timer opgøres han som værende beskæftiget på heltid. Oplysningen om ansættelseslængden har ikke altid den bedste kvalitet. Det betyder, at der er en vis usikkerhed knyttet til opgørelsen af variablen HELTID/DELTID for de ikke-forsikrede.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 1. januar med oplysning om tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november året før.

Populationen i RAS er befolkningen med bopæl i Danmark den 1. januar med oplysning om tilknytning til arbejdsmarkedet på sidste arbejdsdag i november måned året før.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
17-12-1770 31-12-9999 0 : uoplyst (selvstændige og medarbejdende ægtefæller)
17-12-1770 31-12-9999 1 : heltidsforsikret eller sømænd
17-12-1770 31-12-9999 2 : ikke-forsikrede med ugentlig arbejdstid på 27 timer eller mere
17-12-1770 31-12-9999 3 : ikke-forsikrede med ugentlig arbejdstid på 27 timer eller mere
17-12-1770 31-12-9999 5 : deltidsforsikret
17-12-1770 31-12-9999 6 : ikke-forsikrede med ugentlig arbejdstid på 18-27 timer
17-12-1770 31-12-9999 7 : ikke-forsikrede med ugentlig arbejdstid på 9-18 timer
17-12-1770 31-12-9999 8 : ikke-forsikrede med ugentlig arbejdstid på 1-9 timer
17-12-1770 31-12-9999 9 : ikke-forsikrede med uoplyst arbejdstid