Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

TILSTAND_KODE_AMR

Navn

TILSTAND_KODE_AMR

Beskrivende navn

Tilstandskode i AMR

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2008
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen TILSTAND_KODE_AMR (tilstandskode i AMR) kan for nogle socioøkonomiske grupper (SOC_STATUS_KODE) anvendes til at opnå en yderligere detaljering. For andre grupper er TILSTAND_KODE_AMR dog mere aggregeret end SOC_STATUS_KODE

Tilstandskoden bør ikke anvendes til at foretage en socioøkonomisk klassifikation af befolkningen, idet der ikke er 100 pct. logisk sammenhæng mellem TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE.TILSTAND_KODE_AMR er ikke forældlet på samme vis som SOC_STATUS_KODE

Hvis man ønsker at selektere personer i støttet beskæftigelse, skal det ske ved at selektere personer, som er beskæftiget, og som ifølge variablen STOETTE_BESK_KODE (støttet beskæftigelse) er i støttet beskæftigelse. Variablen TILSTAND_KODE_AMR må ikke benyttes.


Detaljeret beskrivelse

Variablen TILSTAND_KODE_AMR (tilstandskode i AMR) kan for nogle socioøkonomiske grupper (SOC_STATUS_KODE) anvendes til at opnå en yderligere detaljering. For andre grupper er TILSTAND_KODE_AMR dog mere aggregeret end SOC_STATUS_KODE

Generelt bør tilstandskoden ikke anvendes til at foretage en socioøkonomisk klassifikation af befolkningen. Det skyldes, at der i nogle tilfælde sker en efterbehandling, som gør, at der ikke nødvendigvis er 100 pct. logisk sammenhæng mellem TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE (socioøkonomisk status). TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE.TILSTAND_KODE_AMR er ikke forældlet på samme vis som SOC_STATUS_KODE Det vedhæftede regneark viser sammenhængen mellem TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE.

Hvis man ønsker at selektere personer i støttet beskæftigelse, skal det ske ved at selektere personer, som er beskæftiget, og som ifølge variablen STOETTE_BESK_KODE (støttet beskæftigelse) er i støttet beskæftigelse. Variablen TILSTAND_KODE_AMR må ikke benyttes.

TILSTAND_KODE_AMR kan give en yderligere deltaljering af offentligt forsørgede uden for arbejdsstyrken. Det drejer sig om personer i vejledning og opkvalificering (SOC_STATUS_KODE=313), personer der modtager ledighedsydelse (SOC_STATUS_KODE=314) og personer i revalidering (SOC_STATUS_KODE=320). TILSTAND_KODE_AMR kan også anvendes til at underopdele personer, der modtager anden pension (SOC_STATUS_KODE=414).

Databrud
Fra og med 2009 er antallet af voksenlærlinge undervurderet, idet ikke alle voksenlærlingeforløb, der er påbegyndt i 2009 eller senere, indgår. Omfanget af underrapporteringen kendes ikke.

Fra 2011 er personer i vejledning og opkvalificering kun underopdelt i to grupper, henholdsvis "vejledning og opkvalificering ordinær uddannelse" og "vejledning og opkvalificering øvrige forløb". Før 2011 var vejledning og opkvalificering underopdelt i syv grupper. Der er ingen en-til-en sammenhæng mellem de gamle og nye grupper.


Bilag

Tabel
Tilstand_soc_status

Populationer:

Tilstandskode i AMR

Alle arbejdsmarkedstilstande i det ikke-timenormerede AMR (PSD_AMR_UN) og det timenormerede AMR (PSD_AMR_TN) har en udfyldt tilstandskode. I PSD_RAS har alle arbejdsmarkedstilstande som relaterer sig til ultimo november en udfyldt tilstandskode.

Populationen i PSD_AMR_UN og PSD_AMR_TN består af arbejdsmarkedstilstande som er i inputregistrene uanset om man har bopæl i Danmark eller ej.

Populationen i PSD_RAS består af 4 delpopulationer: - Personer som har bopæl i Danmark ultimo november, dvs. RAS-populationen. Selekteres ved I_BEFOLKNINGEN_KODE=1 og PRIMAER_STATUS_KODE=1). Herudover - Personer der har lønmodtager job i løbet af året, og hvor jobbet ikke er aktivt ultimo november, uanset om personen har bopæl i Danmark. Selekteres ved PRIMAER_STATUS_KODE=3. Herudover - Bijob som lønmodtager eller selvstændig ultimo november uanset om personen har bopæl i Danmark. Selekteres ved PRIMAER_STATUS_KODE=0. Ønsker man at personen også har bopæl i Danmark suppleres med krav om at I_BEFOLKNINGEN_KODE=1.

Endvidere indeholder PSD_RAS også arbejdsmarkedstilstande ved fravær fra beskæftigelse ultimo november. Selekteres ved PRIMAER_STATUS_KODE=0 og SOC_STATUS_KODE=611,612. Disse arbejdsmarkedstilstande kan altid kobles til et primært job. For de fleste brugere vil det ikke være relevant at selektere disse arbejdsmarkedstilstande.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2008 31-12-9999 11010 : Jobtræning
01-01-2008 31-12-9999 11030 : Ansættelse med løntilskud
01-01-2008 31-12-9999 11039 : Jobrotation
01-01-2008 31-12-9999 11040 : Virksomhedspraktik
01-01-2008 31-12-9999 11049 : Nytteindsats
01-01-2008 31-12-9999 11050 : Fleksjob, lønmodtager
01-01-2008 31-12-9999 11060 : Fleksjob, selvstændig
01-01-2008 31-12-9999 11070 : Skånejob
01-01-2008 31-12-9999 11080 : Servicejob
01-01-2008 31-12-9999 11120 : Voksenlærlinge
01-01-2008 31-12-9999 11520 : Ordinær uddannelse
01-01-2008 31-12-9999 11530 : Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
01-01-2008 31-12-9999 11550 : Korte vejlednings- og afklaringsforløb
01-01-2008 31-12-9999 11570 : Vejledning og introduktion
01-01-2008 31-12-9999 11591 : Vejledning og opkvalificering ordinær uddannelse
01-01-2008 31-12-9999 11592 : Vejledning og opkvalificering øvrige forløb under 4 uger
01-01-2008 31-12-9999 11593 : Vejledning og opkvalificering over 4 uger
01-01-2008 31-12-9999 11594 : Vejledning og opkvalificering øvrige forløb
01-01-2008 31-12-9999 11800 : Selvvalgt uddannelse i 6 uger
01-01-2008 31-12-9999 11900 : Selvvalgt uddannelse på uddannelsesydelse
01-01-2008 31-12-9999 12520 : Forsøg
01-01-2008 31-12-9999 13130 : Orlov til børnepasning
01-01-2008 31-12-9999 14010 : Revalidering, detaljer oplyst
01-01-2008 31-12-9999 14012 : Revalideringsydelse med virksomhedspraktik
01-01-2008 31-12-9999 14014 : Løntilskud ved revalidenters ansættelse med løntilskud
01-01-2008 31-12-9999 15020 : Ledige dagpengemodtaere
01-01-2017 31-12-9999 15025 : Dagpengeledighed
01-01-2008 31-12-9999 15030 : G-dage
01-01-2008 31-12-9999 15035 : Arbejdsmarkedsydelse
01-01-2008 31-12-9999 15070 : Feriedagpenge
01-01-2008 31-12-9999 15080 : Ledige kontanthjælpsmodtagere
01-01-2008 31-12-9999 15100 : Ledighedsydelse mellem fleksjob
01-01-2008 31-12-9999 15110 : Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob
01-01-2008 31-12-9999 15120 : Ledighedsydelse under ferie
01-01-2008 31-12-9999 15130 : Ledighedsydelse under barsel og sygdom
01-01-2008 31-12-9999 15140 : Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse
01-01-2015 31-12-9999 15800 : Syge på dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse
01-01-2008 31-12-9999 16010 : Efterløn
01-01-2008 31-12-9999 16030 : Fleksydelse
01-01-2008 31-12-9999 17005 : Jobafklaringsforløb
01-01-2008 31-12-9999 17024 : Ressourceforløb
01-01-2008 31-12-9999 17025 : Førtidspension
01-01-2008 31-12-9999 17050 : Kontanthjælp
01-01-2008 31-12-9999 17090 : Introduktionsydelse
01-01-2008 31-12-9999 17100 : SU
01-01-2008 31-12-9999 19998 : Øvrige uden for arbejdsstyrken og børn
01-01-2008 31-12-9999 20000 : Lønmodtager
01-01-2008 31-12-9999 30000 : Selvstændig
01-01-2008 31-12-9999 40000 : Medarbejdende ægtefælle
01-01-2008 31-12-9999 50000 : Igangværende uddannelse, elevregistret
01-01-2008 31-12-9999 51000 : Udenlandske studerende
01-01-2008 31-12-9999 70000 : Igangværende uddannelse, kursistregistret
01-01-2008 31-12-9999 7035 : Sygedagpenge, beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 7036 : Sygedagpenge, ej beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 7045 : Barselsdagpenge, beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 7046 : Barselsdagpenge, ej beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 80000 : Igangværende uddannelse, produktionsskoleelev
01-01-2008 31-12-9999 90001 : Folkepension
01-01-2008 31-12-9999 90002 : Tjenestemandspension
01-01-2008 31-12-9999 90003 : Anden pension
01-01-2008 31-12-9999 99999 : Øvrige uden for arbejdsstyrken og børn