Gå til sidens indhold

YDTYPE1

Navn

YDTYPE1

Beskrivende navn

Ydelsestype

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen YDTYPE1 angiver, hvilken ydelsestype personer har modtaget i det enkelte foranstaltningsforløb eller hvilken ydelsestype, der er tilknyttet personen (fx løntilskud).

Detaljeret beskrivelse

1. juli 2003 trådte en ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats i kraft, som bl.a. betød at ydelsestyperne blev forenklet. De er dog først benyttet i vores system fra og med 2004, idet Danmarks Statistik først har implementeret dem i forbindelse med nye årskørsler.

Ledighedsydelse (kode 42) indført i statistikken fra og med 1. januar 2004.

Koderne 36 - 41 er også kommet i forbindelse med lovændringen. I den forbindelse er løntilskud (kode 12) og overenskomstmæssig løn (kode 13) erstattet af de nye løntilskudskoder.

Bemærk, at der i 2001, ud for kode 20, er angivet 1.455 på arbejdsløshedsdagpenge, men ingen de tidligere eller efterfølgende år. Denne observation skyldes indberetnigskilden i 2001. Arbejdsløshedsdagpenge (kode 20) bør derfor ses sideløbende med uddannelsesgodtgørelse (kode 23) og aktiveringsydelse (kode 34), da alle tre koder henfører til aktiverede dagpengeberettigede som har været i vejledning eller uddannelse.

Bilag

Tabel

Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

Værdisæt

00 : Uoplyst
10 : Kontanthjælp, Oplæringsyd., Aktiveringsydelse
11 : Udligningstillæg (par. 17)
12 : Løntilskud
13 : Overenskonstmæssig løn
14 : Oplæringsydelse
15 : Projektydelse
16 : Godtgørelse (par. 20)
17 : Kursus- og deltagergodtgørelse
18 : Igangsætningsydelse
19 : Forsøgsydelse ("stipendium")
20 : Arbejdsløshedsdagpenge
21 : Etableringsydelse
22 : Orlovsydelse
23 : Uddannelsesgodtgørelse
24 : Efterløn
25 : Overgangsydelse
26 : Voksenuddannelsesstøtte
27 : Uddannelsesydelse
28 : Iværksætterydelse
29 : Bruttorevalideringsydelse (par 43.2)
30 : EGU - skoleydelse
31 : EGU praktikløn i kommune
32 : Beskæftigelestillæg
33 : Introduktionsydelse
34 : Aktiveringsydelse AF
36 : Løntilskud under integrationsloven
37 : Starthjælp
38 : Løntilskud for dagpengeberettigede
39 : Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere
40 : Løntilskud skånejob
41 : Løntilskud fleksjob
42 : Ledighedsydelse
97 : Sygedagpenge
98 : Andet
99 : Uoplyst