Gå til sidens indhold

TIMERPU

Navn

TIMERPU

Beskrivende navn

Antal timer pr. uge

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen TIMERPU angiver det gennemsnitlige antal timer pr. uge, en person har været i et givet foranstaltningsforløb.

Detaljeret beskrivelse

I forbindelse med TIMERPU bør det bemærkes, at der i forbindelse med fleks- og skånejob ikke tages højde for det faktiske antal timer i foranstaltningsforløbet, men derimod altid benyttes 37 timer pr. uge i de berørte uger. Dette skyldes dels, at det altid forventes at personer i fleks- og skånejob arbejder alt det de formår, og dels at de faktisk indberettede timer ikke altid synes valide.

Variablen kan antage en værdi mellem 0 - 37 timer. Alle værdier større end 37 nedskrives pr. automatik til 37 timer.

Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

TIMERPU har ingen værdisæt