Gå til sidens indhold

KORAGRAD

Navn

KORAGRAD

Beskrivende navn

Korrigeret AMFORA-grad

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen KORAGRAD angiver den korrigerede AMFORA-grad, dvs. deltagelsesgraden. KORAGRAD benyttes til optælling af antallet af fuldtidsdeltagere i de enkelte foranstaltninger, og den beregnes som personens timer i foranstaltningen i forhold til årets referencetimer, svarende til antallet af forsikrede timer (typisk 37 om ugen).

Detaljeret beskrivelse

KORAGRAD skal altid ses i forhold til den givne periode som datafilen dækker.

Et eksempel på en KORAGRAD er
Startdato = 20000101
Slutdato = 20000630
Timer pr. uge i foranstaltningen = 20
Referencetimer = 37
KORAGRAD = (20/37)*(182/366) = 269

KORAGRAD kan antage en værdi mellem 0 og 1000.

Det bør bemærkes, at der i forbindelse med beregning af KORAGRAD (og dermed i beregningen af fuldtidspersoner) i fleks- og skånejob ikke tages højde for det faktiske antal timer i ordningen, men derimod altid benyttes 37 timer pr. uge i ordningen i de berørte uger.


Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

KORAGRAD har ingen værdisæt