Gå til sidens indhold

INDBER

Navn

INDBER

Beskrivende navn

Indberetter af foranstaltningsforløb

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen INDBER angiver hvilken dataleverandør, der har indberettet foranstaltningsforløbene.

Bemærk, at kode 13 (Arbejdsmarkedsstyrelsen, CRAM) benyttes til definition af tilbagetrækning til og med 3. kvartal 2001. Den afløses af Arbejdsdirektoratet RAM (kode 15) der anvendt første gang i 4. kvartal 2001.

Arbejdsmarkedsstyrelsens Bestandsstatistik (kode 16) er anvendt første gang i 4. kvartal 2001.

Detaljeret beskrivelse

Nedenfor præciseres det, hvilke foranstaltninger der kommer fra hvilke kilder.

Kommunal indberetning (kode 10 og 11) anvendes til komm. aktivering, integrationsuddannelse samt fleks- og skånejob, dvs. foranst-kode: 000, 101, 102, 105, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 998 og 999. En given kommune kan i et givet år have data fra både INDBER-kode 10 og 11, enten fordi kommunen i løbet af året har skiftet indberetter, eller fordi visse dele af en kommunes indberetninger har været registreret i KOMMA-indberetningssystemet (kode 11), mens andre har været registreret i andre indberetningssystemer (kode 10).

Kode 12 (AMPO til og med 3. kvartal 2001, derefter Bestandsstatistikken (opr. kode 16), begge fra Arbejdsmarkedsstyrelsen) anvendes til statslig aktivering, voksenlærlinge, servicejob og orlov, dvs. foranst-kode: 101, 102, 104, 106, 108,109, 110, 111, 113, 117, 123, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140 og 142.

Kode 13 (Arbejdsmarkedsstyrelsen, CRAM) benyttes til definition af tilbagetrækning til og med 3. kvartal 2001. Dvs. foranst-kode: 116, 118, 119 og 121.

Kode 14 (SU-styrelsen) anvendtes indtil 2005 som kilde til 'uddannelse med voksenuddannelsesstøtte', dvs. foranst-kode:107.

Kode 15 (Arbejdsdirektoratets RAM-register) er kilde til tilbagetrækningsordningerne efterløn og overgangsydelse fra og med 4. kvartal 2001. Dvs. foranst-kode: 118 og 119.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

Værdisæt

10 : Kommune
11 : KOMMA
12 : Arbejdsmarkedsstyrelsen, AMPO / Bestandsstatistik
13 : Arbejdsmarkedsstyrelsen, CRAM
14 : Undervisningsministeriet/SU
15 : Arbejdsdirektoratet Ram
16 : Arbejdsmarkedsstyrelsen, Bestandsstatistik