Gå til sidens indhold
Delmål 12.1: Delmål 12.1

Delmål 12.1

Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.

Gå til delmål 12.2 Gå til delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Indikatorer

12.1.1

Antal lande som udvikler, vedtager eller indfører politiske instrumenter med henblik på at støtte skiftet til bæredygtigt forbrug og produktion

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Dog findes der en national strategi for bæredygtig udvikling.

Senest opdateret:

22-03-2022

Del sidens indhold: