Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 130 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
16‑12‑2021 08:00 Nyt Forskning og udvikling Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel CFABNP: FoU udgifter i pct. af BNP Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK01: Erhvervslivets udgifter til egen FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK02: Erhvervslivets udgifter til købte FoU-tjenester Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK09: Erhvervslivets FoU-driftsudgifter Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK110: Erhvervslivets finansiering af udgifter til egen FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK111: Erhvervslivets finansiering af udgifter til købte FoU-tjenester Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK112: Erhvervslivets udgifter til egen FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK113: FoU-personale i erhvervslivet Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FORSK114: FoU-årsværk i erhvervslivet Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF01: FoU-personale i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF02: FoU-årsværk i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF03: FoU årsværk i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF04: FoU-årsværk (pct.) Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF05: FoU omkostninger i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF06: FoU-årsværk udført af personale på højere læreanstalter under universitetsloven Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF07: FoU-omkostninger i den offentlige sektor Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Tabel FOUOFF09: Eksternt finansierede FoU-omkostninger Forskning og udvikling 2020 Nej
16‑12‑2021 08:00 Nyt Innovation i erhvervslivet Innovation og patenter 2020 Ja
16‑12‑2021 08:00 Tabel INN21: Erhvervslivets innovationsudgifter Innovation og patenter 2020 Ja
16‑12‑2021 08:00 Tabel INN22: Innovative virksomheder Innovation og patenter 2020 Ja
16‑12‑2021 08:00 Tabel INN23: Produktinnovative virksomheder Innovation og patenter 2020 Ja
16‑12‑2021 08:00 Tabel INN24: Procesinnovative virksomheder Innovation og patenter 2020 Ja
16‑12‑2021 08:00 Tabel INN25: Virksomheder Innovation og patenter 2020 Ja
27‑01‑2022 08:00 Nyt Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2020/2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST10: Grundskoler Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST11: Uddannelsesinstitutioner med almengymnasiale uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST12: Uddannelsesinstitutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST15: Uddannelsesinstitutioner med erhvervsfaglige uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST16: Erhvervsakademier Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST17: Professionshøjskoler Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST18: Maritime uddannelsesinstitutioner Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST19: Politiet og forsvarets uddannelsesinstitutioner Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST20: Universiteter Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel INST25: Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel LIGEUB3: Uddannelsesaktivitet Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel LIGEUB6: Uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel LIGEUI3: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel LIGEUI6: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT10: Uddannelsesaktivitet Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT11: Uddannelsesaktivitet Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT12: Uddannelsesaktivitet Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT20: Uddannelsesaktivitet i grundskolen Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT30: Uddannelsesaktivitet på gymnasiale uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT34: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT35: Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT40: Uddannelsesaktivitet på korte videregående uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT50: Uddannelsesaktivitet på mellemlange videregående uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT60: Uddannelsesaktivitet på bacheloruddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
27‑01‑2022 08:00 Tabel UDDAKT70: Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser Uddannelser på tværs af uddannelsesniveau 2021 Nej
28‑02‑2022 08:00 Tabel VEUHEL10: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse Voksenuddannelser 2021 Nej
28‑02‑2022 08:00 Tabel VEUHEL20: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse Voksenuddannelser 2021 Nej
01‑03‑2022 08:00 Pub Forskning, udvikling og innovation Forskning og udvikling 2022 Nej
09‑03‑2022 08:00 Nyt Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper Gennemførsel af uddannelse 2020/2021 Nej
09‑03‑2022 08:00 Tabel GENMF10: Gennemførsel af uddannelsesgrupper Gennemførsel af uddannelse 2021 Nej
09‑03‑2022 08:00 Tabel LIGEUB5: Gennemførsel af uddannelsesgrupper Gennemførsel af uddannelse 2021 Nej
09‑03‑2022 08:00 Tabel LIGEUI5: Ligestillingsindikator for frafald inden for 5 år Gennemførsel af uddannelse 2016 Nej
14‑03‑2022 08:00 Tabel KVOTIEN: Klassekvotienter i grundskolen Grundskole 2021 Nej
25‑03‑2022 08:00 Nyt Kursister ved voksen- og efteruddannelse Højskolekurser 2020/2021 Nej
25‑03‑2022 08:00 Tabel LIGEUB2: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Højskolekurser 2021 Nej
25‑03‑2022 08:00 Tabel LIGEUI2: Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Højskolekurser 2021 Nej
25‑03‑2022 08:00 Tabel VEUHOJ11: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser Højskolekurser 2021 Nej
25‑03‑2022 08:00 Tabel VEUHOJ21: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser Højskolekurser 2021 Nej
25‑03‑2022 08:00 Tabel VEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Højskolekurser 2021 Nej
30‑03‑2022 08:00 Nyt Befolkningens uddannelse Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Nej
30‑03‑2022 08:00 Tabel HFUDD11: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2021 Nej
30‑03‑2022 08:00 Tabel HFUDD16: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2020 Nej
30‑03‑2022 08:00 Tabel HFUDD21: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2021 Nej
30‑03‑2022 08:00 Tabel LIGEUB1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Nej
30‑03‑2022 08:00 Tabel LIGEUI0: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Nej
30‑03‑2022 08:00 Tabel LIGEUI1: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Nej
05‑04‑2022 08:00 Nyt Fuldførte ungdomsuddannelser Unges status på ungdomsuddannelser 2020/2021 Nej
05‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS10: 18 - 25 åriges ungdomsuddannelser Unges status på ungdomsuddannelser 2021 Nej
05‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS12: 18-25 årige Unges status på ungdomsuddannelser 2021 Nej
05‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS14: 18-25 årige Unges status på ungdomsuddannelser 2021 Nej
05‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS16: 18-25 årige Unges status på ungdomsuddannelser 2021 Nej
05‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS20: 18-25 årige Unges status på ungdomsuddannelser 2021 Nej
05‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS22: 18-25 årige Unges status på ungdomsuddannelser 2021 Nej
05‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS24: 18-25 årige Unges status på ungdomsuddannelser 2021 Nej
19‑04‑2022 08:00 Nyt Udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende 2020/2021 Nej
19‑04‑2022 08:00 Tabel UDVSTD02: Udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende 2021 Nej
27‑04‑2022 08:00 Nyt Fuldførte videregående uddannelser Unges status på videregående uddannelser 2020/2021 Nej
27‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS40: 25 - 45 åriges videregående uddannelse Unges status på videregående uddannelser 2021 Nej
27‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS42: 25-45 årige Unges status på videregående uddannelser 2021 Nej
27‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS44: 25-45 årige Unges status på videregående uddannelser 2021 Nej
27‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS46: 25-45 årige Unges status på videregående uddannelser 2021 Nej
27‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS50: 25-45 årige Unges status på videregående uddannelser 2021 Nej
27‑04‑2022 08:00 Tabel STATUS54: 25-45 årige Unges status på videregående uddannelser 2021 Nej
12‑05‑2022 08:00 Nyt Offentligt forskningsbudget Forskning og udvikling 2022 Nej
12‑05‑2022 08:00 Tabel FOUBUD: Offentligt forskningsbudget Forskning og udvikling 2022 Nej
12‑05‑2022 08:00 Tabel FOUBUD1: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. Forskning og udvikling 2022 Nej
12‑05‑2022 08:00 Tabel FOUBUD4: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. Forskning og udvikling 2025 Nej
12‑05‑2022 08:00 Tabel FOUBUD5: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. Forskning og udvikling 2025 Nej
17‑05‑2022 08:00 Nyt Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2021 Nej
17‑05‑2022 08:00 Tabel FORLOB10: Fra grundskole til fortsat uddannelse Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2021 Nej
17‑05‑2022 08:00 Tabel FORLOB15: Fra gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2021 Nej
25‑05‑2022 08:00 Nyt Fra uddannelse til arbejdsmarked Fra uddannelse til arbejdsmarked 2020 Nej
25‑05‑2022 08:00 Tabel OVGARB10: Fra uddannelsesgrupper til fortsat uddannelse eller arbejdsmarked Fra uddannelse til arbejdsmarked 2018 Nej
15‑06‑2022 08:00 Tabel RDCE01: Udgifter til FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
15‑06‑2022 08:00 Tabel RDCE02: Finansiering af FoU fra udlandet Forskning og udvikling 2020 Nej
15‑06‑2022 08:00 Tabel RDCE03: Udgifter til FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
15‑06‑2022 08:00 Tabel RDCE042: Udgifter til FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
15‑06‑2022 08:00 Tabel RDCE05: Udgifter til FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
15‑06‑2022 08:00 Tabel RDCE06: Offentlige myndigheders udgifter til FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
15‑06‑2022 08:00 Tabel RDCP0129: Ansatte inden for FoU Forskning og udvikling 2020 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel LIGEUB4: Elever i grundskolen Grundskole 2021 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel LIGEUI4: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen (offentlige skoler og specialområdet) Grundskole 2021 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel SPECIAL1: Elever, grundskolen Grundskole 2021 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel SPECIAL2: Elever, grundskolen Grundskole 2021 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel SPECIAL3: Elever, grundskolen (efterskoler) Grundskole 2020 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel PHD1: Tilgang af studerende, phd uddannelserne Ph.d.-uddannelser 2021 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel PHD2: Tildelte phd grader Ph.d.-uddannelser 2021 Nej
23‑06‑2022 08:00 Tabel PHD3: Bestand af studerende, phd uddannelserne Ph.d.-uddannelser 2021 Nej
01‑11‑2022 08:00 Nyt Virksomhedernes videre- og efteruddannelse Voksenuddannelser 2020 Nej
01‑11‑2022 08:00 Tabel CVTS1: Efteruddannelse i virksomhederne (CVTS) Voksenuddannelser 2020 Nej
11‑11‑2022 08:00 Nyt Forskning og udvikling i erhvervslivet Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK01: Erhvervslivets udgifter til egen FoU Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK02: Erhvervslivets udgifter til købte FoU-tjenester Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK09: Erhvervslivets FoU-driftsudgifter Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK110: Erhvervslivets finansiering af udgifter til egen FoU Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK111: Erhvervslivets finansiering af udgifter til købte FoU-tjenester Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK112: Erhvervslivets udgifter til egen FoU Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK113: FoU-personale i erhvervslivet Forskning og udvikling 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel FORSK114: FoU-årsværk i erhvervslivet Forskning og udvikling 2021 Nej
22‑11‑2022 08:00 Nyt Innovation i erhvervslivet Innovation og patenter 2021 Nej
22‑11‑2022 08:00 Tabel INN21: Erhvervslivets innovationsudgifter Innovation og patenter 2021 Nej
22‑11‑2022 08:00 Tabel INN22: Innovative virksomheder Innovation og patenter 2021 Nej
22‑11‑2022 08:00 Tabel INN23: Produktinnovative virksomheder Innovation og patenter 2021 Nej
22‑11‑2022 08:00 Tabel INN24: Procesinnovative virksomheder Innovation og patenter 2021 Nej
22‑11‑2022 08:00 Tabel INN25: Virksomheder Innovation og patenter 2021 Nej