Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 500 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
05‑12‑2022 08:00 Nyt Den offentlige sektors finanser Offentlig sektors økonomi 2021 Ja
05‑12‑2022 08:00 Tabel OFF14: Den offentlige sektors finanser Offentlig sektors økonomi 2021 Ja
05‑12‑2022 08:00 Tabel OFF14A: Offentlige virksomheder Offentlig sektors økonomi 2021 Ja
06‑12‑2022 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner November 2022 Ja
06‑12‑2022 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner November 2022 Ja
08‑12‑2022 08:00 Nyt Udenrigshandel med økologiske varer Import og eksport af varer og tjenester 2021 Ja
09‑12‑2022 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel BBM: Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel BEC2M: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester September 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester September 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester September 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel SITC5R4M: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHM: Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHTL: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHTP: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHTX: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHV1: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHV2: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHV3: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHV4: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHV5: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHV6: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel UHV7: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel VUHM: Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel VUHQ: Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel VUHTX: Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Ja
09‑12‑2022 08:00 Tabel VUHV4: Versionstabel af UHV4 - Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Ja
12‑12‑2022 08:00 Nyt Forbruger- og nettoprisindeks Forbrugerprisindeks November 2022 Ja
12‑12‑2022 08:00 Tabel PRIS111: Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks November 2022 Ja
12‑12‑2022 08:00 Tabel PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks November 2022 Ja
12‑12‑2022 08:00 Tabel PRIS114: Nettoprisindeks Forbrugerprisindeks November 2022 Ja
12‑12‑2022 08:00 Tabel PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks November 2022 Ja
12‑12‑2022 08:00 Tabel PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Forbrugerprisindeks November 2022 Ja
12‑12‑2022 08:00 Tabel PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) Forbrugerprisindeks November 2022 Ja
15‑12‑2022 08:00 Tabel MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) Renter og bidrag November 2022 Ja
19‑12‑2022 08:00 Nyt Forbrugsundersøgelsen Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU01: Forbrugsundersøgelsen Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU02: Husstandenes gennemsnitlige forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU03: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU04: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU05: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU06: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU07: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU08: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
19‑12‑2022 08:00 Tabel FU09: Husstandenes gennemsnitlige indkomst og forbrug Forbrugsundersøgelsen 2021 Nej
20‑12‑2022 08:00 Nyt Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger EU pris- og mængdesammenligning 2021 Nej
20‑12‑2022 08:00 Nyt Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger EU pris- og mængdesammenligning 2021 Nej
20‑12‑2022 08:00 Tabel PPP: Købekraftpariteter og internationale mængde- og prissammenligninger EU pris- og mængdesammenligning 2021 Nej
20‑12‑2022 08:00 Tabel PPP11: Købekraftkorrigerede indeks og værdier per indbygger EU pris- og mængdesammenligning 2021 Nej
20‑12‑2022 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger December 2022 Nej
20‑12‑2022 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger December 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) November 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig sektors økonomi 3. kvt. 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 3. kvt. 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 3. kvt. 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 2021 Nej
21‑12‑2022 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 3. kvt. 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 3. kvt. 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 3. kvt. 2022 Nej
21‑12‑2022 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Nyt Nationalregnskab Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 3. kvt. 2022 revideret Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag November 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Nyt Sektorfordelt nationalregnskab Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKSFK: Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel NKS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
23‑12‑2022 08:00 Tabel VNKSFK: Versionstabel NKSFK - Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Nyt Ejendomssalg (kvt.) Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJS10: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJS20: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJS30: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJS40: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJS50: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Oktober 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Oktober 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
06‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
09‑01‑2023 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel BBM: Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel BEC2M: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester Oktober 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel SITC5R4M: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHM: Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHTL: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHTP: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHTX: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHV1: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHV2: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHV3: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHV4: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHV5: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHV6: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel UHV7: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel VUHM: Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel VUHQ: Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel VUHTX: Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 3. kvt. 2022 Nej
09‑01‑2023 08:00 Tabel VUHV4: Versionstabel af UHV4 - Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Nyt Forbruger- og nettoprisindeks Forbrugerprisindeks December 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS111: Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks December 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS112: Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks December 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS114: Nettoprisindeks Forbrugerprisindeks December 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS115: Nettoprisindeks Forbrugerprisindeks 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks December 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Forbrugerprisindeks December 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) Forbrugerprisindeks December 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS119: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS8: Forbrugerprisindeks, årsgennemsnit Forbrugerprisindeks 2022 Nej
10‑01‑2023 08:00 Tabel PRIS9: Forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation Forbrugerprisindeks 2022 Nej
11‑01‑2023 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner December 2022 Nej
11‑01‑2023 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner December 2022 Nej
11‑01‑2023 08:00 Tabel TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner 4. kvt. 2022 Nej
11‑01‑2023 08:00 Tabel TVANG3: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner 2022 Nej
13‑01‑2023 08:00 Tabel MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) Renter og bidrag December 2022 Nej
18‑01‑2023 08:00 Nyt Kommunale og regionale budgetter Kommunernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
18‑01‑2023 08:00 Tabel BUDKC: Kommunernes budgetter, grupperinger med tekst - Kommunernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
18‑01‑2023 08:00 Tabel BUDK1: Kommunernes budgetter, hovedkonti Kommunernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
18‑01‑2023 08:00 Tabel BUDK100: Kommunernes budgetter, grupperinger uden tekst - Kommunernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
18‑01‑2023 08:00 Tabel BUDK32: Kommunernes budgetter, funktioner Kommunernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
18‑01‑2023 08:00 Tabel BUDR1: Region budgetter (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
18‑01‑2023 08:00 Tabel BUDR32: Region budgetter (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
23‑01‑2023 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) December 2022 Nej
23‑01‑2023 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger Januar 2023 Nej
23‑01‑2023 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger Januar 2023 Nej
23‑01‑2023 08:00 Tabel FORV2: Planer om større investeringer Forbrugerforventninger 1. kvt. 2023 Nej
27‑01‑2023 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag December 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJS10: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJS20: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJS30: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJS40: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJS50: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg November 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg November 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
31‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK63: Kommunernes finansielle aktiver og passiver Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK64: Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK65: Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK73: Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK74: Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGR63: Regionernes finansielle aktiver og passiver Regionernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGR64: Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGR65: Regionernes langfristede gæld (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel MPK18: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) Renter og bidrag 4. kvt. 2022 Nej
06‑02‑2023 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner Januar 2023 Nej
06‑02‑2023 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Januar 2023 Nej
08‑02‑2023 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel BBM: Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel BEC2M: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester November 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel SITC5R4M: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHM: Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHTL: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHTP: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHTX: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHV1: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHV2: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHV3: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHV4: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHV5: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHV6: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel UHV7: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel VUHM: Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel VUHQ: Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel VUHTX: Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel VUHV4: Versionstabel af UHV4 - Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
08‑02‑2023 08:00 Nyt Produktivitetsudviklingen Produktivitet 2021 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel NP25: Produktivitetsudviklingen Produktivitet 2021 Nej
08‑02‑2023 08:00 Tabel NP25V: Vækstregnskab Produktivitet 2021 Nej
10‑02‑2023 08:00 Nyt Forbruger- og nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Januar 2023 Nej
10‑02‑2023 08:00 Tabel PRIS111: Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks Januar 2023 Nej
10‑02‑2023 08:00 Tabel PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Januar 2023 Nej
10‑02‑2023 08:00 Tabel PRIS114: Nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Januar 2023 Nej
10‑02‑2023 08:00 Tabel PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Januar 2023 Nej
10‑02‑2023 08:00 Tabel PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Forbrugerprisindeks Januar 2023 Nej
10‑02‑2023 08:00 Tabel PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) Forbrugerprisindeks Januar 2023 Nej
15‑02‑2023 08:00 Nyt BNP-indikator Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Nej
15‑02‑2023 08:00 Tabel MPK100: Effektiv rente af statsobligationer Renter og bidrag 2022 Nej
15‑02‑2023 08:00 Tabel MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) Renter og bidrag Januar 2023 Nej
20‑02‑2023 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger Februar 2023 Nej
20‑02‑2023 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger Februar 2023 Nej
27‑02‑2023 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag Januar 2023 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NABB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NABPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NABP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJS10: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJS20: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJS30: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJS40: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJS50: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg December 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg December 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel HUS1: Huslejeindeks for boliger Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Nej
28‑02‑2023 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Januar 2023 Nej
28‑02‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 og året 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAN1: Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHL2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHL4: 5 Danmark og udlandet (hovedposter) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NAH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VNABB10: Versionstabel NABB10 Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VNABP10: Versionstabel NABP10 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VNAHC21: Versionstabel NAHC21 - Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VNAN1: Versionstabel NAN1 - Forsyningsbalance (år) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
28‑02‑2023 08:00 Tabel VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
02‑03‑2023 08:00 Nyt Selskabsbeskatning Skatter og afgifter I indkomståret 2021 Nej
02‑03‑2023 08:00 Tabel SELSK1: Selskaber mv. Skatter og afgifter 2021 Nej
02‑03‑2023 08:00 Tabel SELSK2: Skatteydende selskaber mv. Skatter og afgifter 2021 Nej
02‑03‑2023 08:00 Tabel SELSK3: Selskabsskat fordelt - DB07 Skatter og afgifter 2021 Nej
06‑03‑2023 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner Februar 2023 Nej
06‑03‑2023 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Februar 2023 Nej
10‑03‑2023 08:00 Nyt Forbruger- og nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
10‑03‑2023 08:00 Tabel PRIS111: Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
10‑03‑2023 08:00 Tabel PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
10‑03‑2023 08:00 Tabel PRIS114: Nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
10‑03‑2023 08:00 Tabel PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
10‑03‑2023 08:00 Tabel PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
10‑03‑2023 08:00 Tabel PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel BBM: Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel BEC2M: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel BEC2Y: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel KN8Y: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel KONJ2Y: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel SITCIXY: Indeks for importen og eksporten Import og eksport af varer og tjenester 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester December 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel SITC2R4Y: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel SITC5R4M: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel SITC5R4Y: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHIXY: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHM: Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHTL: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHTP: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHTX: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHV1: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHV2: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHV3: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHV4: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHV5: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHV6: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel UHV7: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel VUHM: Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel VUHQ: Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel VUHTX: Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
13‑03‑2023 08:00 Tabel VUHV4: Versionstabel af UHV4 - Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
15‑03‑2023 08:00 Tabel REGK1E: Kommunernes foreløbige regnskaber på hovedkonti Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Nej
15‑03‑2023 08:00 Tabel REGK3E: Kommunernes foreløbige regnskaber på funktioner Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Nej
15‑03‑2023 08:00 Tabel REGR1E: Regionernes foreløbige regnskaber på hovedkonti Regionernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
15‑03‑2023 08:00 Tabel REGR1E: Regionernes foreløbige regnskaber på hovedkonti Regionernes regnskaber og budgetter 2022 Nej
15‑03‑2023 08:00 Tabel REGR3E: Regionernes foreløbige regnskaber på funktioner Regionernes regnskaber og budgetter 2023 Nej
15‑03‑2023 08:00 Tabel REGR3E: Regionernes foreløbige regnskaber på funktioner Regionernes regnskaber og budgetter 2022 Nej
15‑03‑2023 08:00 Tabel MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) Renter og bidrag Februar 2023 Nej
17‑03‑2023 08:00 Tabel PRIS201: Husstandsopdelte forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks Februar 2023 Nej
22‑03‑2023 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Februar 2023 Nej
23‑03‑2023 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger Marts 2023 Nej
23‑03‑2023 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger Marts 2023 Nej
24‑03‑2023 08:00 Nyt Regnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlig sektors økonomi 2022 marts-version Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF10: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF10B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 2023 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF12: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF17: Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder) Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF18: Offentlig forvaltning og service, renter Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF26: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF26B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 2023 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF3: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel OFF3B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 2023 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel SKAT: Skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
24‑03‑2023 08:00 Tabel SKRES2: Skatter der ikke indbetales, periodiseret Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
27‑03‑2023 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag Februar 2023 Nej
29‑03‑2023 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Nej
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Nej
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Nej
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 2022 Nej
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Nej
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Nej
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Nej
29‑03‑2023 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABB19: Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABP19: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Nyt Ejendomssalg (kvt.) Ejendomssalg 4. kvt. 2023 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJS10: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJS20: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJS30: Kvartalsvis ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJS40: Årlig ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJS50: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Januar 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Januar 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 revideret Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAN1: Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NP23: Arbejdsproduktivitet Produktivitet 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel OFFRES10: Offentlige restancer Restancer til det offentlige 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel OFFRES11: Offentlige restancer Restancer til det offentlige 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel OFFRES20: Skatterestancer Restancer til det offentlige 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel OFFRES21: Skatterestancer Restancer til det offentlige 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel OFFRES30: Andre offentlige restancer Restancer til det offentlige 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel OFFRES31: Andre offentlige restancer Restancer til det offentlige 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab (år) Samlet nationalregnskab 2022 marts-version Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHL2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHL4: 5 Danmark og udlandet (hovedposter) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHO4: 5 Danmark og udlandet (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNABB10: Versionstabel NABB10 Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNABP10: Versionstabel NABP10 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNAHC21: Versionstabel NAHC21 - Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNAN1: Versionstabel NAN1 - Forsyningsbalance (år) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNASFK: Versionstabel NASFK - Nationalregnskabets finansielle konti Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNASO1: Versionstabel NASO1 - Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNASO2: Versionstabel NASO2 - 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNAS3: Versionstabel NAS3 - 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Samlet nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Nyt Sektorfordelt nationalregnskab Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASFK: Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASL1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASL2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASO2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKSFK: Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNKSFK: Versionstabel NKSFK - Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Nej
03‑04‑2023 08:00 Tabel SKTRYK: Skattetryk Skatter og afgifter 2022 Nej
05‑04‑2023 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel BBM: Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 4. kvt. 2022 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 4. kvt. 2022 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel BEC2M: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester Januar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel SITC5R4M: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHM: Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHTL: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHTP: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHTX: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 4. kvt. 2022 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHV1: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHV2: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHV3: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
05‑04‑2023 08:00 Tabel UHV4: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester Februar 2023 Nej
 
Bemærk: Du kan kun få vist de første 500 resultater