Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udgivelseskalender

Få et overblik over aktuelle og planlagte offentliggørelser i vores udgivelseskalender.

Udskudte udgivelser

  • Nyt Fertilitetsdatabasen 2018 der var planlagt til at udkomme 26-11-2019 er udskudt til 18-12-2019.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Fødsler der var planlagt til at udkomme 26-11-2019 er udskudt til 18-12-2019: FODL, FODV, FOD8, FOD9
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Internet, radio og tv der var planlagt til at udkomme 19-08-2019 er udskudt til 12-03-2020: VIR331

Filtrer visning

Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
16‑12‑2019 08:00 Tabel ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) Animalsk produktion Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg Animalsk produktion Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel ANI51: Slagtninger og produktion af svin Animalsk produktion Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse Animalsk produktion Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Pub Kriminalitet Anmeldte forbrydelser 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Nyt Firmaernes køb og salg Firmaernes køb og salg Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel FIKS11: Firmaernes køb og salg Firmaernes køb og salg Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel FIKS22: Firmaernes køb og salg (19-grupperingen) Firmaernes køb og salg Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel FIKS33: Firmaernes køb og salg (36 og 127-grupperingen) Firmaernes køb og salg Oktober 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel FIKS44: Firmaernes køb og salg (detaljeret) Firmaernes køb og salg 3. kvt. 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel FIKS55: Firmaernes køb og salg Firmaernes køb og salg 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel FIKS9: Firmaernes køb og salg, historisk sammendrag Firmaernes køb og salg 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK49: Pensionskasser Forsikrings- og pensionssektor 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK50: Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse Forsikrings- og pensionssektor 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK51: Livsforsikringsselskabernes balance Forsikrings- og pensionssektor 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK52: Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse Forsikrings- og pensionssektor 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK53: Skadesforsikringsselskabernes balance Forsikrings- og pensionssektor 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK55: Den finansielle sektor, hovedtal Forsikrings- og pensionssektor 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK39: Pengeinstitutternes resultatopgørelse Pengeinstitutter 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK43: Pengeinstitutternes særlige indlånsformer Pengeinstitutter 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK47: Realkreditinstitutternes resultatopgørelse Pengeinstitutter 2018 Ja
16‑12‑2019 08:00 Nyt Producent- og importprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer November 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel PRIS1115: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Producent- og importprisindeks for varer November 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel PRIS4015: Producentprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer November 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel PRIS4115: Importprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer November 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel PRIS4215: Producentprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer November 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel PRIS4315: Producent- og importprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer November 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel PRIS4615: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Producent- og importprisindeks for varer November 2019 Ja
16‑12‑2019 08:00 Tabel MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) Renter og aktieindeks November 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Nyt Godstransport med danske lastbiler Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel IVG11: International vejgodstransport med dansk lastbil Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel IVG121: International godstransport med dansk lastbil Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel IVG13: International vejgodstransport med dansk lastbil Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel IVG14: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international vejgodstransport Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NVG11: National vejgodstransport Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NVG121: National vejgodstransport Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NVG13: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel VG2: Vejgodstransport (faktiske tal) Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel VG3: Vejgodstransport (sæsonkorrigeret) Godstransport med lastbil 3. kvt. 2019 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NRBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Nøgletal, regionale regnskaber 2018 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NRBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Nøgletal, regionale regnskaber 2018 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NRHB: Befolkning Nøgletal, regionale regnskaber 2018 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NRHP: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Nøgletal, regionale regnskaber 2018 Ja
17‑12‑2019 08:00 Nyt Regionale regnskaber Regionale regnskaber, brancher 2018 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NRBI10: Investeringer (10a3-gruppering) Regionale regnskaber, brancher 2017 Ja
17‑12‑2019 08:00 SE Regionale regnskaber Regionale regnskaber, hele økonomien 2018 Ja
17‑12‑2019 08:00 Tabel NRS: Husholdningernes indkomst Regionale regnskaber, sektorer 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Nyt Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger EU pris- og mængdesammenligning 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Nyt Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger EU pris- og mængdesammenligning 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Tabel PPP: Købekraftpariteter og internationale mængde- og prissammenligninger EU pris- og mængdesammenligning 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Tabel PPP11: Købekraftkorrigerede indeks og værdier per indbygger EU pris- og mængdesammenligning 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Nyt Fertilitetsdatabasen Fødsler 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Tabel FODL: Levendefødte og dødfødte Fødsler 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Tabel FODV: Levendefødte og dødfødte Fødsler 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Tabel FOD8: Enkelt- og flerfødsler Fødsler 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Tabel FOD9: Flerfødsler fordelt Fødsler 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Nyt Offentlig miljøbeskyttelse Grøn økonomi 2017 og 2018 Ja
18‑12‑2019 08:00 Tabel MREG22: Offentlig miljøbeskyttelse Grøn økonomi 2018 Ja
19‑12‑2019 08:00 Nyt Arbejdsomkostninger i EU og USA Arbejdsomkostninger 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 2018 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 SE Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 SE Kvartalsvise offentlige finanser Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Nyt Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AUKS01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AUKS02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AUK01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AUK02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AUK03: Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AUK04: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AUK05: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AULKP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AULK01: Fuldtidsledige Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AULK02: Fuldtidsledige og ledighedsberørte Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel AULK03: Fuldtidsledige Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen 3. kvt. 2019 Ja
19‑12‑2019 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Nyt Beskæftigelse for lønmodtagere (md) Beskæftigelse for lønmodtagere Oktober 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK01: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere Oktober 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK02: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere Oktober 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK03: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere Oktober 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK04: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere Oktober 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK20: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK21: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK22: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK23: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK30: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK31: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK32: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK33: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK34: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK43: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK44: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK45: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK46: Indvandrere med lønmodtagerjob Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK60: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 2. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK61: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 2. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK62: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 2. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK63: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK64: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK67: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 2. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK68: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 2. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel LBESK69: Lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 SE Betalingsbalancen over for udlandet (kvt.) Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks November 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel DETA151: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Oktober 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel DETA152: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks November 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger December 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger December 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 SE Nationalregnskab (kvt.) rev. Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel NKS3: 2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Nyt Kvartalsvist nationalregnskab Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab 3. kvt. 2019 revideret Ja
20‑12‑2019 08:00 Nyt Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) Offentlig beskæftigelse 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel OBESK1: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Offentlig beskæftigelse 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel OBESK2: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Offentlig beskæftigelse 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel OBESK3: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Offentlig beskæftigelse 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel OBESK4: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Offentlig beskæftigelse 3. kvt. 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for Serviceerhverv Oktober 2019 Ja
20‑12‑2019 08:00 Pub Resultatplan Tværgående publikationer 2020 Ja
23‑12‑2019 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) November 2019 Ja
23‑12‑2019 08:00 Nyt Formue og gæld Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE1: Familiefordelt nettoformue Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE2: Familiefordelt nettoformue Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE3: Familiefordelt nettoformue Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE4: Familiefordelt nettoformue Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE5: Familiefordelt nettoformue Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE7: Formue og gæld pr. person Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE8A: Nettoformue pr. person på mindst 18 år Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel FORMUE8B: Nettoformue ekskl. pensionsformue pr. person på mindst 18 år Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel LIGEII7: Ligestillingsindikator for nettoformue for personer Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel LIGEII8: Ligestillingsindikator for pensionsformue for personer Familiefordelt formue og gæld 2018 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Produktionsindeks for bygge og anlægssektoren Oktober 2019 Ja
23‑12‑2019 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og aktieindeks November 2019 Ja