Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Lukning af bibliotekerne gav boost til digitalt udlån

Individbaserede biblioteksudlån 1. kvt. 2020

I dagene op til nedlukningen af bibliotekerne i Danmark 13. marts blev der hamstret hos folkebibliotekerne. Torsdag 12. marts blev der således foretaget i alt 125.000 udlån, hvilket var ca. 50 pct. mere end torsdagen inden. Nedlukningen satte en brat stopper for udlån af fysiske bøger, men udlånet fra Ereolen, som er folkebibliotekernes udlån af e-bøger og lydbøger, steg markant fra gennemsnitligt 16.500 til 25.800 udlån om dagen. Det gennemsnitlige antal daglige lånere hos Ereolen steg også fra 5.900 til 9.100 lånere. I april måned havde Ereolen i gennemsnit 8.200 lånere, der foretog 24.600 udlån om dagen, det vil sige en smule under niveauet i ugerne umiddelbart efter nedlukningen, men stadig på et højere niveau end før nedlukningen. I alt blev der i første kvartal udlånt 5,8 mio. fysiske materialer til 617.700 lånere, mens Ereolen udlånte 1,6 mio. bøger til 365.600 lånere.

Antal udlån i marts hos folkebibliotekerne og EreolenKilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS).

Kvinder lånte dobbelt så meget som mænd

I første kvartal 2020 stod kvinder for 70 pct. af udlånet hos folkebibliotekerne, mens mænd stod for 30 pct. Denne skævhed gør sig gældende over hele landet, men er en anelse mindre udtalt i Region Hovedstaden, hvor kvinderne stod for 67 pct. af udlånet, mens de i Region Nordjylland stod for 73 pct. Kvindernes andel af det digitale udlån hos Ereolen var 65 pct.

Flest udlån foretaget af personer i alderen 40 til 49 år

Ser man på antal udlån fordelt på aldersgrupper var der flest udlån i aldersgruppen 40 til 49 år, hvor der i alt blev foretaget 1,2 mio. udlån hos folkebibliotekerne fordelt på 108.000 lånere. Dette svarer til 11 bøger i gennemsnit pr. låner. Ser man på antallet af lånere i forhold til hele befolkningen, så er det også i denne aldersgruppe, at flest låner bøger. I alt har 14 pct. af befolkningen i alderen fra 40 til 49 år lånt materialer på biblioteket i første kvartal 2020. Aldersgruppen 40 til 49 år er med 320.400 udlån også den aldersgruppe, der har flest udlån hos Ereolen. Set i forhold til hele befolkningen har 9 pct. af de 40 til 49 årige brugt Ereolen. Det er den næsthøjeste andel efter aldersgruppen fra 10 til 19 år, hvor 11 pct. har brugt Ereolen. De 10 til 19 årige har dog i gennemsnit lånt færre bøger pr. person, hvilket giver et mindre samlet udlån.

Antal udlån hos folkebibliotekerne og Ereolen efter aldersgruppe. 1. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib2.

Højere uddannede bruger biblioteket mere

Ser man på betydningen af uddannelse for udlånsmønsteret viser det sig, at personer med højere uddannelser oftere er lånere på bibliotekerne. I forhold til den samlede befolkning har folk med mellemlange videregående uddannelser den højeste andel af personer, der var lånere. I alt lånte 22 pct. i denne gruppe materialer på folkebibliotekerne. Andelen er næsten lige så høj blandt personer med lange videregående uddannelser, hvor 21 pct. lånte på folkebibliotekerne. I den ældre del af befolkningen er der færrest, der lånte på bibliotekerne blandt folk med grundskole som højeste uddannelse (6 pct.) og en erhvervsfaglig uddannelse (8 pct.). Samme møster ses hos Ereolen, hvor antallet af lånere dog er mindre.

Andelen af befolkningen som lånte på bibliotekerne efter højest fuldført uddannelse. 1. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib3.

Første offentliggørelse af individbaseret biblioteksstatistik

Denne offentliggørelse fra Danmarks Statistik er den første, som knytter bibliotekernes udlån sammen med karakteristika for lånerne. Hidtil har statistikken kun indeholdt samlet antal udlån hos bibliotekerne, men gennem adgang til data fra folkebibliotekernes administrationssystem er det nu muligt at koble udlån med data om lånerne. Dermed kan demografiske forskelle i låneradfærden belyses. Det giver mulighed for se på, hvordan bibliotekerne bruges af forskellige befolkningsgrupper. Detaljerede tabeller kan ses på www.dst.dk/stattabel/2756.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. juni 2020 - Nr. 211

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. september 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Folkebiblioteker

Anden information

Seneste nyt om Biblioteker