Gå til sidens indhold

Højtuddannede og kvinder gæster oftest biblioteket

Kulturvaner (år) 2018

Hyppige biblioteksbesøg er mest udbredt blandt kvinder og højtuddannede. 39 pct. af danskerne med en bachelor- eller en lang videregående uddannelse kommer forbi biblioteket månedligt, mens 32 pct. af kvinderne gør. I gennemsnit besøger én ud af fire voksne et bibliotek mindst én gang om måneden. Fordelt efter alder er det borgere mellem 35 og 44 år, der hyppigst er at finde mellem bogreolerne, idet hver tredje svarer, at de er på biblioteket hver måned. Omvendt er der få mænd over 45 år mellem bogreolerne. Her svarer 19 pct., at de har været på biblioteket inden for den seneste måned. Der er samlet set seks ud af ti danskere, der ikke har gæstet et bibliotek inden for den seneste måned. De er karakteriseret ved, at en relativ stor andel har grundskole eller erhvervsfaglige uddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Biblioteksbesøg fordelt på hyppighed. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuh1udd og www.statistikbanken.dk/kvuh1ka.

Traditionelt biblioteksbrug fylder fortsat på trods af digitalisering

Danskernes biblioteksbrug handler fortsat mest om det fysiske materiale. Tre ud af fire biblioteksbrugere angiver, at de besøger biblioteket for at låne eller aflevere fysiske bøger. Vi bruger dog i stadigt stigende omfang også bibliotekernes digitale tilbud. Næsten hver femte dansker har benyttet bibliotekernes online tjenester inden for den seneste måned. I 2012 var den tilsvarende andel 13 pct.

Vi samles på biblioteket for hygge, oplevelse og fordybelse

Det næstmest udbredte formål ved besøget er at læse, studere eller mødes med andre (13 pct.). Det er især unge mellem 16 og 24 år, der kommer på biblioteket for at læse, studere eller mødes med andre (33 pct.). I alt 7 pct. af brugerne deltager i børneaktiviteter, og her deltager flest fra gruppen 25 til 44 årige. Foredrag, undervisning, kurser eller koncerter tiltrækker 6 pct. af biblioteksbrugere og er mest populært blandt de ældre. Godt hver tiende over 64 år angiver, at foredrag, undervisning, mv. var formålet med biblioteksbesøget. I alt 7 pct. af danskerne smutter forbi biblioteket for at udskrive eller scanne dokumenter. Det er især de yngre biblioteksgæster, der benytter sig muligheden for at låne bibliotekets printere.

Sammenlignet med 2012 kommer flere mænd på biblioteket

Danskernes biblioteksbrug blev også undersøgt i Kulturvaneundersøgelsen 2012. Den samlede andel af biblioteksbesøg er uændret i forhold til 2012, men biblioteksbesøg er blevet mere populært blandt mænd. Hvor andelen af mandlige biblioteksbrugere er steget med 3 procentpoint siden 2012, er andelen uændret blandt kvinderne. Kvinderne udgør dog fortsat 59 pct. af biblioteksbrugerne. I 2012 udgjorde kvinderne to tredjedele af biblioteksbrugerne.

Biblioteksbrug inden for den seneste månedKilde: Kulturvaneundersøgelsen 2012 og www.statistikbanken.dk/kvuaarka.

Forskel på landsdelenes biblioteksaktiviteter

Byen København er den landsdel, hvor flest anvender biblioteket (51 pct.) og besøger det mindst én gang om måneden (33 pct.). Nordsjælland er på andenpladsen med hhv. 48 pct. og 31 pct. De mindst flittige brugere af folkebibliotekerne bor i landsdelene Vest- og Sydsjælland og Fyn.

Andelen, som har besøgt et bibliotek i de seneste tre måneder. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuaargeo.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. november 2019 - Nr. 401

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra Kulturvaneundersøgelsen og dækker perioden 3. kvt.  til 2. kvt. i perioden. Værdierne i årsdatasættet er beregnede ud fra ca. 12.000 kvartalsvise besvarelser. Besvarelser er vægtet og opregnet til den danske befolkning i alderen 16+. Værdierne refererer til kulturforbrug inden for en uge eller tre måneder i perioden 3. kvt.  - 2. kvt. året efter. I forhold til tidligere kulturvaneundersøgelser er indholdet ændret til at afspejle nutidens kulturforbrug. Der ud over har oplysningerne i Kulturvaneundersøgelse 2018 i nogle tilfælde ikke samme referenceperiode som tidligere.  Kulturvaneundersøgelsen 2018  kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere kulturvaneundersøgelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Kulturvaner