Gå til sidens indhold

Mindre tilbagegang i bilsalget i august

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.590
august 2021
-1,3 %
juli-august 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer august 2021

Der blev solgt 15.600 nye personbiler i august opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 1,3 pct. færre end i juli. Tilgangen til husholdningerne var uændret i forhold til juli, mens tilgangen til erhvervene lå 2,5 pct. lavere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i perioden juni-august var 13,1 pct. lavere end i marts-maj. For husholdningernes vedkommende var faldet på 15,5 pct., mens erhvervene faldt 9,3 pct. Vurderingen af udviklingen i de sæsonkorrigerede tal skal foretages med megen forsigtighed, fordi COVID-19-restriktioner og afgiftsændringer i det seneste år har medført store ekstraordinære udsving i bilsalget. Der er i denne artikel fokus på en demografisk profilering af de familier, der er registreret som brugere af nye fossile biler, elbiler og plugin hybrider i perioden januar 2020 - august 2021.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Fossil, el eller plugin hybrid - hvordan ser køberne ud?

De demografiske karaktertræk ved de familier, der er registreret som brugere af nye personbiler og varebiler til privat anvendelse - i perioden januar 2020 - august 2021, udviser ret markante forskelle alt efter, om det er en fossil bil (benzin eller diesel), en elbil eller en plugin hybrid. Den demografiske sammensætning af brugerne under et afviger også betydeligt fra den samlede befolknings demografiske sammensætning.

I perioden januar 2020 - august 2021 er brugerne med nye fossile biler bl.a. karakteriseret ved disse ofte sammenhængende forhold:

70 pct. er parfamilier / 45 pct. af hele befolkningen
46 pct. bor i parcelhus / 35 pct. af befolkningen
54 pct. har en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse / 43 pct. af befolkningen
35 pct. er lønmodtagere på mellem- og grundniveau / 25 pct. af befolkningen
73 pct. har en familieindkomst blandt de 50 pct. højeste i hele befolkningen, når der er korrigeret for familiens sammensætning.

Brugerne med nye elbiler er bl.a. karakteriseret ved disse ofte sammenhængende forhold:

84 pct. er parfamilier
62 pct. bor i parcelhus
54 pct. har en mellemlang eller lang videregående uddannelse / 25 pct. af befolkningen
43 pct. er lønmodtagere på mellemniveau eller højeste niveau / 19 pct. af befolkningen
70 pct. har en indkomst blandt de 25 pct. højeste, når der er korrigeret for familiens sammensætning.

Brugerne med nye plugin hybrider er bl.a. karakteriseret ved disse ofte sammenhængende forhold:

88 pct. er parfamilier
65 pct. bor i parcelhus
58 pct. har en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse
37 pct. er lønmodtagere på grund- eller mellemniveau / 25 pct. af hele befolkningen
88 pct. af en indkomst blandt de 50 pct. højeste, når der er korrigeret for familiens sammensætning.

Udvalgte demografiske karakteristika for alle familier og for familier registreret som brugere af nye biler

 

 

Familier, der er brugere af ny bil1

 

I alt

Fossil bil

Elbil

Plugin hybrid

Antal biler

199132

152516

18329

28287

Antal familier

3102471

144858

17738

27237

 

procentfordeling af familier

Familietype

 

 

 

 

Enlige uden børn

48,8

24,1

12,7

10,5

Par uden børn

25,8

39,7

36,4

46,2

Par med børn

19,0

30,4

48,0

41,3

Bolig

 

 

 

 

Parcelhus

34,7

45,8

61,7

65,0

Række-, kæde-, dobbelthus

12,4

14,5

10,5

10,3

Etagebolig

32,5

25,0

15,4

12,3

Ejerbolig

40,2

57,5

77,1

79,1

Lejerbolig

59,8

42,5

22,9

20,9

Uddannelse

 

 

 

 

Grundskole

16,9

7,8

2,4

4,1

Erhvervsfaglig

27,7

33,4

18,9

33,6

Mellemlang videregående

14,9

20,6

22,8

24,7

Lang videregående

10,2

14,4

31,5

18,0

Sociogruppe

 

 

 

 

Selvstændige mv.

3,0

3,6

6,4

5,6

Topledere

2,7

5,3

10,9

8,5

Lønmodtagere, højeste niveau

9,6

14,3

28,6

18,1

Lønmodtagere, mellemniveau

9,1

14,6

14,1

15,2

Lønmodtagere, grundniveau

16,3

20,7

12,6

21,6

Folkepensionister

20,2

15,4

7,5

11,4

Ækvivalensvægtet indkomst2

 

 

 

 

3. kvartil

25,0

29,4

17,5

24,8

4. kvartil

25,0

43,8

69,9

63,1

Anm.: Antal biler er større end antal familier, idet nogle familier har købt flere biler.
1 For køretøjer registreret i perioden 1. januar 2020 - 31. august 2021.
2 Familiens indkomst er modificeret ift. familiens størrelse, så indkomsten er sammenlignelig på tværs af families størrelse.
Kilde: Egne beregninger på basis af data, der ikke er i Statistikbanken.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er steget 3,5 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 200.200 eller 3,5 pct. flere end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 3.100 til 116.200 biler, mens den steg med 9.800 i erhvervene til 84.000. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 16,6 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 176 pct. og plugin hybriderne med 203 pct. I august udgjorde elbilerne og pluginhybriderne 41 pct. af de nye biler mod 20 pct. for et år siden.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

 

2021

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

 

Juni-aug./
mar.-maj

August/
juli

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

19614

17427

17582

16112

15789

15590

 

-13,1

-1,3

I husholdningerne

11919

10656

10248

9639

9058

9030

 

-15,5

-0,3

I erhvervene

7695

6771

7334

6473

6731

6560

 

-9,3

-2,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

 

Sept. 2019
- aug. 2020

Sept. 2020
- aug. 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

17676

15923

-9,9

 

193490

200187

3,5

Benzin

10819

7656

-29,2

 

126522

110781

-12,4

Diesel

3381

1813

-46,4

 

48352

35088

-27,4

El

1014

3050

200,8

 

7536

20799

176,0

Plugin hybrid mv.

2462

3404

38,3

 

11080

33519

202,5

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8732

7273

-16,7

 

90508

89810

-0,8

Privatleasing

2591

2064

-20,3

 

28759

26354

-8,4

Samlet tilgang

11323

9337

-17,5

 

119267

116164

-2,6

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8944

8650

-3,3

 

102982

110377

7,2

Ikke-leasingbiler (a)

1626

1450

-10,8

 

15891

19228

21,0

Til leasing

7318

7200

-1,6

 

87091

91149

4,7

Erhvervsleasing (b)

4727

5136

8,7

 

58332

64795

11,1

Samlet tilgang (a+b)

6353

6586

3,7

 

74223

84023

13,2

Erhvervskøretøjer i alt

3008

2953

-1,8

 

33324

37892

13,7

Varebiler

2721

2585

-5,0

 

29668

33967

14,5

Lastbiler

143

198

38,5

 

1958

2074

5,9

Sættevognstrækkere

144

170

18,1

 

1698

1851

9,0

Busser

21

30

42,9

 

593

601

1,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.590
august 2021
-1,3 %
juli-august 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

9. september 2021 - Nr. 320

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation