Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Prisen på at få opført enfamiliehuse stiger

Producentprisindeks for byggeri 2018

Prisen, man skal betale for at få bygget et nyt enfamiliehus, har gennem de seneste år været støt stigende, og i perioden 2015-2018 er priserne steget med 12 pct. Prisudviklingen på at opføre et nyt enfamiliehus er tilsvarende den, som har været på salg af eksisterende enfamiliehuse offentliggjort i ejendomssalgsstatstikken. Der har i samme periode været en lidt svagere vækst i prisen på at få udført renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i boliger og erhvervsejendomme, idet denne er steget med 7 pct.

Prisudvikling for enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuseKilde: www.statistikbanken.dk/PRIS90, PRIS91, BYGV03 og EJEN13.

Antal nybyggede enfamiliehuse og handler med eksisterende enfamiliehuse

Antallet af nybyggende enfamiliehuse i 2018 svarede til 9 pct. af antallet af handler med eksisterende enfamiliehuse. Forholdet mellem antallet af nybyggede enfamiliehuse og antallet af handler med eksisterende enfamiliehuse har i perioden 2015-2018 ligget konstant på 9-10 pct., med omkring 46.000 årlige handler med eksisterende enfamiliehuse og cirka 4.600 nybyggede enfamiliehuse om året. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med den ensartede prisudvikling på køb af eksisterende huse og bygning af nye.

Nye prisstatistikker for byggeriet

Med denne offentliggørelse udkommer prisindeks for byggeri (kvartalsvist i Statistikbanken), som viser producentens samlede pris. Statistikkerne beskriver udviklingen i de priser, man som kunde skal betale, dvs. inklusive producentens avance. Statistikkerne adskiller sig således fra Danmarks Statistiks eksisterende prisstatstikker for byggeriet, idet disse kun beskriver udviklingen i omkostningerne til løn og materialer.

Prisudviklingen for nybyggeri af enfamiliehuse er en ny kvartalsstatistik, der belyser udviklingen i den pris, en husholdning eller investor skal betale et typehusfirma for at opføre en bolig. Beregningen tager højde for, at husene kan være forskellige (fx areal, antal værelser/toiletter, tagbeklædning og geografi) fra periode til periode, hvilket kan have indflydelse på den gennemsnitlige pris og dermed også prisudviklingen.

Statistikken om prisudviklingen for nybyggeri af enfamiliehuse præsenteres i denne  Nyt fra Danmarks Statistik sammen med statistikken om prisudviklingen på renoverings- og vedligeholdelseopgaver, der belyser den årlige prisudvikling på håndværksopgaver som fx udskiftning af toilet, maling af vægge eller udskiftning af tag.

Lille prisstigning på nybyggeri af enfamiliehuse i det seneste kvartal

Prisen på nybyggeri af et enfamiliehus steg med 0,4 pct. i fjerde kvartal 2018 i forhold til tredje kvartal. Sammenlignes prisen på byggeri af et enfamiliehus i fjerde kvartal med prisen i samme kvartal året før, var stigningen på 1,6 pct.

Producentprisindeks for nybyggeri af enfamiliehuse

 

Ændring

 

I forhold til
sidste kvartal

I forhold til
samme kvartal året før

 

pct.

4. kvt. 2018

0,4

1,6

4. kvt. 2017

3,1

7,4

4. kvt. 2016

1,7

1,2

4. kvt. 2015

3,9

-

Kilde: www.statistikbanken.dk/PRIS90.

Prisen på renovering og vedligeholdelse er steget 3,1 pct. det seneste år

Prisen på at få udført af en håndværksopgave steg med 3,1 pct. i 2018 i forhold til året før. Specielt prisen på mureropgaver trak priserne op med en stigning på 4,7 pct., men også prisen på at udføre tagdækkeropgaver steg mere end gennemsnitligt med 3,7 pct.

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

indeks, 2015 = 100

Renovering og vedligeholdelse, i alt

97,5

100,0

101,6

103,8

107,0

Elinstallation

97,0

100,0

100,9

103,0

105,8

Vvs- og blikkenslager

96,7

100,0

102,8

104,9

107,2

Tømrer

97,9

100,0

101,1

103,5

106,3

Bygningsfærdiggørelse

98,4

100,0

101,0

103,2

105,5

Tagdækker

98,3

100,0

101,3

102,9

106,7

Murer

97,8

100,0

101,7

104,6

109,5

 

ændring i forhold til året før i pct.

Renovering og vedligeholdelse, i alt

2,5

1,6

2,2

3,1

Elinstallation

3,1

0,9

2,1

2,7

Vvs- og blikkenslager

3,5

2,8

2,1

2,2

Tømrer

2,2

1,1

2,4

2,7

Bygningsfærdiggørelse

1,6

1,0

2,2

2,2

Tagdækker

1,8

1,3

1,6

3,7

Murer

2,3

1,7

2,9

4,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/PRIS91.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2019 - Nr. 159

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om prisudviklingen for enfamiliehuse er baseret på indberettede priser fra typehusfirmaer og oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Statistikken om prisudviklingen for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udarbejdes på baggrund af indberettede priser fra håndværksfirmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation