Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Mindre frivilligt arbejde i fjerde kvartal 2020

Kulturvaner 4. kvt. 2020 frivillighed

De seneste tal i Kulturvaneundersøgelsen viser, at 30 pct. af befolkningen 16 år og derover udførte gratis arbejde som frivillig, fx i en idrætsforening, i lokalsamfundet eller på socialområdet. Antallet af frivillige i fjerde kvartal 2020 var lavere sammenlignet med samme periode i 2019. Det kan forklares med COVID-19 krisen og nedlukningerne af samfundet. Der ses generelt et dyk for alle aldersgrupper. Mest markant blandt borgere fra 65-74 år og borgere 75 år og derover med et fald på hhv. 9 og 7 procentpoint. Den laveste nedgang var blandt 25-34-årige med et fald på 2 procentpoint fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2020.

Andelen af frivillige fordelt på alderKilde: www.statistikbanken.dk/kvuhoved

Højtuddannede og mænd er i højere grad frivillige

34 pct. af borgerne med en videregående uddannelse eller Ph.D. udførte frivilligt arbejde. Det er en større andel end blandt borgere med grundskole eller gymnasial uddannelse som højeste uddannelse, hvor 29 pct. var frivillige. Undersøgelsen viste også, at lidt flere mænd end kvinder var frivillige i fjerde kvartal 2020 med 32 pct. mod 29 pct. blandt kvinderne.

Flest frivillige inden for idræt og fritid og hobby

På landsplan var der flest frivillige inden for idræt og fritid og hobby med hhv. 30 og 23 pct. af samtlige frivillige. Bolig og lokalsamfund samt kulturområdet beskæftigede begge 12 pct. af de frivillige. Det er ikke alle, der kan nøjes med at være frivillig på ét område. Hver femte angav nemlig, at de udførte frivilligt arbejde inden for to områder.

Frivilligt arbejde fordelt på områder. 4. kvt. 2020Kilde:www.statistikbanken.dk/kvufri04 og særudtræk for 4. kvt. 2020

Nordjylland har flest frivillige inden for fritid og hobby

Fritid og hobby, der blandt andet dækker byvandringer og strikkeklubber, var med 36 pct. af de frivillige, det største område i Region Nordjylland. I Region Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden er det kun hver femte, der var beskæftiget med dette. Der var 15 pct. af de frivillige, der beskæftigede sig med bolig og lokalsamfundet i Hovedstaden, mens andelen kun var 6 pct. i Nordjylland. Kulturområdet, fx frivilligt arbejde på biblioteker og museer, havde Syddanmark den største andel af de frivillige med 15 pct., mens Nordjylland havde færrest med 7 pct.

De fire mest udbredte områder for frivilligt arbejde fordelt på regioner. 4. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/kvufri04 og særudtræk for 4. kvt. 2020

Tre ud af ti frivillige beskæftiger sig med idræt

På landsplan var idræt, det største område med 30 pct. af de frivillige. I Region Syddanmark, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden var idræt også det område, som flest beskæftigede sig med i fjerde kvartal 2020, mens Region Nordjylland skilte sig ud ved, at idræt var det næstmest udbredte område med 27 pct. af de frivillige i regionen.

Personer, der arbejder frivilligt på idrætsområdet, er også fysisk aktive

I fjerde kvartal svarede godt hver tredje, der var frivillig på idrætsområdet, at de motionerede dagligt eller næsten dagligt. Det er flere end landsgennemsnittet, hvor hver fjerde trænede dagligt eller næsten dagligt. Frivillige inden for idræt var generelt mere aktive i løbet af ugen. Det var kun 5 pct. af de frivillige inden for idræt, der ikke havde dyrket motion inden for de seneste tre måneder, mens det gjaldt 16 pct. for hele landet.

Motionsvaner blandt personer der er frivillige på idrætsområdet og hele befolkningen. 4. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuhyp01 og særudtræk for 4. kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2021 - Nr. 67

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra den aktuelle kvartals kulturvaneundersøgelse, hvor der er tal tilbage fra 2012, og statistikken Fredede bygninger og fortidsminder. Kulturvaneundersøgelsen gennemføres løbende fra 1. juli og til næste 1. juli. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal via interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Digital adfærd og kulturvaner