Gå til sidens indhold

Tab af overnatninger ramte især hovedstaden

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. december 2020

I 2020 faldt overnatningerne med over 30 pct. på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne sammenlignet med 2019, svarende til et tab på 10,7 mio. overnatninger. Udviklingen er langt fra ens alle steder i landet og spænder mellem et fald på op til 76 pct. i de tætbefolkede kommuner og en fremgang på op til 28 pct. ved kyster og øer. Over halvdelen af det samlede tab i Danmark lå i Københavns Kommune med 5,7 mio. færre overnatninger, svarende til en nedgang på 65 pct. sammenlignet med 2019. Kommuner uden for hovedstaden oplevede også store tab i antallet af overnatninger, herunder Billund, Aarhus, Aalborg og Vejle, som samlet havde en tilbagegang på 1,6 mio. overnatninger.

Udvikling i overnatninger på kommuneniveau for 2020 sammenlignet med 2019Kilde:visitdenmark.statistikbank.dk/statbank5a

Øer og kyster havde fremgang under COVID-19

De danske kyster og naturområder har haft en langt mere positiv udvikling under COVID-19, hvor 16 kommuner har oplevet vækst i forhold til niveauet for 2019. Syddjurs, Odsherred, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Samsø Kommuner har oplevet de største absolutte stigninger med en samlet vækst på 146.000 overnatninger fra 2019 til 2020. Overnatningsstederne på øerne i Danmark har haft en samlet fremgang på 72.000 overnatninger eller 6,2 pct., hvor Bornholm har oplevet en stigning på over 41.000 overnatninger, mens Samsø oplevede en stigning på knap 23.000.

Fald når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 9,7 pct. fra november til december 2020.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

 

Okt.-dec./
juli-sept.

Dec./
nov.

 

1.000

 

pct.

I alt

2765,9

2373,8

2301,5

2250,5

1785,5

1611,4

 

-24,1

-9,7

Hoteller

1160,3

924,7

803,6

793,3

591,6

487,2

 

-35,2

-17,7

Feriecentre

462,7

335,8

317,0

298,6

208,3

188,2

 

-37,7

-9,7

Camping

1030,3

1030,5

1078,3

1065,5

900,3

833,2

 

-10,8

-7,5

Vandrerhjem

112,6

82,7

102,7

93,2

85,2

102,9

 

-5,6

20,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

December

Æn-
dring

Hele året

Æn-
dring

 

2019

2020

 

2019

2020

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1417,0

562,1

-60

35331,2

24645,9

-30

Heraf danske

820,6

490,1

-40

21858,6

19493,7

-11

Øst for Storebælt

883,2

265,9

-70

15713,3

8280,2

-47

Vest for Storebælt

533,8

296,2

-45

19617,9

16365,7

-17

Hoteller mv.

1038,1

350,3

-66

17067,6

8712,2

-49

Heraf danske

567,9

297,7

-48

9649,5

6819,2

-29

Øst for Storebælt

720,6

195,0

-73

10442,1

4355,1

-58

Vest for Storebælt

317,5

155,3

-51

6625,6

4357,1

-34

Feriecentre

169,7

81,2

-52

3969,6

2928,5

-26

Heraf danske

135,1

79,0

-41

2803,8

2528,9

-10

Øst for Storebælt

36,1

8,8

-76

900,6

650,3

-28

Vest for Storebælt

133,6

72,4

-46

3068,9

2278,2

-26

Campingpladser

97,4

89,7

-8

11036,8

10858,2

-2

Heraf danske

80,1

81,4

2

7840,7

8727,3

11

Øst for Storebælt

31,4

31,2

-1

2411,5

2246,4

-7

Vest for Storebælt

66,0

58,5

-11

8625,4

8611,8

0

Vandrerhjem

111,8

40,9

-63

2251,7

1130,2

-50

Heraf danske

37,4

31,9

-15

1055,0

781,6

-26

Øst for Storebælt

95,2

30,9

-68

1635,6

724,4

-56

Vest for Storebælt

16,6

10,0

-40

616,2

405,9

-34

Lystbådehavne

1005,4

1016,6

1

Heraf danske

509,6

636,7

25

Øst for Storebælt

323,5

303,9

-6

Vest for Storebælt

681,9

712,7

5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2021 - Nr. 39

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation