Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Firmaernes salg fortsætter på et højt niveau

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
363,5 mia. kr.
maj 2021
- 0,3 %
april 2021 - maj 2021

Firmaernes køb og salg maj 2021

Firmaernes samlede salg ekskl. energi er næsten uændret i maj i forhold til april med et fald på 0,3 pct. Det indenlandske salg ekskl. energi faldt 0,2 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Udviklingen fra april til maj var positiv for brancherne indenfor industri og transport med stigninger på hhv. 2,3 pct. og 4,1 pct., mens brancherne indefor bygge og anlæg og detailhandel udviklede sig negativt med fald på 4,5 pct. og 2,3 pct. I 2020 og 2021 har restriktionerne grundet COVID-19 medført store udsving i firmaernes salg udover de normale sæsonmønstre. Udviklingen i de sæsonkorrigerede tal skal derfor tolkes med en vis varsomhed. Nedenfor ses på udviklingen inden for bygge- og anlægsvirksomhed, som på trods af en nedgang i de sæsonkorrigerede tal i maj viser en positiv udvikling.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Stor stigning i de faktiske tal i maj

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 18,0 pct. når maj 2021 sammenlignes med maj 2020. Stigningen er specielt båret af stigninger indenfor brancherne industri, transport og handel, med stigninger på 17,7 pct., 31,3 pct. og 18,0 pct. Udviklingen skal ses i lyset af de begrænsninger der har været i virksomhedernes aktivitet på grund af restriktioner mod COVID-19.

Fremgang indenfor bygge- og anlæg kan give mangel på arbejdskraft

Brancherne indenfor bygge- og anlægsvirksomhed havde med en stigning på 6,8 pct. i de ikke-sæsonkorrigerede tal god fremgang, når maj 2021 sammenlignes med maj 2020. I Konjunkturbarometer for bygge og anlæg bliver virksomheder i bygge- og anlægsbranchen spurgt, om de oplever produktionsbegrænsninger som fx mangel på arbejdskraft, og andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, var i juni 2021 på det højeste niveau siden tiden op til finanskrisen, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:245.

Bygge- og anlægsvirksomhed, ikke sæsonkorrigeret. Maj månedKilde: www.statistikbanken.dk/fiks33, branchen "F Bygge og anlæg"

Brancher med mange kvartals- og halvårsindberettere

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger en momsindberetning, beregnes en værdi for salget, der er baseret på deres tidligere momsindberetninger. For de brancher, der har været særligt hårdt ramt under COVID-19, arbejdes der med en model, der bygger på supplerende indikatorer. Her benyttes bl.a. allerede offentliggjorte tal som Detailomsætningsindeks, Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for april var 362,2 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:226 og revideres i denne offentliggørelse op til 364,5 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

Januar

329,9

353,5

332,8

 

316,9

341,6

309,7

Februar

331,7

335,0

340,4

 

295,3

305,3

303,7

Marts

324,1

336,3

374,9

 

326,8

344,0

389,5

April

337,0

310,3

364,5

 

330,9

305,3

354,6

Maj

332,9

308,7

363,5

 

334,1

297,5

351,0

Juni

331,8

328,6

.

 

332,4

338,8

.

Juli

338,5

331,0

.

 

323,5

318,0

.

August

334,8

328,4

.

 

325,4

310,4

.

September

337,8

335,1

.

 

342,5

345,5

.

Oktober

352,9

339,3

.

 

372,0

354,3

.

November

342,2

339,9

.

 

351,8

348,2

.

December

335,9

342,2

.

 

371,0

388,4

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

April
2021
 

Maj
2021
 

Æn-
dring
 

Dec.2020
- feb.
2020

Marts2020
- maj
2021

Æn-
dring
 

Maj
2020
 

Maj
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

364,5

363,5

-0,3

1015,3

1102,9

8,6

297,5

351,0

18,0

I alt inkl. energi mv.

414,2

418,3

0,0

1184,8

1267,8

7,0

334,9

397,7

18,8

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,8

9,9

1,4

29,6

30,7

3,6

8,8

9,3

6,5

Industri

74,8

76,5

2,3

203,6

227,7

11,9

63,2

74,5

17,7

Bygge og anlæg

28,2

27,0

-4,5

80,5

83,9

4,3

24,2

25,8

6,8

Handel

137,3

135,1

-1,6

378,9

415,8

9,8

113,6

134,0

18,0

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

15,5

15,7

1,7

45,5

47,3

3,8

11,3

16,0

41,7

Engroshandel

87,6

86,0

-1,9

239,9

264,1

10,1

70,1

83,2

18,6

Detailhandel

34,2

33,4

-2,3

93,4

104,5

11,8

32,2

34,8

8,1

Transport

39,5

41,1

4,1

108,7

121,4

11,6

31,3

41,1

31,3

Hoteller og restauranter

3,1

4,1

34,2

8,2

9,2

13,1

2,8

4,5

61,6

Information og kommunikation

17,0

16,6

-2,2

50,0

50,3

0,6

13,4

15,3

14,8

Finansiering og forsikring

7,1

7,2

0,4

21,0

21,8

3,8

6,0

6,4

5,4

Ejendomshandel og udlejning

7,3

6,7

-8,5

23,0

21,1

-8,4

4,3

4,3

-1,2

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
363,5 mia. kr.
maj 2021
- 0,3 %
april 2021 - maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juli 2021 - Nr. 263

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation