Gå til sidens indhold

Uændret inflation i Danmark - stor stigning i EU

Inflationen i Danmark
+0,4 %
Januar 2020 - januar 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,2 %
Januar 2020 - januar 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks januar 2021

Inflationen i Danmark var uændret med 0,4 pct. i januar 2021 ligesom i december 2020. I samme periode steg inflationen i EU til 1,2 pct. fra 0,3 pct., og i euroområdet kom inflationen op på 0,9 pct. fra minus 0,3 pct. måneden før. Den markant højere inflation i EU og euroområdet i januar i forhold til måneden før, skyldes bl.a. prisændringer på tøj, brændstof og elektricitet. Disse tre varegrupper har isoleret set også bidraget til en højere inflation i Danmark, men samtidigt har bl.a. prisændringer på fjernvarme og charterrejser trukket ned i den danske inflation. Den danske kerneinflation (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) steg til 1,2 pct. i januar 2021 fra 1,0 pct. i december 2020. Kerneinflationen steg i EU til 1,7 pct. fra 1,0 pct., og i euroområdet steg kerneinflationen til 1,4 pct. fra 0,4 pct. Stigningerne i kerneinflation for Danmark og EU skyldes i høj grad prisændringer på tøj. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Større usikkerhed under COVID-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Polen og Grækenland fortsætter med at have yderpunkterne i inflationen i EU

Polen havde den højeste inflation i EU i januar på 3,6 pct. Inflationen var lavest i Grækenland med minus 2,4 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge og Schweiz. Januar 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, januar 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Dec.
2020

Jan.
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,3

1,2

Euroområdet

793,5

 

Beklædning

Drift af transportmidler

 

-0,3

0,9

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

El, gas og andet brændsel

 

0,4

0,6

Cypern

1,9

 

Beklædning

Fødevarer

 

-0,8

-0,8

Estland

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

-0,9

0,3

Finland

15,6

 

Transporttjenester

AV/Fotoudstyr og computere

 

0,2

1,0

Frankrig

160,2

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

0,0

0,8

Grækenland

16,3

 

Anskaffelse af køretøjer

Transporttjenester

 

-2,4

-2,4

Irland

12,7

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

-1,0

-0,1

Italien

130,0

 

Beklædning

Drift af transportmidler

 

-0,3

0,7

Letland

2,2

 

Ambulant behandling

Drift af transportmidler

 

-0,5

-0,5

Litauen

4,4

 

Ambulant behandling

Drift af transportmidler

 

-0,1

0,2

Luxembourg

2,7

 

Beklædning

Drift af transportmidler

 

-0,3

1,1

Malta

0,8

 

Personlig pleje

Drift af transportmidler

 

0,2

0,2

Nederlandene

44,0

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

0,9

1,6

Portugal

18,3

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-0,3

0,2

Slovakiet

6,9

 

Teletjenester

El, gas og andet brændsel

 

1,6

0,7

Slovenien

3,2

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

-1,2

-0,9

Spanien

83,8

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

-0,6

0,4

Tyskland

231,3

 

Pakkerejser

El, gas og andet brændsel

 

-0,7

1,6

Østrig

26,9

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

1,0

1,0

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

0,0

-0,4

Danmark

13,5

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

0,4

0,4

Kroatien

7,4

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

-0,3

0,0

Polen

82,0

 

Finansielle tjenester

Drift af transportmidler

 

3,4

3,6

Rumænien

33,5

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,8

2,0

Sverige

24,3

 

Transporttjenester

Drift af transportmidler

 

0,6

1,9

Tjekkiet

19,7

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

2,4

2,2

Ungarn

15,8

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

2,8

2,9

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

2,4

3,4

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

1,4

2,7

Schweiz

 

Anskaffelse af køretøjer

Overnatning, hoteller og camping

 

-1,0

-0,6

Storbritannien

 

 

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU27/EU28 dækker de 28 gamle EU-medlemslande inkl. Storbritannien frem til januar 2020 og de 27 medlemslande uden Storbritannien fra og med februar 2020.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+0,4 %
Januar 2020 - januar 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,2 %
Januar 2020 - januar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

26. februar 2021 - Nr. 66

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation