Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Husleje og el holder forbrugerprisindekset oppe

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,7 %
Jun. 2020 - jun. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
Jun. 2020 - jun. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks juni 2021

I juni 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,7 pct. i forhold til samme måned året før. Stigningen er identisk med stigningen i maj. Det er i høj grad prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger på husleje og elektricitet, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i juni. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,3 pct. i juni, hvilket er det samme som i maj måned. Forbrugerprisindekset for juni er fortsat påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer er lidt større end normalt.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Tobak og brændstof trækker forbrugerprisindekset op

Stigningen på 1,7 pct. i det samlede forbrugerprisindeks i forhold til samme måned året før er især påvirket af prisstigninger på varer. I juni 2021 var årsstigningen på varer 2,3 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på tobak og brændstof. Juni måneds årsstigning på tjenester lå på 1,4 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på husleje.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i juni. Stigningen på 13,7 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på tobak. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 3,8 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på mobiltjenester.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Maj - jun. 2021

 

 

Jun. 2020 - jun. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,1

 

Forbrugerprisindekset

 

1,7

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,23

0,05

 

Tobak

2,13

0,48

Møbler

1,47

0,04

 

Benzin og diesel

2,23

0,40

Gas

0,43

0,03

 

Husleje

22,10

0,29

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,11

-0,08

 

Flyrejser

0,14

-0,14

Farmaceutiske produkter

0,90

-0,03

 

Fjernvarme

1,51

-0,07

Radio, tv og lydanlæg

0,91

-0,03

 

Teletjenester

1,53

-0,05

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Benzin og diesel samt møbler og gas trak indekset op

Fra maj til juni steg forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisændringer på benzin og diesel samt møbler og gas indekset op med 0,12 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, farmaceutiske produkter samt radio, tv og lydanlæg indekset ned med 0,14 procentpoint.

Højere priser på flyrejser og benzin den seneste måned

Den seneste måned har transport haft den største prisstigning. Stigningen på 0,9 pct. skyldes især højere priser på flyrejser og benzin. Beklædning og fodtøj faldt 2,2 pct., hvilket hovedsageligt skyldes det begyndende sommerudsalg på tøj. 

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i juni grundet COVID-19-restriktioner

I juni er bortfaldet af prisobservationer lidt større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 1,7 pct. af prisobservationerne i juni herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i juni vurderes at have meget lille betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i juni 2021, er årsstigningen fortsat 1,7 pct.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Jun.

 

Maj

Jun.

Maj - jun. 2021

Maj 2020
- maj 2021

Jun. 2020
- jun. 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,2

104,9

105,0

0,1

1,7

1,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

105,8

105,4

105,5

0,1

0,0

-0,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

104,4

119,4

118,7

-0,6

15,4

13,7

Beklædning og fodtøj

3,89

92,3

94,2

92,1

-2,2

0,9

-0,2

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,2

106,1

106,3

0,2

1,9

2,0

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

96,5

94,7

95,0

0,3

-2,6

-1,6

Sundhed

3,19

104,9

104,9

104,5

-0,4

0,1

-0,4

Transport

11,33

102,0

105,2

106,1

0,9

4,8

4,0

Kommunikation

2,06

83,7

80,8

80,5

-0,4

-3,3

-3,8

Fritid og kultur

10,53

104,0

104,4

104,4

0,0

0,8

0,4

Uddannelse

0,97

113,1

117,1

117,1

0,0

3,5

3,5

Restauranter og hoteller

4,78

107,7

110,7

111,1

0,4

0,8

3,2

Andre varer og tjenester

9,85

106,1

108,5

108,5

0,0

2,0

2,3

Varer

50,04

98,3

100,6

100,6

0,0

2,4

2,3

Tjenester

49,96

107,7

109,0

109,2

0,2

1,3

1,4

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

103,9

105,2

105,2

0,0

1,3

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,8

105,0

105,1

0,1

1,3

1,3

HICP i alt

102,6

104,4

104,5

0,1

1,9

1,9

HICP-CT i alt

102,9

104,1

104,2

0,1

1,3

1,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,7 %
Jun. 2020 - jun. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
Jun. 2020 - jun. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. juli 2021 - Nr. 261

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation