Gå til sidens indhold

Teknisk videnskab er det største forskningsområde

Forskning og udvikling i erhvervslivet 2017

Mere end halvdelen (54 pct.) af erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) gik til forskning i teknisk videnskab og herunder især elektronik, elektroteknik og kommunikation, som bl.a. omfatter forskning i elektroniske kredsløb. Til sammenligning udgjorde teknisk videnskab 17 pct. af den offentlige sektors udgifter til FoU. Sundhedsvidenskab er med 28 pct. det næststørste forskningsområde for erhvervslivet, hvoraf medicinsk bioteknologi udgjorde størstedelen med 22 pct. af de samlede udgifter i 2017. I den offentlige sektor udgjorde sundhedsvidenskab det største forskningsområde (35 pct.). Egen FoU er den FoU, der udføres internt i virksomheden i modsætning til købt FoU.

Udgifter til FoU i erhvervslivet og den offentlige sektor, fordelt på fag

Erhvervslivet og det offentlige prioriterer forskningsområder forskelligt

Fagområderne samfundsvidenskab, humaniora samt jordbrugs- og veterinærvidenskab spiller med tilsammen 3 pct. en meget lille rolle i erhvervslivets FoU. Derimod står de tre fagområder tilsammen for mere end en fjerdedel (27 pct.) af den offentlige sektors forskningsindsats.

Stabile udgifter til FoU

Erhvervslivets udgifter til FoU er med 42,9 mia. kr. stort set uændrede fra 2016 til 2017. Fra 2010 til 2014 var udgiftsniveauet næsten uændret målt i faste priser, men steg fra 2014 til 2016 med 5,6 mia.kr. Samlet set er niveauet for FoU-udgifterne i 2017 12 pct. højere end i 2010.

Flest FoU-udgifter i industrien

Industrivirksomheder stod for 24,0 mia. kr. (56 pct.) af det danske erhvervslivs samlede FoU-udgifter i 2017. Erhvervsservice, herunder branchen videnskabelig forskning og udvikling, stod for 6,8 mia. kr. (16 pct.), fulgt af finansiering og forsikring med udgifter på 5,2 mia. kr. (12 pct.).

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling som indeks, faste 2017-priser

Lønudgifterne udgør størstedelen af FoU-udgifterne

Lønomkostningerne udgør den største del af udgifterne til FoU - nemlig 27,1 mia. kr. eller 63 pct. Andre driftsudgifter udgør 13,2 mia. kr. eller 31 pct. Investeringsudgifter udgør 6 pct. af de samlede udgifter til FoU, heraf udgør apparater og udstyr de 4 pct.

Udgifter til FoU fordelt på udgiftstype

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

 

mio. kr., løbende priser

FoU-udgifter i alt

36286

37045

36308

36815

39487

42418

42892

Lønudgifter

22409

22487

22304

22746

24460

26076

27066

Andre driftsudgifter

11333

11744

11441

11801

11799

12595

13175

Apparatur og instrumenter

1760

1865

1970

1560

1875

1915

1857

Bygninger mv. til FoU

784

948

593

709

1354

1831

794

 

mio. kr., faste 2017-priser

FoU-udgifter i alt

38841

38736

37631

37765

40332

43017

42892

* Foreløbige tal.

FoU-udgifter fordelt på fag

 

Natur-
videnskab
 

Teknisk
videnskab
 

Sundheds-
videnskab
 

Jordbrugs-
og veterinær-
videnskab

Samfunds-
videnskab
 

Humaniora

 

I alt

 

 

mio. kr.

I alt

10989

27337

20095

1714

3892

1936

65973

Erhvervslivet 2017*

6198

23375

12121

511

423

264

42892

Den offentlige sektor 2016*

4801

3962

7974

1203

3469

1672

23081

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. november 2018 - Nr. 426

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for forskningsstatistik som beskrevet i Frascati-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECDlandes.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Forskning og udvikling

Anden information

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation